Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
Συνάντηση Τόσκα-ΕΕΑ για τους βανδαλισμούς καταστημάτων στο κέντρο της Αθήνας
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
ugote net gr Βορείου Ελλάδος KHna
Email:[email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Παρασκευή 16/03/2018
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896 -Τιμή Περ.: 1.00 E- Ετος: 260-Αρ Φύλλου:
Η Προστασία της αγοράς
χρονια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Συνάντηση Τόσκα-ΕΕΑ για τους βανδαλισμούς
Βορείου Ελλάδος
ΣΤΟ Τραπέξι τέθηκε και η ανομία
Τρεις είναι οι βασικές προϋποθέσεις
10+1 Βήματα για ορθή
Τρειςελληνικέςεαιρίες εφαρμογή Του Κανονισμού GDPR
στηΔιεθνή Εκθεση
Eisenwarenmesse 2018
Τρεις είναι οι βασικές προϋποθέσεις με οριζόντια ισχύ,
Προτου μια εταιρεια εκκινησει την Προσπαθεια να ακολουθήσει τα βήματα για την ορθή εφαρμογή του κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Euppoves Enocephoes, Σύγχρονη Ελλάδα
Ta data είναι το «πετρέλαιο»
της 4ης βιομηχανικής επανάστα
«one stop shop» στην ΑΑΔΕ
σικώνης αγορων ειμησες. Τ για διευκόλυνση Των εξαγωγών
δεδομένων υπολογίζεται
ότι θα ανέλθει σε σχεδόν €1
τρισ. το 2020, ενώ έυςτο 2025
ΕΚΤΙμάτα ΟΤΙ 00γκος Των δεδομένων θα αυξηθεί από 16,1 ZB
σε 163 ZB, τονίζε ο ΣΕΒ σε
Την ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληρο- ονική υποβολή και διεκπεραίωση όλων των
kun von Tu ν δοδ κασιών στόχο την διευ- σχετικ ο ση σεων καιδικαιολογητικών για
ΥΠηρεσίες Μιας Στάσης με στόχο την διευ- την έκδοση Των προβλεπόμενων αδειών,
κόλυνση των διαδικασιών του εξωτερικού πιστοποιητικών και εγκρίσεων Που απαιεμπορίου στην ΑΑΔΕ , Προβλέπει Τροπολογία
η οποία κατατέθηκε στη Βουλή
Tovano 16 1 ZB
τούνται για τον εκτελωνισμό των εμπορευμα
τών (Τελωνειακές και Πρ°τελωνειακές διαδικασίες).
σε 632
γιακα ου
Με Τις διατάξεις ορίζεται ότι μέσω της
«Ενιαίας Θυρίδας» θα διενεργείτα' η ηλεκτραπιστια κατα
του δημάρχου
οκαστρου
Ρεγκλι
ΗΕλλάδαμΠορείνα
νει το 50 success
story
Η Ελλάδα δεν χρειά- ομαλά απότις αγο- εκδήλωση του CDU μάνσεων
ζεται κούρεμα χρέο- ρές. «Η Ελλάδα στο Βερολίνο
υς ή μια μείωσητης μπορεί να γίνει Το 'ΟΠας μεταδίδει Το «Αυτό θα είχε σαν νιστή διαπραγμαΤον ρόλο ενός
«ουοεΤερου συντοαξίας, Πέμπτο success Reuters, ο ίδιος στόχο τη δημιο- τεύσεων»
ΟΔΔΗΧ
ΣΤΟ 1,25%
το επιτόκιο για το 12μηνο
ενΤΟΚΟ
δήλωσε ο επικεφα- story, av naραμείνει ανέφερε ακόμα Πως υργία ενός aEjonr Ο ίδιος τόνισε πως
λής του ESM Κλάο- στο μονοηάΤΙ Των OESM μηορεί να στου ηλαισίου για Πρέπει να δοθεί
υς Ρέγκλινγκ την μεταρρυθμίσεων. παίξει κάηοιο ρόλο διαπραγματεύσεις έμφαση στη λέξη
Τετάρτη, ηροσθέ- Εχε γίνει Πολλή σε μια αναδιάρθρω- αναδιάρθρωσης « δ ι a n ρ α γ μ ατοντας Πως αν η Πρόοδος στην Ελλά- ση χρέους στο μέλ- χρέους με τους Τεύσεις», γιατί είναι
Αθήνα συνεχίσει δα, κάτι nou δεν λον, Προσθέτοντας ιδιώτες Πιστωτές», επιφυλακτικός όσον
την εφαρμογή αναγνωρίζεται ωστόσο πως είν
εφερε
κλινγκ. Υπογράμ
αφορα την Πρόταση
αυτοματες επιμντα στη Γερ- επιφυλακτικ
θα είναι σε θέση να μανία» σημείωσε ο μια αυτόματη επι- σε ότι ο ESM θα ηκύνσεις ωριμάν.
χρηματοδοτηθεί κ. Ρέγκλινγκ
ηκυνση Των ωρι- μπορουσε να na1ξει σεων