Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Email:[email protected]
ή Email: [email protected]
ΑΘΗΝΑ. Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 220 . Τιμή Περ.:1.00E A.Φ. 5185 Παρασκευή 16.03.2018
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ . Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας (Γλάδστωνος 5) : Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Βενιάμης.
Attica Bank:
>>> Τελ.
αιώς. Στις 28
Μαρτίου η ανα
κοινωση των
αποτε^εσματων
Πρέπει να διατηρήσουμε τη ναυτιλία μας
τα 80-100 εκατ. η επίπτωση από
την εφαρμογή τον IFRS 9
ενημέρωσης του
την ενοτητα
ονισμού του
ρίου Αθηνών
Τοάπεζα Πειραιώς ΠΕΙΡ
% αναχοινόνει το 0120)LO
Ετήσιων Αποτελεσμάτων
2017 καί η Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών θα πραγματοπου η
2018 μετά τη λήξη της συνε
δρίασης του Χ
Δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Ομίλου της Τρά
(www.piraeusbankgroup.com
) της Ετήσιας Οικονομικής
Έχθεσης 2017 στις 28
Μαρτίου 2018.
ΕΕΣΥΠ
Παραιτήθηκε ο Γ. Μαθιός
από το διοικητικό συμβούλιο
του νπεοταμειου
Επιπλέον 2.219 επέν
υτιχα σχεδια στο
πρόγραμμα για αναΕνα μέλος λιγότερο éχει από Γεννήθηκε το 1967, Είναι
σήμερα το Δ.Σ. του υπερτα- Μηχανολόγος Μηχανικός και
μείου, της Ελληνική Εταιρεία κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου
Ενταχθηχαν επιτ εον 2.219 Συμμετοχων και Περιουσίας MSc από το Πανεπιστήμιο του
επενδυτιχα σχεδία χρατικων (ΕΕΣΥ11) xcl 0 ς παραιτηθηκε Μάντσεστερ Επίσης είναι
ενισχυσεων στο προγραμμα ο κ Γεωργιο Μαθιος ο οποίο χατο ο μεταπτυχιακου τ τ ου
του ΕΣΠΑ: Αναβάθμιση συμμετείχε και στην τριμελή MSc) από το Πανεπιστήμιο του
πολύ μιχοών και μικρόν ! επιτροπή εσωτερικού ελέγχου. Νιουκάστλ στον τομέα του
επιχειρησεων για την ανα- Οκ Μαθιός αποχωρεί την ίδια Marine Engineering και του
Για την κατηγορια 50.000-250.000 ευρω η υπο ολη προτασης
ρυθμισης από το Δημόσιο θα πρεπει να λαμβάνει υπο η αι
συμπληρωματιχα χρτηρια τονισε η υφυπουργος. Βελτιωνε
ται ηκατασταση με τις οφει es
«Στο επόμενο διάστημα υργός, για την κατηγορία
- 50.000-250.000 ευρώ η υποσουμε στην έκδοση της υπο- βολή πρότασης ρύθμισης
Shipping. Τελος είναι κάτοχος ευελπιστούμε να προχωρή
πτυξη των ΙΧανοτήτων τους | στιγμή που το διοικητικό
στις νέες αγορές»
συμβούλιο της ΕΙΣΥΠποόκειται να διευρυνθεί και από επταΜΒΑ από το Manchester
Business School και Διδάκτο
νο ιχης αποφασης που θα απο το Αημοσίο θα πρεπε
ορίζει τη διαδικασια και να λαμβανει υποψη χαι
τους ορους για τις οφει ες καποια συμπληρωματικα
που ξεπερνουν τα 50.000 κριτηρια συγχυτικα με αυτα
(1995-2000); στην Multichoice ευρώ»σημεία)σε η υφυπο- της κατηγορίας έως 50.000
υργός Οικονομικών Κατε- ευρώ, ενώ για την κατηγορία
ρίνα Παπανάτσιου μιλοντας άνω τον 250.000 ευρώ εκτισε ημερίδα της Ειδικής μούμε ότι θα πρέπει να
Συμφωνα με την τροποποτη.
τιχη απόφαση που αναρτηθηκε στην ηλεχτρονική σελίδα
του υπονογείου Οικονομίας
η δημόσια δαπάνη των πουμελές να γίνει εννεαμελες. Ηδη (PhD) του ΟΙΧονομιχού Πανε
βρίσκεται σε εξελιξη διαδι- πιστημίου Αθηναν. Εργάστηκε
κασία για την επιλογή των δύο στην Procter & Gamble στην
προσθετων μελάν, αλλά τώρα Γερμανία και L Oreal Hellas
πρέπει να αναζητηθούν τρία!
Hellas ως Digital Platform
Director (2000-2002); στην The
Coca-Cola Co (2002-2007) ως
Southeast Europe Integrated
εων που προτει
εγγραφή στο Πρόγραμμα | Σύμα ανα με πληροφορίες, την
Δημοσίων
Επενδύσεων | παραίτησή του έχει υποβάλλει
ανέρχεται σε 171,503, 182.80 | και ο εσωτεριχός ελεγκτής της
ΕΕΣΥΙΙχίο ς να είναι γνωστοί Marketing & Communications Γραμματειας Διαχειρισης προσκομίζεται απο τον οφει
λέτη μια αξιολόγηση βιοΙδια)τικού Χρέους
Manager; στην HSBC Bank Plc.
(2007-2009) ως Head of
Marketing and Customer
Propositions MCL στην DIGEA
Αναλυτικά τα ονόματα θα
βρουν οι ενδιαφερόμενοι
στην προαναφερόμενη ηλεκTOOV1χη σε/L0α του υπονογείου Οικονομίας.
Σύμ4ανα με το βιογραφικό που
έχει αναρτηθεί στο δικτυακό
τόπο του περταμείου ox. Madσιμότητας και ενα σχεοιο
llocxpανως,τονισε η u4υποαναδιαρθαοσης.
Α.Ε. ως C.E.O. (2009-2015).