Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Διώχνουν τον πληθυσμό
άπό την Θ@ά η!
μάτυν στην Opawn τήν δΕΧ0ctin TOO 1990-6
uite no
'Εγκλήματα ΣΥΡΙΖΑ στην Βόρειο Ελλάδα
Ενώ οί Τοϋοχοι χάνουν άπο ραφή
Τον ΣΥΡΙΖΑ 00
TTIpo Toniniow
οντους ο
υαν δεν τίναι reurtokn,κη αλλα ,sal
tiinas.immmri t K'jupTqv"trTFή πι".apre u
XPmtlmwne, km μ.nmou,n.
6finKO γκλημα Tipereryyn.
Mmirryia, izeihPZi.
TO LABBATU 17,03 MITIIN ΕΣΤΙΑ
Ροοοος ;.evem,v ztr/en r
Tor dmnbo TCO
οι άνοησίες κ. Κουβέλη
Στό κενό οί εί0oweieS Χατά Καμμένου για όμήρους
Σήμερα
Band oppo
11 αρά θίν' αλός
Μόνο ή Ναυτιλία μπορει να τάκάνει αυτά
Zeneca
The Sea aalp e