Πρωτοσέλιδο Πρωινή του Κιλκίς:
Newspaper website Website







Recognized text:
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
isis.gr
YEARS
ΜΟΝΑΔΙΚΗ καθημερινή εφημερίδα στο ν. Κιλκίς
Τ Ο Υ
Κ Ι Α Κ Ι Σ
Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018-έτος 19ο-αρ. φύλλου 4580-0,50 ευρώ
Συναντήσεις κυβέρνητικού
κλιμακίου με φορείς του Κιλκίς
Το Μεταλλικό θυμάται
τον ξεουζωμό με αφιέρωμα
στις γυναίκες
1Ολοκληρώθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας
Καινουργιο
Μαρτίου, οι διήμερες συναντήσεις του Κυβερνητικού κλιμακίου, ενάμει του Αναπτυξιακού Συνεδρίου Κεντρικής Μακεδονίας με τους
φορείς του νομού.
Το Αναπτυξιακό Συνέδριο οργανώνεται από
την εποπτεία του Υπουργείου Επικρατείας. Η
απευθείας διάλογο με κοινωνικούς και παρααλλά στις
πράξεις
την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, υπό
ameven ση με λο δρίση αυτή εγκαν κοζε, αναν
γωγικούς φορείς των τοπικών κονονούν.
Πρώην βουλευτής ΠΑΣΟΚ. ΜΕλος ΚΠΕ ΠΑΣΟΚ
Ο επικεφαλής του κυβερνητικού κλιμακίου
στο Κιλκίς Κώστας Αλεξίου
Ενδήλωση για την παΟΟυσίαση
του δημιουργικού έργου των
ποοσφύγων του Κιλκίς και των
ELVIAL:Ποώτη
μεταξύ πρώτων
elviOL
δουσφ της Νέας Κλάας
Το Καλλιτεχνικό 200RL Πολιτιστικό ΣΟνολο «n πολις» σε συvagyuoia με την ΜΚΟ INTERSOS HOHL SIE την ΎΛατη Ageooteiox
tou ΟΗΕ, Ζατα το διάστημα ΑΛΟυλως'And14νως 2017, nrry.
Η ELVIAL συμμε.
τείχε για δεοτεοη συνε.
χόμενη qo0ά στο
Αρτοποιοί TOU Kikis
τας "Growth Awards
η Eurobank 20αι η Grant
Thornton. Σχοτός της
χαινιάστηχε το 2016,
εκείνες οι ελληννίς
το δυσμενές xct cqy.
και Σκόπια
Το σχόλιο
2covoquotS επιδόσεις.
ακή τους βάση χαι το
τους 20αι δ.ce0έτοντας
Γράφει ο
υνηλό αί00ημα της