Πρωτοσέλιδο Ανεξάρτητος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
Τ

Υ

Π

Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Ο

Σ

Ε Φ Η Μ

Τ

Ε Ρ Ι Δ Α

Η

Σ

Β Ο Ρ Ε

Η
Ι Ο Δ Υ

Π

Ε

Τ Ι Κ Η Σ

Ι

ΠΕΜΠΤΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 - ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 4026 - ΕΤΟΣ 17ο - 0,50 ευρώ

Αριθμός Αδείας 124

ΚΩΔΙΚΟΣ 6426

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Αναστολή των
διαδικασιών αξιολόγησης
μέχρι 5 Απριλίου

Προς δημοπράτηση
το νηπιαγωγείο στους
στρατιωτικούς φούρνους

Σελ. 11

Ο

Υ

Ε Λ Λ Α Δ Α Σ

ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ
Ταχ. γραφείο
Ιωαννίνων

Ρ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΛΟΓΟΤΥΠΟΣ» Α.Ε.
www.anex.gr
e-mail: [email protected]

Σελ. 4

ΟΔΟΣ ΝΙΑΡΧΟΥ

30 εκ. ευρώ για έναν σύγχρονο
και ασφαλή δρόμο

6η ΥΠΕ

Τη Δευτέρα
η λειτουργία
της 2ης ΤΟΜΥ
Σελ.4

ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ

3 Το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε την υποβολή του φακέλου

Σπουδαία
η προσφορά
της ΕΛΕΠΑΠ
Σελ.8

για την ανακατασκευή της οδού και τη χρηματοδότηση του έργου από
το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» 3 Τι προβλέπει
η μελέτη του σημαντικού αυτού έργου για την πόλη
Αναλυτικό ρεπορτάζ στη σελ. 3

ΑΘΛΗΤΙΚΑ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

Περιμένει τις εξελίξεις
για το μέλλον
του πρωταθλήματος
Σελ.9

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Απαντήσεις για
τους διαγωνισμούς
προμήθειας
πετρελαίου
• Μετά από δυο ώρες
συζήτησης στο Σώμα,
αποφασίστηκε να υποβληθεί
πρόταση στο υπουργείο
Ανάπτυξης, για να
εκσυγχρονιστεί το νομοθετικό
πλαίσιο της συνύπαρξης δύο
νόμων, για την τιμολόγηση
του πετρελαίου
Σελ.5

ΚΑΜΠΕΡΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟ

«Φτάσε όπου δεν
μπορείς», για
τελευταία φορά
Σελ.2



Τελευταία νέα από την εφημερίδα