Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon-gr
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
KAOHMEPINA
n0ΑΙΤΙΣΜΟΖ
Αφιέρωμα στο
ελληνικό ρετρό
-pial
στο τραπέζι
ο δικό του βουνό
EEAIAA 12
ΣΕΛΙΔΑ 2
EEAIAA8
Καληάξει η ιλαρ
Στην απόφαση να διαθέσει και ίδιους Πόρους για τις Παρεμβάσεις στα σχολκκτίρια
και an ε ο δημος ο αννιτων, καθώς οι αναγκες συντηρησης και αναβάθμισης εναι μεγαλες
od k ός fo kide a
βρίσκεται
Ελλάδα καθώς τα
ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
Ο «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ»
Ενδειαικό tiva ότι μόνο οεμα
εβδομάδα, καταγράφηκαν! 23 νέα
xpou°ματα και éto10 συνολικός
εκ τους 2.099.
ΣΕΛΙΔΑ 4
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΝΕΟΝ ΑΓΡΟΤΟΝ
8 εκ. ευρώ
για την Ήπειρο
τος νέων ΥΕωργών του Προγράυματος Αγροτικής Ανόητος 20142020, nou για την HreporpoBA1.
na κονδύλια ύνους8GK ευρώ
nepinou.
ΣΕΛΙΔΑ 7
Το Πλανητάριο
γίνεται εγκέφαλος
Το 1 εκ. ευρώ θα φτάσει η εργολαβία με τη δημοτική αρχή να θέλει ναφέξει» τις διαδικασίες
Την επόμενη εβδομάδα θα anoruna θεί και ο σχεδιασμός για τις ηαδικές χαρές nou θα
περιλαμβάνει και την επαναλειτουργία αυτον σε Λιθαρίτσια και Παννιώτικο Σαλόνι.
Συνέντευξη
O E.TAKHE MIAA
ΓΙΑ ΤΟΥΣ DELUSION
ΣΕΛΙΔΑ 3
Επέστρεψαν και
δεν είναι autanam
ΜΕ ΤΡΙΑ ΑΚΟΜΗ ΑΙΟΕΝΟΦΟΡΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ ΤΟ ΕΚΑΒ
ΚΟΙΝΟΟΕΛΟΤ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΡΟΚΗΡΥ EH MA ΟΕΕΕ
Διεκδίκηση για
Στόλος για «δύσκολες»
ΣΕΛΙΔΑ 9
δωδεκάμηνη διάρκεια |αποστολές
Στο 45 nspinou adecvopapa του
Ενοικιάσ
οιος για ανέργους, κονυφελούς χαρακτήρα οε 274
6poug Της χώρος, μετοντος εις μεταφοράς στα οπνάκο
VTOOVg Της Κέρκυρας
EEAIAAS
ΒΡΕΟΗΚΑΝ ΤΑ ΟΣΤΑ 108 ΠΕΣΟΝΤΩΝ
ΣΤΟ ΑΛΒΑΝΙΚΟ
ΜΕΤΟΠΟ
3,1 %, or axin penipuo', δεδομένου on το 2017 ο Βέοας οτους 296 δήμους
onaaav οης 24 251, cwi για το έτος 2018 npoBAinon 25.000 θέοας 0στό.
Επόμενο βήμα
η ταυτοΠοίηση
Τώρα και online.
aggelies.agon.gr
2 μήνες θέμα nou ournenKE ΟΤΟ ΟΊΚΛηκό της συμβούλιο την Τετάρτη
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΣΕΛΙΔΑ 5

Τελευταία νέα από την εφημερίδα