Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
Aso wre μαζί οου.
ΠΡΩΙΝΗ
Πέμπτη
Μαρτίου
Αριθ. Φύλλου 5490
Τιμή φύλ. : 0.15 €
μέχρι θανάτου
ελεύθερα
καθημερινη ΕΡημερίδα Κοζανης
SOATAIPO
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
«Σχέδιο Βιώσιμης
Αστικής Κινητικότητας,
ΝΑΙ μεν ΑΛΛΑ
Σελίδα 1
Σχε ονετοιμητη νομοσχε 10 Εξοικονομω κατ'οικον
για την πώληση των λιγνιτικών
σταθμών της ΔΕΗ
και εργαζομενους
Τι προβλεπε ργα Ομόνοση μονάδων
Νέες ημερομηνίες αιτήσεων
Σελίδα 12
Η ηλεκτρον,κή ηλατφόρμα για
10 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
οοδείκο νομο δεν nopeiat
an°δείχθηκε ou δεν μπορεί
να αντέξει tn zninon, Kadis
Οχεδόν 1.500.000 nonites
npoondenociv να μηουν μέσα
για το
ΙΔΙΩΜΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
υπαρχει anopaon να
λειτουργήσει και nan οοδακά
και όχι για ο ούνολο tns xupas,
αλλα ανα περιοχές για να
μην unapxouv np0βλλματα.
ΚΟΖΑΝΗ-16 & 17 Μαρτίου 2018
KOBENTAPEIO
Η Κοζάνη φιλοξενεί Τις ντοπιολαλιές
«ΤΟ ΙΔΙΩΜΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
Σελίδα 7
Κοζάνη: Επιχο.
ρήγηση στους
ΟΤΑ για την
αναβάθμιση
των δημοτικών
Παιδικών
Χορών
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»
Ενωση Ποδοσφαιρικών
Σωματείων Κοζάνης
Πραγματοποιήθηκε η προπόνηση
της ομάδας region cup
Σελίδα 15
Σελίδα 24
Ο Σαββίδης, θεσμός
της δημοκρατίας
Αφελείς όσοι εξεπλάγησαν με το θέαμα του
κουμπουροφόρου φυλάρχου και των τεσσάρων
σωματοφυλάκων του που χύμηξαν να διαδηλώ.
σουν την αγανάκτησή τους. Δηλαδή τι περίμε.
ναν να έχει στην τσέπη του: Τους «Αδελφούς
Καραμάζωφ»: Αφελέστεροι ακόμη όσοι απορη
σαν με τους αστυνομικούς Που τον παρακολου
θούσαν σαν να βλέπουν Survivor. Δηλαδή τι
θέλατε να κάνουν; Τα όργανα της τάξεως γνω.
ρίζουν ότι, όταν ένας πολίτης εκφράζει την αγα
νάκτησή του, οφείλεις να τον σεβαστείς. Η
Ο Υπουργός Εσωτερι.
κών, Πάνος Σκουρλέτης,
υπέγραψε την Τρίτη 13
Μαρτίου 2018, την απόφαση ενεργοποίησης της
πρόσκλησης τρούπολογι.
σμού 70 εκατ. ευρώ για
την"Προμήθεια και ΤΟΠΟ.
θέτηση Εξοπλισμου για
την Αναβάθμιση Παιδι
κών χαρών των Δήμων
της χώρας» στο πλαίσιο
του Ειδικού Προγράμμα
τος Ενίσχυσης Δήμων
αγανάκτηση είναι ιερό δημοκρατικό δικαίω
"ΦιλόΔημος ΙΙ»
συνέχεια στη σελίδα
Σελίδα 13