Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Ιδρυτής-Νυκόλαος Καρα λάνος 1951-1974 Ίδιο.mpw-Εκδότρια Σταυρίδο! Στυλιανή ΔΡΑΜΑ,ΠΕΜΠΤΗ 15 ΜΑΡΤΊΟΥ 2018
46χρονη προσπάθησε
να εξαπατήσει ηλικιωμένη
στα Λευκόγεια Νευροκοπίου
κοσμηματα και θρησκευτικές ε κόνες
GJ10 Την J1αλιά Δράμα
hipou στον rr. Του ΟΗΕ για το Μακοδονικό
«Το πρόβλημα της ονομασίας
-Μακεδονία», μπορεί να επιλυθεί
1928: Το Ωδείο
Δράμας καταπλήσσει
με το έργο του
στους τέσσερις
Μήνυμα αλληλεγγύης
από τους Βετεράνους
μόνιμα, μόνο από εκεί
ουτοπροκάλεου το Ηνωμένα Εθν
Από Δευτέρα 8μηνα για καθαρισμό και περιποίηση μέχρι το Πάσχα
Οιφορολογικές δηλώσεις
RA σδι πρόγραμμα
Δρ μα στο
των σχολικών γευμάτων!
στο Taxisnet για
σχημη κατασταση
,wmon-move
για άλλη μια φορά
ο δημοτικός κήπος της πόλης
ότι η Δράμα δεν είχε υψηλή ανεργία
και τ πκά οι διαδι ασίες για Τις
των φετνών δηλώσεων έγινε.
Ρεμ Της: Ο κήπος επιβαρύνεται από την καθημερινότητα και Τις εκδηλώσεις
προβλέψεις της διαχειριστικής μελέτης για τον κήπο
Του Θανάση Ποιμμένη
μια χρονά, ο δημοτικός κήπος της Πόλης
ς Δραμας Προεπαι για ένα/ από τους
Ειδικότερα με an φαση του οιητή της
AvE5άρτητης Αρχής Δημοοίων Εοόδιο
μεγαλύτε ρους δημοτικούς κήπους τον ελληκάνηόλευν και μα0ίμετο nop'ο της Αγίας ΒΟ
διάφορα δημοτκά σχολεία σε όλη την
quio, έως τις 30 Mapriou, σης επχειρήσες
και τα ασφαλιστια Ταμεία προκειμένου να
υοβάλουνη0Tpow κά στο Tandsnet τις βοβαύσεις αποδοχών ή συντάξεων, καθώς και
πόλης μας. Παρ όλα
αυτά όμως κάθε χρόνο
τέταα Εποχή, η κατά
σταση που napouada
αχετικό πρόγραμμα του Υ
Τότε, από την Περιφέρεια Αν. Μακεδοοή Ενότητα Δράμας είχε egoeei.
πρόγραμμα αυτό, ήταν η Καβάλα, το
Ειδικότερα,για τις βεβαώσεις εισοδημέ
Κα όλο αυτό, μετά
n στη φορολογική Αυση λης. Η μεγάλη αλήθεια
ναι προσυπληρωμένα τα σταΕία που εναση τις μεγαλύτε
αφορούν τις an0δοχές των φορολογούμε- pes ημός κάκι η μεαπό κάτω τοοθετείτασε πολλές περΤτώσας!"
αμμος, πλακάκια ή ξύλινα δάπεδα όταν όλα
To poypq4ια αφορά κυρίως μαθητές,
των οποίων
λε οπα να τους epépou , είτε παρουνάλη αυτή Χιστουγεν ι τικη εκδήλωση με το στήσιμο των
ηλώνοντα και μάλιστα σε περίοδο χαμένα, η συνοαα
τα ους κατα
κα των με
λον πα
αρκ. Εστω και α
ε αιτρα
κα κάθε φορά ηεκαε αιτραγκ
σε Ν, ΤΙ
Σε δηλώσεις του τον Ιούλιου του 2017
(Tpωκός Τύπος» 20 louAlou 2017), o ar
Ανά περιφέρεια το πρόγραμμα πλέον το Πρόγραμμα
είχε δηλώσει χαρακτηριστκά Αα άλλη
Αλαλούμ με το πρόγραμμα
«Εξοικονομώ Κατ' Οίκον lbsm
στεί με τη οράσους κωδικούς
μαφοροπόλαο
ένες ηλοΝς και
από μη σωστή πληροφόρηση ο Ναμός
θα δηλώνο Τις δαπάνες για αοπλαστικό χρήμα ή μέσω
ήταν πάρα λανθασμένα στοχείο, καθώς
o' αυτά που τους δόθηκαν, δεν φακόταν
την Οπτωση φόρου 1.000 έως 2.100 ευρώ
ar ρα τητο στο πρό ρα μα
-Ο πρόεδρος του ΤΕΕ-ΑΜ κ. Δημήτρης Κυριαζίδης μιλάει στον «ΜΤ.»
Τη Δευτέρα ανοίγει το πρόγραμμα για την περιφέρεια ΑΜΘ
nur no a q μεσο φορολόγητο όρο aπου
moupYsO Παδείας (14-3-2018, op.
πρωτ: O. 14/0M- 42448/Δ1), το πρό
Υραμμα από επεκτείνεται σε 41
δημοτικά σχολεία, διάφορα καθ' όλη την
επικράτεια. Και πάλι η
Ειδικότερα
μφωνα με την
της Σου(νας θεοδωρίδου
χείου των βεβαιώσεων αποδοχών ή συ rt
φόρμα nop0λής ατήσουν στο πρ6- στην ηλεκτρονική πλατμα«ΕΟικοοιώ Κ r'Okol»,
φόρμα.
Μάλιστα,
το oncio oop το πρωί της Τράτης 13
Μαρτίου, και «nayuoe» η λεπουργία του
τοαπόγεμ της Κας ημέρας σύμφωνα
με ανο (υση του ΥπουργΒΟυ Π[email protected]επιχΕοματική δρασπροότητα και των eTdυπονοος ακόμη και
για δολοφθορά
qvapépomoc ότι
Νους, δκαίματα είνα η 30ή Mapriou 2018
τητας αλλά μόνο συγκεκριμένο, για
τους Πολίτες που ταλαηωρήθη qv στην
προσπέθειά τους ναυποβάλλουντ samr
της πλατφόρμας
συγκεκριμένες
γραφ κά β(Ala, ως κταακτική ηερομηνία
τωπίζουν κονυκά προβλήματα.
Πα όσα αρχεία υποβληθούν μετά τις
30.32018 και 29 6 2018 αντίστοιχα αλλά
μΟ@ και τις 31.12.2018,δενθαεπράλλοντα
ταυτόχρονα και την δο om λεπουργίας
της nared puas. To an veuameepaομένης TpmR.
χρονη Είσοδο με πλήθος ap perκάνκοδίο n auto adepwaκακόβουλου λονομιού.
Εομφωνα με το 'ΤΕΝ, η μεγάλη ανοΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
σμου, εμπόδισαν την ομαλή λεπουργία βολικός φόρτος epyodos nou προ
του συστήματος καθώς μέσα σε Νγες έη ε empopuve Την ηλΑΤΡΟΜκή
μεγάλε αυτό υστερήσενδοτο
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
Dr. Φίλιππος Π. Δεμιρόπουλος
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (ό σθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
Αγγειοχειρουργός
Διδάκτωρ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
την πρόσθετη Τύεση του άγους που ενέχει κάθε δ
da όπου τηρείται
Δέχεται κατόπιν ραντεβού
Τηλ. 2521300628, κιν. 6947778803
[email protected]
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
καθημερνά 8:30-14:00 και 1 7:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
παραοοση
στα σαντουιτς
ΛΑΤΣΙΣΤΑΛΗΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα