Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ό,τι ψάχνεις είναι εδώ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Εκσυγχρονισμό
των Σπηλαίων του Διρού
«Γιορτή Πιταρούδας»
| για Πρώτη φορά
1 για το Πρωτάθλημα
| 7mείο Αραχυβίτης> σελ.8
στο Χρύσαφα Λακωνίας
σελ. 10
η ΑΕ Πελλάνας-Καστορείου» σελ. 15
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018 |Έτος 22° | Αριθμός 5360 | Τυμή φύλλου 0,50
Τηλ. 2731 081253 Fax:2731 081250 * [email protected]« www.lakonikos.gr
Ολοκληρωμένη φροντίδα 123 το α ame
υγείας στην ΤΟΜΥ Σπάρτης
στην Πελοπόννησο
Η Γενική Περιφερειακή
Σε νέο καθεστώς λειτουργίας από τις 19 Μαρτίου
λικά στοιχεία nou αφορούν
Υγειονομική
Περιφέρεια
Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων
Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας .
Βρουαρίου 2018, στην εδαφική αρμοδιότητα των Νομών
Βίος Λακωνίας και Μεσσηνίας. Η δημοσίευση των
συνοΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
Το.Μ.Υ. ΣΠΑΡΤΗΣ
Στην εδαφική αρμοδιότητα
της Γενικής Περιφερειακής
νίας από τις 19/3/2018 με τη Αστυνομικής Διεύθυνσης Πε.
Υραμματεία της ΤΟΜΥΣαρτης λοποννήσου, σημειώθηκαν
- 23 τροχαία ατυχήματα με nournesen 1 θόντες (νεκροί, σοβαρά και
Τη Δευτέρα 19/3 ξεκινά η
ολοκληρωμένη λειτουργια της
3ης Τοηικής Ομάδας Υγείας
της Πελοηοννήσου, η οποία
Βρίσκετα, στη Σπάρτη και ouyκεκριμένα επί της οδού Οθ
νος Αμαλίας 93. Η ΤΟΜΥ
Σπάρτης n onoio λειτουργεί
εδώ καιένα χρόνο πιλοτικά
έχει ενισχυθεί και είναι πλέον
στελεχωμένη και άρτια εξολσμένη με δικό της ειδικευμένο
ιατρικό και Βοηθητικό προ
ηικό Μέχρι Πρότινος η μο
Προσωτικό από το Νοσοκο υγείας κοινωνικ ςλειτουργός
μείο Σπ ρτης και κέντρων κα ενώ οι ηροσφερόμενες
υγείας του νομού, ωστόσο
μετ τις Προσλήψεις nou έγι.
ναν οηό το ΥΠουργείο Υγείας, η
ΤΟΜΥ γίνεται αυτοτελής με
δικό της Προσωηικό.
Oncos aéφερε στον «Αακονικό Τυο», ο Δημήτρης
Κωστοκιωτης. υποδιοικητής
της 6ης Υγειονομικής Περιφέ.
ρειας στη μονάδα θα προσφέ
ρουν τις ηρεσίες τους
οικογενειακός ιατρός, Παιδία
ειδικότητες θα διευρυνθούν με
νέες Προσλήψεις nou θα διενεργηθούν το επόμενο διάστημα. Στόχος είναι ακόμα η
TOMY να πραγματοποιεί ενη.
μερωτικές Παρεμβάσεις και
δράσεις στην κοινότητα σε όλη
την εδαφική επικράτεια του Δ'
Σηάρτης.
είναι 2731026739 και του τηλε
φωνικού
2731021793, ενώ το email
είναι to myspartis 1545 syze
bis,gov.gr
0. TOMY λειτουργούν ως
ομάδες οικογενειακής ιστι
κής, με εγγεγραμμένο Πληθυσμό ευθύνης και έχουν ως
σκοπό την na ox δωρεάν
noon vunn εσων Πρωτο
Βάθμιας Φροντίδας Υγείας
χωρίς διακρίσεις.
ελαφρά τραυματίες έναντι 35
Που σημειώθηκαν το 2017
Ειδικότερα σημειωθηκαν a13
θανατηφόρα τροχαία ατυχή
ματα, έναντι 6 τον Φεβρουά.
υ 2017, 81 κανένα
Η μονάδα θα λειτουργεί από
τις 07.00 έως τις 15:00 μέχρι
να εκδοθεί νέα οδηγία αηό τη
διοίκηση. Ηγραμμή επικοινωτροχαίο ατύχημα με σοβαρό
τραυματισμό έναντι 4 τον Φε
Βρουάριο του 2017, Y120 τροχαία ατυχήματα με ελαφρύ
τραυματισμό, έναντι 25 τον
Φεβρουάριο του 2017, Από τα
λειτουργούσε
μετρος, νοσηλευτές. επισκέπτης
Επιστολή σε ΕΕ και ΥΠΟυργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
Έλλειμμα στα βιολογικά
διαπιστώνουν οι Λάκωνες
νέΒησαν σε αστικές και αγροκαταγράφηκαν συνολικά 28
Παθόντες (έναντι 47 τον ΦεΒρουάριο του 2017). Ειδικό.
Στα 28, 3 εκατ. ευρώ εκτιμά την «τρύπα» η Ένωση Βιοκαλλιεργητών Λακωνίας
Έλλειμμα 28,3 εκατ. ευρώ στα
τικής Ανάπτυξης. "Βρίσκεστε κ. τερα καταγράφηκαν, al 3
ηρόεδρε του ΟΠΕΚΕΠΕ με έλ- 1 νεκροί, έναντι 6 τον Φεβρουάλειμμα 28,3 εκ. ευρώ ή στην | ριο του 2017, B] κανένας σοχειρότερη με έλλειμμα 46,3 εκ. | Βαρός τραυματίας, έναντι 6
Ευρώ). Επίσης, στην επιστολή τον ΦεΒρουάριο του 2017,y]
τους οι Λάκανες αναφέρονται | 25 ελαφρά τραυματίες έναντι
μούν ότι έχει δημιουργηθεί οι
Βιοκαλλιεργητές Λακωνίας, εκφράζοντας αμφιβολίες εάν με
αυτά τα δεδομένα είναι δυνατή
η έκδοση δεύτερης Προκήρυξης για τη φυτική παραγωγή.
στο ιστορικό των Πληρωμών
της Βιολογικής καταγράφοντας
135 τον ΦεΒρου άριο του 2017
φικό, θεωρώντας Πως Πρέπει
να δημιουργηθούν ξανά, νέες | Νοσοκομειακοί
καταστάσεις Πληρωμών,Προς | Γιατροί
Οπως αναφέρει χαρακτηριτον Λακωνίας, σε επιστολή
Προς την Entponn Αναφορών
της ΕΕ και το ΥΠΟυργείο Αγροσυνέχεια σελ 9
του Γιώργου Ανωγειάτη

Τελευταία νέα από την εφημερίδα