Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 8.00 π.μ.

11oC, 12.00

16oC, 8.00 μ.μ.

13oC - Υγρασία 73%-93% - Άνεμοι: Ν - ΝΑ 2 μπ. Ανατολή ηλίου: 6:35 - Δύση ηλίου: 18:32

€0.80

Óõìâáßíïõí êáé óôéò êáëýôåñåò ïéêïãÝíåéåò...
Τα πιο βαρετά δελτία τύπου είναι αυτά που συνοδεύουν τη συμμετοχή στις τουριστικές εκθέσεις. Τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια συντάσσονται στερεότυπα, μεταφέροντας οπωσδήποτε μηνύματα ικανής ποσοστιαίας αύξησης των αφίξεων. Κατά κανόνα συνοδεύονται από την
επωδό των μονίμως μετεχόντων στις κερκυραϊκές αποστολές «ότι με τη δική τους συνδρομή έγινε δυνατή η επιτυχής προβολή με τα ως άνω
αποτελέσματα». Δεν έχουμε φθάσει σε μια κατάσταση να σνομπάρουμε τις αφίξεις όμως εδώ και πάρα πολύ καιρό είναι πρόδηλο ότι δεν είναι αυτό το νούμερο που μας καίει περισσότερο, όσο είναι τα λεφτά που μένουν εδώ. 3 >>

Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4608

ΞΕΜΠΛΟΚΑΡΕΙ Ο ΥΠΗΝΕΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΕΙ ΤΟ ΚΑΦΕ ΓΥΑΛΙ

Ç ìáñßíá ôùí ... âñÜ÷ùí!


Λεφτά
υπάρχουν, λένε
ΟΛΚΕ και
Περιφέρεια

Σιγά τον πολυέλαιο...

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Πιστώθηκαν στον
λογαριασμό του έργου τα τελευταία 265 χιλιάρικα που το χώριζαν από την ολοκλήρωσή του.
Το ευχάριστο γεγονός αφορά
στην εκκρεμότητα του υπήνεμου
μόλου.
Σε εκκρεμότητα παραμένει η υπόθεση της αποπεράτωσης της
μικρής μαρίνας στο Καφέ γυαλί.
Σελίδα 5>>

Ôé õðïó÷Ýèçêå
óôïí Êáëïýäç
ï ÊïíôïíÞò
ãéá ôç
Äéêáéïóýíç
óôçí ÊÝñêõñá
4 >>

Τέτοια αρχοντιά στη διαμόρφωση των πρώην Δικαστηρίων για έδρα της Περιφέρειας

ÄéáêïðÞ
Ôï 1ï ÃõìíÜóéï äáðáíþí
áðü ôçí
óôï Anagni ôçò ÅÐÓÊ... ëüãù
Éôáëßáò ãéá ôï
äéêáóôéêþí
Erasmus+ 9 >>
åîüäùí 15 >>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα