Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ " ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27003 ΕΤΟΣ 890v
www.dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
688 FAX 210-3215877 Τιμη 0,60 ΕΥΡΩ
Pan1 στην αγορα
κυπριακο και φυσικο αεριο
Πανε χέρι-χέρι
Αύξηση του πληθυσμού στα κατεχόμενα ζητά ο Ερντογάν
γων. Οι αποδόσεις των τίτλων δεν σημει
ωσαν θεαματική αποκλιμάκωση, ωστόσο
ο τζίρος, για πρώτη φορά μετά από αΟΧε
τα χρονια, εφτασε «μια ανασα» πQ1v απο
ρισπασ
πραγματεύσεων, είπε ο εκπρόσωΣυγκ
στημα Συναλλαγών της Τραπέζης της Ελ
λάδος, ΗΔΑΤ, ο όγκος των συναλλαγών
τοχής και η επανένωση της χώρας
ειακό σύστημα
που προνοειται απο τις αποφα
λά και η απαλλαγή της Κύπρου α
ολές αγ0Q
Η απόδοση του νέου
πίσης, ότι η διαπραγμάτευση η οποια, κατά
προχωρημένο σημει
ενημερωσης τα
παραδοσιακά ΜΜΕ και
n niy0τερο τα
οιαοικτυακα μεσα
γκλίσεις στα ζητήματα που παρα
ύμφωνα με τον κ. Προδρό
μου, «ο λόγος για τον οποίο επιδιώκεται η
προκαταρκτική συνάντηση του Προέδρου
της Δημοκρατιας με
1 ο 83% των Ευρωπαίων θεω00υν ότι
υπά!χουν πολλές ψευδείς ειδήσεις (fake
news) σε ολόκλη!η την EuQωπαϊκή Ενωυχόν αίτημα να γίνει χωQ1στή διαπQαγμάτευση, ή να προηγηθεί κάποια συμφωνία για το φυσικό αέριο, δεν μπο!εί να συζητηθεί» δήλωσε ο Κύπουος κυβεον ητικός εκ.
πρόσωπος, Πρόδρομος Προδρόμου, απαντώντας σε ερότηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ για πώς α
τιμετωπίζει η κυβέρνηση το ενδεχόμενο ο Μουσταφά Ακιντζί να προσέλθει σε συνάv 110εδρο της Κυπιακής Δημοχρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, θέτοντας πρόγέτη είναι για να γίνει συζητηση πρόσωπο
με πρ
χεια των διαπραγματεύσεων, στο πλαίσιο
όσωπο και να ξεκαθα
όμενο αυτό θέτει
τη 0ημοχρατια, συμφωνα με την
ταση για «πακέτο» Κυποακού και ερευνών για φυσικό αέριο.
τελευταία έρευνα του EuQωβαρόμετρο
όπου συμμετειχαν πεουτου 26.000 πολι
0%. Προδρόμου εξήγησε ότι ένα τέτοιο αίτημα δεν μπορεί να συζητηθεί, διότι «θα
προκατα άμβανε την κύρια διαπραγμάτευση για την επίλυση του Κυπριακού και θα μποτα Ηνωμενα Ε νη». ο εκ
πρόσωπος πρόσθεσε ότι α
υρωπαίοι α
Έως το Eurogroup της 21ης Ιουνιου «6ηεπουν» οι
ροςεΑΛΕς συμφωνια Υια την εζοοο της
Enna0ας απο το προγραμμα
σιακά μέσα ενημέρωσης ως JENAA
ν πλέον αξιόπιστη πηγή
pinners, αυτοκινητα
και μοτοσι ηετες, στην
κορυφη του καταη0you
των επικινουνων
προιοντων
ε μια συνολική συμφωνία για την
έρα είναι τα πιο αχανθώδη ζη
επιτυχή έξοδο της Ελλάδας από το πρότήματα για τις Βρυξέλλες
τις συντάξε
οθετημένα δημογελ λες,ε u ESM ogroupto 201 Βου
φορολόγητο και τα αντιμε- TATA
σ ονομα άμέτ απρονομ
ξέλλες, έως το Eurogroup της 21ης Ιο
Μια συμφωνία η οποία θα περιλαμ
Αίτηση εξαίρεσης της Προέδρου του
οικαστηριον που οικαζει τα επισ pann
οανεια του ιαχνορομικου ιαμιευτηριου
Τα παιχνίδια, όπως πολλά μοντέλα
τον δημοφιλών fidget Spinners, τα αυτοστQατηγική για την ανάπτυξηχαι τη με
ταμνημονιαχη εποπτεια.
στην χορυφή του καταλόγου των επικίνδυνων προϊόντων που εντοπίστηκαν χαι
απομακριίνθηκαν από την αγορά, σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροτι η Ελλάδα
βρίσκεται στον σωστό δρόμο για να βγε
με επιτυχία από το πόραμμα του Ε Μ
ν Αύγουστο, ωστόσο επισημαίνουν ορι
σμένους κινδύνους. αυτούς που συνδέουπέβαλαν
συνηνοροι
κατηγορουμένων
Αν γίνει δεκτή η δίκη θα ξεκίνησει από το μηδέν
ια το 2017, η οποία
σύστημα eyxa1Qης προειδοποίησης από
τις εθνικές αΟΧές για την επικινδυνότητα
των προϊόντων χQ ησιμοποιήθηκε περσ
σότερο από το πα!ελθόν, συνολικά σε
2.000 πεQ1πτ
Q1K0τητα των αγορών, γεωτολιτικές εξε
λίξεις κτλ), τα αποτελέσματα των stress
των ελληνικών τραπεζών που θα ανα
κοινωθούν στις 5 Μαΐου και την εκπλήρωΑίτηση εξαίρεσης της προέδρου του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, όπου εκ
δικάζεται η υπόθεση των φερόμενων ως επισφαλών δανειοδοτήσεων του Ταχυδρομϊκού
Ταμιευτη!lou, υπέβαλαν συνηγ0001 υπεQάσπισης των κατηγορουμένων
υ Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων δικάζονται 35 συνολικά κατηγοτων 88 προ απαιτ
ειοδοτήσε
ύστημα
πίδη, την περίοδο 2008-2010, οι οποίες κατά τη δικογραφία ζημίωσαν το ίδρυμα.
υποστηρίζει τις αρχές, πο-ΣΕΝΑ
Οι υπερασπιστές καταλογίζουν στην πρόεδρο του δικαστηρίου Μαρία ΕΑΑΑ
αντιδράσουν
και τελευταία αξιολόγηση του προγράμ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα