Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
ΠΡΩΙΝΗ
μέχρι θανάτου
ελεύθερο
Μαρτίου
Αριθ. Φύλλου 5489
Τιμή φύλ. : 0.15 €
It-me j
Kal r sp
@on μερίδα Κοζάνης
Au on
BOATAIPO
| ΕΛΠΙΔΑΤΙΑΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ο κ. Αδαμόπουλος χάνει
εκατομμυρια ευρω
και γελά!
Σελίδα 1
<<Ξηλώνονται»
Προβληματική πρεμιέρα
για το νέο Εξοικονομώ
νΑπροσπέλαστη η πλατφόρμα των αιτήσεων
λόγω τεχνικών ζητημάτων
τα βαρέα/ανθυγιεινά στο Δημόσιο
Σελίδα 13
Αλλάζουν όλα στο καθεστ's
ιων βαρέων/ανθυγιεινών και
στο Δημόσιο, καθός υπό το
βλέμμα των δανειοιών
ta ουναρμόδια υπουργεία
ξεκ.wrnoav tn διαδικαο.a.
nou θα καταλήξει oto noiol
θα Παίρνουν από την επόμενη
χρονιά το επίδομα και nooo
θα είναι αυτό το εηίδομα.
Κοζάνη: Αμετάβλητο
Παραμένει ΤΟ Τιμολόγιο
ύδρευσης αποχέτευσης
Σελίδα 5
Ε.Π.Σ. Κοζάνης:
ορίστηκαν
οι αναβληθέντες αγώνες
σε Α''-Β' και Γ' Τοπικό,
Οι κατηγορίες
που εντασσονται
στο Κοινωνικό
Σελίδα 17
Δ.Υδρευσηςάνης
ΎδοεολόγιΤη
Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης
ΑΠΟ ΨΕΙΣ
Σελίδα 24
Η Πολιτεία
Στο Κοινωνικό Τιμολό.
γιο Ύδρευσης της
Δ.Ε.Y.Α. Κοζάνης εντάσ.
σονται, μετά την υποβολή
αιτήματος, αποκλειστικά
για την κατανάλωση της
κυριας κατοικίας τους:
είναι οφσάιντ!
σχετικού
Το Ποδόσφαιρο εκφράζει Τις κοινωνίες πολύ περισ.
σότερο από οποιοδήΠΟτε αλλο αθλημα. Ο πλούσιος
έχει το 'πλεονέκτημα: η αδικία και το ανθρώπνο
λάθος είναι στο Παιχνίδι, αλλά ο μικρός και φτωχός
μπορεί να κάνει την έκπληξη, έχει τις ευκαιρίες του
Η παρακμή μιας κοινωνίας, δεν μπορεί να μην αντα,
νακλά κα, στο ηοδόσφαιρο της, στο πρωτάθλημα της
Από τον κόσμο στις εξέδρες, τους παράγοντες nou
πρωταγωνιστούν, μέχρι τη διαιτησία, τις θεσμικές
αρχές και την ίδια την Πολιτεία. Αυτό nou βιώνουμε
κάτοχο κάρτας αλλη
λεγγύης του τμήματος
Πρόνοιας του Δήμου Κο.
ανης, για την περίοδο
ισχύος αυτής, χωρίς κα.
νένα εισοδηματικό ή
σήμερα στην ελληνική Super League
άλλο κριτήριο.
συνέχεια στη σελίδα
Σελίδα 21