Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΔΕΣΦΑ: Εκρηξη κερδών και διαθεσίμων
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
ugote net gr Βορείου Ελλάδος.ΠΑΛΟΝ ΚΗ Tio
Email:[email protected]
Τετάρτη 14/03/2018
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896 -Τιμή Περ.: 1.00 E- Ετος: 260-Αρ Φύλλου:
8ο Πανοράμα Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας
χρονια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Μυστικά επιχειρηματικής επιτυχίας
«Τόλμη»,
<<ρίσκο»,
«τύχη»
«ανοικΤοί ορίζοντες
ανάπτυξη
Τι δηλώνουν παράγοτες Της αγοράς
κλωστές: Ανεβάζουν
Με κλιμακο του Eupa- Τις εξαγωγές Τους 01 ελληνικές εταιρείες
παϊκού Ελεγκτικού
υνεδ ου ναν κε Συνεχίζεται της ευρωπαϊκης
Συνεχίζεται και φέτος η αύξηση της ευρωπαϊκής
ζήτησης για ελληνικά νήματα. Οι περιπέτειες των
Τούρκων ανταγωνιστών και οι δυνατότητες ανάκαμ
ψης του Πολύπαθου κλάδου. Τι δηλώνουν παράγοντες της αγορας.
ελληνικά νήματα. Οι
Ηταυξημέντη υπουδεατη
eq ρικο κλοστο ντουργικών
ΥΠΕργασίας: Τον Σεπτέμβριο σε ισχύ οι βασικές
αρχές Των συλλογικών διαπραγματεύσεων
είται κατά την τελευταια διετια στο
για τα προϊόντα των
επιχειρήσεων αφήνει χαραμάδες
αισιοδοξίας για το μέλλον του κλάδου στην Ελλάδα, με Παράγοντες
της αγοράς να υΠΟστηρίζουν πως
κάτω από προϋποθέσεις, η κλωστοϋφαντουργία μπορεί να παίξει εκ
νέου σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.
Σε σημερινό δημοσίευμα της έγκυρης εφημερίδας "Το Βήμα Της Κυριακής" γίνεται λόγος
για ..εγκατάλειψη υποσχέσεων" του Υπουργείου Εργασίας σε ό,τι αφορά την επαναφορα των συλλογικών διαπραγματεύσεων
Σε ανακοίνωσή Του Το υπουργείο απαντά πως
"Είμαστε βέβαιοι ότι μια τέτοια εξέλιξη θα
χαροποιούσε ιδιαίτερα τους εκδότες και τους
ιδιοκτήτες της ιστορικής κατά τα άλλα εφημερίδας. Δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι για
τα σχετικά συναισθήματα Των εργαζομένων,
συμπεριλαμβανομένου του υπογράφοντος το
δημοσίευμα. Ωστόσο, βρισκόμαστε στη
δυσάρεστη θέση να τους στερήσουμε τη
χαρά: Οι δύο βασικές αρχές των συλλογικών
διαπραγματεύσεων θα τεθούν ξανά σε ισχύ
τον Σεπτέμβριο του 2018. Σημειωτέον δεότι
αυτό δεν αποτελεί υπόσχεση αλλά Ψηφισμέ
νο νόμου του κράτους".
Κοντολέων:
Ανάγκη
για ανταγωνιστικη αγορα
ενεργειας
υπέρ του καταναλωτή
ΔΕΗ Ανανεο)σιμες:
δοσίας της μονάδας
δυτής Το 51%
νεώσιμες». Hnapαγομενη εν
θα χρησι
για Την καλυψη Των
αναγκών τηλεθέρva
ροσεΛκυει επεν
ουτες μονο
ationo1ηση Της Λιγ_
VITI κής μονάδας,
ΙΕΙΤαι φυ
ναΤζμεντ.Σύμφυ- ΤΟΟΟΤικό ενδιαφέρνα με στελέχη της
εταιρίας ηπροσπαθει
ώστε η μονάδα βιομάζας να δουλέψει
στο διάστημα ανα.
μεσα στο Τελευταί
ον από τραπεζες.
Τοεντυπωσιακό της
πρωτης φασης Του
διεθνο
σμού της «ΔΕΗ
Ανανεώσιμες» είναι
Η «ΔΕΗ
Ανανεώσιισμο
που έκανε αναζητεί
στρατηγικό εταίρο
γιατην μονάδα. Σε
αυτή η θυγατρική
ανσης
Εισηγμένες:
AvoOIKa
κατασκευή μονάδας
ισχύος 25 MW ηλεκτρισμού και 45 MW
βιομάζας μιας επενTOI Κων
Αμυνταίου, ενώ
ταυτόχρονα θα
Προσφέρει και δο
λειες σε αγρότες Τ
συμ εΤο
εται ν
ηλεκτρσες
έως 85 εκατ. ευρώ
πτουν Τις αναγ
τροφο
20. Πηγές επίσης
Τη διεκδίκηση Του
έργου
κες της
επενθέλουν για το έργο