Next

Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
ΑΟΗΝΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Τετάτη 14.03.2018
ΑΘΗΝΑ- Γλάδστωνος 5- (Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -Τιμή Περ. 1.00 E- Ετος: 220-Αρ Φύλλου: 5993
Σε χαμηλά επίπεδα η τοοιστική κίνηση την τελευταία τουετία
Τουρισμός: Σε χειμερία
η τοετίας η αγ00ά της Ρωσίας
Οι μεγάλες εκκοεμότητες που έχει το υπουργείο Υποδομών
Η φτώχεια φέρνει γ201νια στις κατασκευές
Τον Ιούνιο του 2014, κατά τη διάρκεια της ετήσιας Δύο οικόπεδα
γενικής συνέλευσης, ο αντιπρόεδρος του ομίλου
Ελλάκτωρ ΕΛΛΑΚΤΩΡ 0.00% Δημήτρης Κούτρας
είχε υποστηρίξει πως το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των
υπογεγραμμένων συμβάσεων τάνει τα 4.7 δισ. ευοω, οτι ο προσφορές, μο
! πωλεί
η ΟΤΕ
28 MaQτίου θα υποβληθπλατφό!μας ηλεκτρονιχών διαΣχεδον τεσσερα χρονια μετα, το συνολιχο ανεκτελεστο και
των τριών ισχυρών χατασχει,αστικών ομίλων (Ελλάχτοο,
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ABAE) μόλις που ξεπερνά τα 5,5 δισ. ευρώ
Ειδιχά για τον Ελλάκτορα, έχει υποχωρήσει χατά σχεδόν
60% στα 2,2 δισ., ενώ της ΤΕΡΝΑ q τάνει το 1,8 δισ. ευρώ
(χωρίς τα προς υπογραφή έργα όπως το νέο αεροδρόμιο στο
Καστέλι Ηρακλείου) και της ΑΒΑΞ κινείται χοντά στο 1.7
δισ. ευρο.Την ιδια στιγμη, οι συνολιχες τραπεζικές υποχρεώσεις τον τριών ομίλων, που εν πολλοίς είναι εξασφαλισμενες με τα έσοδα διοδιων από τους οδικούς άξονες, Ψτανουν τα τρια οισ. ευρο.
γωνισμών της CosmoOne, για
δύο από τα 01Χόπεδα που πωλεί
η ΟΤΕ Ακίνητα (OTE Estate), η
0υγατουχή του ΟΤΕ ΟΤΕ 0,00%
με το τεράστιο Xur04υλάχιο
new ήτων του ΟΟγανισμού
Κύκλοι ΣΕΒ: Διαχειρίσιμες
επιπτώσεις των 0ασμων
1100χειται για οικόπεδο 370
τετ!α owuxon μέτφαν (τ.μ.) στο
Παλαιό Φάληρ, επί της οδού
TeQp1χό!ης 5 χαι οι όπεδο
τ.μ. στην Κομοτηνή
Η θυγατρική του ΟΤΕ έχει
προς πώληση χαι αρΕτά άλλα
μεγαλύτερά- οικόπεδα, όπως
ακίνητο επ14άνειας 410 τ.μ. στο
κέντρο της πόλης των Χανίων.
επί της οδού Σφακιών, ανάμεσα
στις εμπιοικές οδούς Τζαναχάκη και Αποχ00ώνου, στις
Νέες 11αγασές Βόλου με παίσωπο επι των 00ων
ElvalHalcor:
Διπλασιάστηκαν
Διαχειρίσιμες θεωρούνται, σύμφονα με πηγές του κλά
δου, οι επιπτώσεις στην παραγωγή και τις εξαγωγές αλομινίου χου χάλυβα από την από4αση του Προέδρου των
ΠΙΑ Ντόναλντ Τρομπ, να επιβληθούν δασμοί στα εν
λάγω TQo1όντα. Ωστόσο, εκτός από την άμεση επίπτωση,
αίδας χαι Διχαιόπολης, επιφα
ημα)LU2Εων, στη
νεται περαιτέρω η δυνα
ΙΧανικι α'
21,4% (από το 1,53 στο 1,86 δις
τις ανοδικές πυές ταν μετάεπιφ
νειας 628,5 τ.μ..
απασχολούν χαι οι δευτερογενείς συν
πιθανή αύξηση της προσφοράς των συγκεχομένων
ευρώ), EBITDA κατά 29%
(ατο τα 124,7 στα 160,5 εκατ.
λον. Παράλληλα η μείωση του
βιομηχανικού χόστους, η
ες, που ειναι η
στην ευροπαϊκή αγορά από τις επιχειρήσεις
Στον ίδιο χιτάλογο πεουλαμβά
(ευου)παϊκές χαι τουτων χωρών) που θα χάσουν μερίδια
στις ΗΠΑ, με αποτέλεσμα την περαιτέρω συμπίεση των
τιμούν. Σε αυτήν την πρόκληση-όπως τονίζετα-θα μποσμό στα ΤΟ) qo oov κέρδη της
+98%, ατό τα 32,2 στα 63,9
γικών δια υκασιών σε συνδυασμό με την ανάπτυξη τεχνολολήμου
γικών καινοτομιών οδήγησε
στην περαιτέρω ενίσχυση της
αντα-γωνιστιχότητας
εχατ. ευρώ) σημείωσε το 2017
παραλιακής οδού Ποσειδ(ονος
Επί του οικοπέδου, συνολιχ
ιθούν όσοι ε
ίναι χαλύτερα προετ
ένου τεχνολογικά και οικονομικά.
Σύμφυνα με την εισηγμένη, ο
κυελος εργασ ών επήρεάστηκε
προϊόντων της Elval Halcor
διεθνώς και συνετέλεσε στην