Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
τής άνυποληψίας
Σελήνη 27 ήμερών ! Ανατολ
ΑΛΗΘΕΙΕΣ και σήμερα: Ο ΣΥΡΙΖΑ θά πληρώσει
ταυτοτης και χοισις
υ πού βοηθά τα ν
τήγγειλε ώς δ
εότεροι ώς ολιγα
Η αποτυχημένη διαπλοκή ΣΥΡΙΖΑ
ισχύος σέ άτομα με ίσόβια έξουσία χωρίς λαϊκ
ΠΩΣ έστρωσε θα κοιμηθεί όΣΥμιμοποίηση. Μπερλουσκόνι ε
ματίας που μπορεί ταυτόχρονα ν λακτίζει τό τόασφυκτικά μέ πάσης φύσεως μεθόδους, έπι σοσιαλισμού τήν θέστηματικάς στούς αντιπάλους της
τα προηγούμενα χρόνια της άντιαπό τόσα πολλά που πέρασε ή πατρίδα α
νη και πιο απογοητευμένη από ποτέ
θήκαμε ώς έδα. Δυσκολευόμαστε ν ορίσουμε
τας που στό παρελθόν οδήγη
είναι πιο διχασμέ
ι για να έχει ιδιωτικό στρατό υποστηρικτών, να
διαφθορά
στο ποδόσφαιρο και να βάλει τένόνες πήγαν περίπατο! Το φιάσκο
τής Τούμπας-υπόρροια τής αιφνιτύπου Μπερλουσκόνι και μάλι
(εθνικές έκλογές, δημοτικές έκλογές, έσωκομυμε να πάμε στο μέλλο
λεί λειτουργούς της Θέμιδος οταν
απαλλαγεί άπό το αγοςπού
σε τό έθνος μας
Κυβέρνησις της Άριστερας
αφαιρέσεως τον τριώνβαθμών-πέυσικά μπορεί να δ
ομακά πάσης φύσεως δουλειές στον δημόσιο
σέ σημαντικές επιτυχίες
φτει ολόκληρο στις πλάτες τής Κ
1 θολώνει το άφήγηματηςοη εν καοαρσεως. Και τουτο
από το ποδόσφαιρο ό
στος, οπως δ
σμένα ο Πρωθυπουργός Δέ νομι
ζουμε τι μπορεί να πεισ
σει και τον συσχετισμο συμφεροαφορ . Όταν δεν τους άφορ σφυρίζουν άδιάφορα-Οταν γιά παράδειγμα γίνεται μια μεγάλη
άλλαγή στά πανεπιστήμια και στο έκπαιδευτικό
με τον νομο για τα Μεσα Ενημέ2 inz
απρόσωπα στά Μέσα Ενημερωσε στις δουλειές
τοϋΔημοσίου, παντού-Ο τι δηλαδή
βαρύ, οικογενειακό πλήρωσε ένας
προκάτοχος του, ό όποϊος νομοθε
Αλλοίωση του πολιτεύματος
λει την δική της τάξη πραγματων
μέόλέθριες συνέπειες. τρία χρόνια
μετά την ψηφιση τού σχετικού νοκόμμα ιστορικά πλήν μιας συγκεκριμέ
νης χρονικής περιόδου της ιστορίας μας 2004
κατηγγειλε ό ίδιοςά
διαπλοκη
ωρήσει, δλα έκκρεμούν ένο τον
λύνεύτερη ιστορία τής χώρας μας
ταύτισή του μέ τόν Μπερλονσκονισμό. Στην άντιπολίτευση ταυτίστηκε μέ τόν έναν «Μπερλουσκοκάκαι δεν πέφτουμε άπό τά σύννεσυνέχισε τώρα μέ τό ποδότικούς λόγους (χαμηλά ποσοστά
αναδείξεως του
ένα ζήτημα που επηρ
κάπνιζε το πούρο του
πεπατημένη τον αλλον,'Ωστόσο,
ι που
έντολέων της. 'Εξελέγη γιά νά μερα στα ίδια θεωρεία βρέθηκαν πρωθυπουργοί.
ό φαινόμενο έφθασε μέχρι τις μέρες μας. Πρί
πρωταθλητου. Μέ άλλα λόγια: έκει
αλλο μέ τον οποίο θα βρεθεί άπέ
όμαστε να κατανοήσου
ρα συνεργάτη τοπικού Μπερλουσκόνι καί αντάλνετώς, ολοι μας έχουμε ε
αιώδη δημόσια ζητήματα
πρός τον Βορρά. Αλλά καί οί υπόλοιποι δεν πάνε
χουν στιγμές που τμήματα της ά
ξη ώς γραφεία Τύπου έπιχειρηματι
165 άοχεια Novartis
στην Ποοαναχοιτική
τό χρέος μας ως πολί
ύνη και νά ξανα
ρουμε να ξανασηκωθούμε ορθιοι.
τέ στό παρελθόν ή πολιτική μέ έξαίρεση την περιοδο Σημιτη έκτος συναγωνισμου δεν υπήρξε
τοσο ενσωματωμενη σε επιχειρηματικα σχεδια
άπό τήν άρμοδία Εισαγγελέα,Ελενη Του οτακη υπενθυμισαν οτι ο
τότε Πρωθυπουργός δεν προσήλθε
γελοιότητα άπό τήν γνωστή συμμορια» άνεφεραν συνεργατες τοϋ
πρωην Πρωθυπουργο
στοιχεία στήν πολύκροτη
| στώσουμεΤερε να βρεί τηνους στόχους,74μέ
υποθεση Novartis κατεθεσε ό προ
στατευόμενος μαρτυς με την κα δι
τότητα και να θέσει ξεκάθαρους στόχους. Όταν
το επόμενο έτος.
ση», έμπλέκονταςτόν
αναμειχθούν άνοικτά (ουνθηκαν τόσο ώστε
στην εκλογή άρχηγού της ΝΔ-6χι υπέρ τού Κυσέ «γνωστό έντυπο» που έπιτίθεται
υρωπαϊκή της πορεία.
ριάκου, διευκρινίζω.
5 αρχεία από ήλευπολογιστές, κυρίως
νέφεραν άκόμη πως ή γελοέλληνική ιστορία, χρειαζόμαστε να ξαναχτίσου
Τώρα ίδου τα αποτελέσματα. Άπαντες κάθοχειρο σημείωμα
του κ. Σαμαρά
ότης είναι τ
νω σέ σάπια σανίδ
υπάρχουν δύο μακ
ό θα κρίνει καί τό πώς θά βαδίσει
ιτσα που πηγε απο
πατρίδα από έδώ και πέρα.
ομοθετηθούν-στην βάση της απόφασης τ
υρωπαϊκού Δικαστηρίου που έκρινε τον βασιέτοχο Παυλόπουλου-τά έλάχιστα σκληρά
άσυμβίβασταΆλλως ό κατήφορος θα συνεχιστεί
σμιοΟικονομικο Φόρουμ τον Νταβός. Βουλευτές τής ΝΔ μόλις έλαβαν τά συμπληρωματικά στοιχ
γιά θέματα σχετικά με τις προβλέ|
μακευτική δαπάνη. «Συνεχίζεται ή
Νταβός εστάλη τό 2014
άλκοόλ! Αντί να κρατά
με χειροπέδες στο άστυνομικό Τμήμα. Εκεί έδωσε
Οι λαοί που λησμονούν, λησμονιούνται
φό του, σχετικώς μέ τοός άγωνιστés
τής ΕΟΚΑ: «what kind of people are
they,» (Τί άνθρωποι εΤναι odrol:)
X8és, 13 Μαρτίου, τά καν λια καί
άπό κοντά σου ή /argo. Τήν voidees. Την Χαίρ6oon. Μάό σκλάβος δέν
τήν Ελλάδα νά συμ
στό βουνό. Ξαφνικά βρέθηκαν άντι
μέτωποι μέ άγγλική περίπολο. Οι
qdpouv νά διαφύγουν, άλλά ό ίδισαν δλες 01 προσπ idees ά άπτρα
Τρίτη και 13», μιλοΐσαν γιά τόνιβάν
Α γουστο τού 19556 Εύακίας 280 έκατομμυρίων
Κινέζοι και Γερμανοί έρευβρήκαν άπολίθυμα άμυβρεθείτε στην θέση της
OE ay pos Παλλ Κ6ης yo -μ
eme στό χορό Τοάδα τής Πάρου τό
32χρονης Άμπερ Γιά y,
Ελλάδα Δαφυσμος
KEKnes &τι σ ris 13 Μαρτίου τού 1957
vel στόΙερό Βράχο τ 's Ακροπόλπέήέκτέλεση
ομπέο
Ολοι πεθαίνουν μιά μέρα. Εναι
γόρας Παλλη op|δης άπαΥΧονι όταν
άπό τοός στυγερούς Βρετανούς κασέ bee η Ιδεών γιά τή σημασία τών
evocov m τείων: «Κάτω άπό Τόν Yo_
στεΡάνι στο Μνημό του Αγι
Στρατιώτη.
ήταν τρελλή άπό ευτυκαί ήθελε «να τά πιει»
λου, το παλαιότερο μέχρι
Στην έκδρομή συμμετέχει καί ό
Πετράκης Γιάλλουρος, ό σημαιοφ.
για το Ευαγόρα πρός τόν πατέρα
του πού τόν tmodp0me τήν παρατους πολλούς άγωνιστές τής ΕΟΚΑ,
άπό τόν σκοτεινό συνεφια ημένο
ζοντα τής δούλης Κύπρου, γιορτάπού στί$ 7 Deηπτώση | vioXupn Βρετανική Αύτοκρατορία νά στον
Afyo μετά τά μεσάνυκτα τής 13ης
Moriou 19576 Ευαγόρας Παλληκορίδης φτοφ4El e euTeris τήν άγχο
νη πιστός στις άρχ s τοϋ πατριωτι
κού του καθήκοντος βάδασε μέ τό χαμόγελο στά χείλη πρός τήν davidτητα. Τάφημε ύχτα, στά κρυφά, στίς
ΚΕ τρικέςαλοοές τής Nantioas.
βάλε τήν ορά στάσιελη καί νά άπτο νυφικό TTS γιά νά πάανο. Πρόκειται για μύγαλανδλευάπό Αγγλο δεκανέα κατά τή δισε s στήν
66ό Έρμου Τής κατεχόμενης σήμερα
φουν οι τιμές τών ακινήτων στο Λονδίνο.
λαΑερώσει τό μαρτυρικό νησί, άφήκαίμα υςτήν πληγήτών Τουρκο"Ηταν ή ΕΟΚΑ τών Ελλήνων,
Άγγλου δημοσιογράφου τόιρότημα
γιά νά τοός χαρίσουν τή Λευτεριά.
Mas δίδουν άοόμα θάρρος καί Ιλπίδα
άριεια μαθητι S διαδηλ
σ ois o ob os, πώς ή μέρα τοϋ
TomofrTo. Περνά άπό κοντά σου τί5
Έλληνα περνα ή Λευτεριά πού δίνε
ότι θέλησε νά όδηγήσει
ή ίδια, άλλά φαίνεται ότι
δέν πήγαινε καλά
ματα κοκκώδους ύλικου,
πού άπεδείχθη μετά άπό
μοιάζουν πολύ
κόκκου, άμόλου των συνομικός κου Τήν συνέλαΡε
yopas καί δύο συναγωνιστές του, τής
ΕΟΚΑ, μετέ pepav δπλα καί τρόφιμα
πού άπηύθυνε σέ Έλληνα συνάδελτό φώς. Τή δύναμη, τή χαρά.