Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
ΑΟΗΝΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Τρίτη 13.03.2018
ΑΘΗΝΑ- Γλάδστωνος 5- (Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -Τιμή Περ. 1.00 E- Ετος: 220-Αρ Φύλλου: 5992
Οι πρόσδοκίες για τα stress tests και η ανακούφιση από την ένοΟξη των ηλε τρόνικών πλειστήριασμών
Τι ά ουσε η Goldman Sachs από τους Ελληνες τ!απεζίτες
Διάθεση έντο ων γQαμματίων 52 εβδομάδων σε φυσικά πρόσωπα
Την Τετάρτη η έκδοση τον 12μηνου έντοκου γράμματίου
Το Δημόσιο στοχεύει να αντλήσει 625 εκατ. ευρώ από
τη δημοπρασία του 12μηνου εντόκου, που θα διενεΟΥ- Κουντουρά με τους
ηθεί στις 14 Μαρτίου .Την Τετάρτη 14 Μαρτίου θα διε- ομολόγους από
νέργηθεί η δημοπρασία έντοκων γραμματίων 12μηνης | Κύπρο, Αίγυπτο
Γουμέρής συνάντηση
διάρκειας, ύψους 625 εκατ. ευρώ, όπως ανακοίνωσε ο Τοιμέρή συνάντηση είχε η
Έλενα ΚουντουΌά με τους
ΟΔΔΗΧ
ισμού της Αιγύπτου κα Ράνια
ΑΛ ΜασαΤ, χαι τον Υπουργο
Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομ.
ηχανίας και Τουρισμού της
Κύπρου κ. Γιώογο Λαχχοτούτη, κατά τη διάρκεια της
Διεθνούς Τουριστικης Έχθε.
σης ΙΤΒ στο Βερολίνο συμφωνα με ανακοίνωση του Υπουοη τελευταία φοοά που το ελληνικό δημόσιο είχε εχδώσει ε
σια έντοκα γραμμάτια ήταν τον Απρίλιο του 2010, με «εφια
Στο 0,1% ο ετήσιος
πληθ(OLO
Πού κατ αγQάφεται άνοδος
τιμων, που μειωση.
Πηγές της αγοοας προεξ0q λούν ότι η επικείμενη έκδοση θα
συγκεντοοσειμαζιχο ενδιαφερον ξεναν επενδυτον, δεδομενου ότι αναμενεται αποδοση Χατω απο 1,5%, αναλογως τον
συνυηχων στην αγκοα
είου Τουρισμου
Στη συνάντηση εξετάστηκαν
χοινές πρωτοβουλίες συνε
γασίας με σκοπό την περαιτέρω
ανάπτυξη της κρουαζιέρας και
ου τουρισμού, σε
συνεχεια της υπογραφης του
Πρωτοκόλλου Συνεργασίας
ΣΤΑΤΙΣ
IOLu 80ης συναντηση
για την
1 στη ΛευΌσία το Νοέμβριο του
2017, στο πλαίσιο της 5ης Συνοδου Κορυφής των τριών Χορών
Αύξηση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) χατά
0,1% καταγράφει τον Φεβρουάριο η ΕΛΣΤΑΤ Εναντι
Συγκεκριμένα, οι τρεις υπονογοί διεΟεύνησαν τις δυνατότ
ητες συνεργασίας για την ανα
Εγκαταστάτες, Συ
ανελκυστήρων) όσο χαι των
2018, σε σύγχρίση !
ντηρητε
ας συνδυαστικά σε λιμάνια τον
τοιων χώρων, καθως χαι τη
πραγματοποιήθηκ
παρουσίασε
συνάντηση του
Γενιχού
του Υπουργείου
σης 0,3% που σημιειώθηκε κατά την αντίστοιχη συγκρίση
του προηγούμενου έτους.
Με αυτά τα δεδομένα, ο μέσος ΔΤΚ του δωδε
Μαρτίου 2017 . Φε Οουαρίου 2018, σε σύγκριση με τον
τον που θα συνδυάζουν χρονα
ιερά με διαμονή και επισκέχαμήνου
λούδη, με τον πρόεδρο της
Ομοσπονδίας ΗλεχτρολάΑπό την μεριά του Υπουργείου χαιρετίστηκε η υπογρστους
, δωδεχαμήνου
παρουσίασε αύξηση 0,9% έναντι
Φεβρουαρίου 2017
μείωσης 0,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη
συγκριση του Οοδεχαμήνου Μαρτίου 2016-Φεβρουα
τον Πρόεδρο της ΠΟΒΕΣΑ
(εργοδοτικής οργάνωσης) κ,
Βλασσόπουλο. Το θέμα της
Σύμβασης
τονίστηκε ότι η επεχτασιμότ
ητα και η υποχρεωτικότητα
Επίσης συζήτησαν τις ποοοπτιυς συνεργ
υση και πέραιτέρω
ε το δωδεκάμηνο
Σύμβασης
την ε4ορμογή τους από τον
ιας που υπε
στις 20-02-2018 μεταξύ τοον τέλος της μνημονιακής περιμερών και το αίτημα τόσο όδου
αναφέρεται στην ανα
OLVU)ση του Υπουργείου