Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
ΠΡΩΙΝΗ
Ευββατο
Μαοτίου
| Αριθ. Φύλλου 5487
Τιμή φύΑ: 0.15 €
μεχρι 0ovaTou
ελεύθερο
την α
BOATAIPO
«ΕΛΠΙΔΑ» Π. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Θέατρο του παραλόγου ή
μια ακόμα τρανταχτή απόδειξη
της ανικανότητας τους
ΔΗΜΟΣ
ΣΕΡΒΙΩΝ
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
Σελίδα 1
Δήμος Σερβίων-Βελβεντού
Ο κ. Κωνσταντόπουλος
είναι εγκλωβισμένος ια | Εθελουσία έΕοδο
στην πολιτική του αδυναμία
(ΑΠαντηση σε δημοσίευμα 1ου κ Κωνσταντοπουλου)
και ανανέωση του Προσωπικού της ΔΕΗ
Σελίδα 11
Etn Auon tns εθελουο.as
εξόδου στρέφεται η ΔΕΗ
ÇEKIvsvias anó tous
εργαζόμεν°us nou δεν θέλουν να
μεταφεροούν στον αγοραστή ων
npos nonnon λιΥντικών μονάδω
σε Φλώρινα και Αρκαδία, στα
ενδεχομένυ)s θα an°τελέσει
ηροκομα για μια ouvonKn
A.H'Ζ.
ανανέωση του ουοοολοκού
"Φωτιά" ο νέος KOK |
Πρόστιμα 100 ως 600 ευρώ
και χωρίς έκπτωση
tov 1 7.000 tou ομίλου.
Σελίδα 7
Μπάσκετ-Χαντ-μπολ
T0 αγωνιστικό πρόγραμμα
του Σαββατοκύριακου
Διαβούλευση για το
Σελί * 21
Αστικής Βιωσιμότη.
τας (ΣΒΑ) Κοζάνη
Προς μια συνδυασμένη noλεοδομικη και κυκλοφορ,ακή
ΟΨΕΙΣ
Σελίδα 24
ανασυγκροτηση
$(ενικές αρχες οργανωσης
του οδικού δικτύου
Προτείνεται μονοδρό.
μηση της οδού Π. Μελά &
πεζοδρόμηση της οδού
Αριστοτέλους στη διαβούλευση για το Σχέδιο Βιώσι.
Γιατί ο Μαδούρο
ζηλεύει τον Τσίπρα
Δεσμεύεται για μειωσεις φορων οταν προετοιμαζει
νέα φορολογική αιχμαλωσία και μιζερια μεχρι το 2022
ιθαγενει:C είμαστε, ας τον χειροκροτήσουμ8
Κινητικότητας (ΕΑΚ)Δημιουργία ζώνης ήπιας
κυκλοφορίας repi μετρικό
του Πάρκου ΟΣΕ & ώνης
ητηας κυκλοφορίας Περ
μετρικα Του ιστορικου
κέντρου-Η υπό διαβού.
λευση Πρόταση της μελε.
τητικής ομάδας του
Εθνικού Μετσόβιου ΠολυΗ μείωση του αφορολόγητου κατα 3.000 ευρώ μας
βροντάει την sarip0στινή πόρτα Την πίσω ηδρτα η λ;
τότητα και φτώχεια rou θα φερουν τα υποχρεωτικά
πλεονάσματα, 3.5%, μέχρι και το 2022
ano το αφορολογητο και την φορολογικη "a χμαλωου
ματα 450-500 ευρώ τον μήνα
Και να τι σημαίνουν ολα αυτα στην πραξη, αρχίζοντας
αγροτών και μισθωτών και συνταξιούχων με εισοδή.
Το αφορολόγητο από τα σημερινα επίπεδα των 8 636
ευρώ κατεβαίνει στα 5.685 ευρώ, εγκλωβίζοντας όλους
ουνέχεια στη σελίδα 4.
τεχνείου
Σελίδα 15