Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Agrenda:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Agrenda
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
AgroNews.gr
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΊΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΓΟΡΩΝ ® ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΒΡΟΥ
Ap φ0M00 643 www.agronewtgr
Σάββατο 10 & Kupion 11 Μαρτίου 2018 Kiufi 7744 ESSN2241 g446 Ttun 2 sum"
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
Βρετανικό fund 8,1%
στην Π. ΠετρόΠΟυλος
Στην «αγία τριάδα»
του ελληνικού οίνου
175 77
eton δίλα στη Σταυρούλα Κουράκου
και το Γιάννη Mnompn διεκδικεί
ο Ντίνος ΣτΕ4VibrK σελ.58
341 326
KEqokiuov, oposod VKI to 8196, σελ 41
re masonoma 01 αγρότες πιστώνονται
tvirs i Oyurms.uen. 01 σύμβουλοι τα οφέλη
Εθνική ενίσχυση
μέχρι 25.000 ανά
εκμετάλλευση
Αυξάντται το όριο τον αγροτικών de
τα προγράμματα,
is σια 25.000 ευρώ onas και το
εθνικο ανώτατο Ποσό ενίσχυση, στο
1,5% tris εθνικtis napaycayris, με κά.
Bio.. λογικά λείπει
Εανα οσκοτοπος
Βιομηχανια υποβολής επενδυτικών φακελων μεαβάντα από τιςαρμόδιεςαρχες
χαμένοι για μία ακομα gopa oi EXOVES
σελ 10-11, 16, 57
ώα στη νέα npoKrpuen ano το όριο
του 1,29 MZK στο συντελεση unohoνισμού lns Evientons. Συ$ 19 Μαρτί.
Κάμψη στις τιμές
EMBER
του ελαιολάδου
Δεν ανησυχεί κίτρα μικρη δώρθω.
ση που παρατηρείται το τελευταίο διά.
στημα ous τιμts του ελαιολάδου. Στα
3.40 με 3,60 Etipii) TO κιλό Πουλά£1 n
να φεύγει γυρω στα 3,80 Euptia σελ 44
Βουβά εκλογές
κάνει το ΓΕΩΤΕΕ
oaotaxas για την τρίτη υτραετία oro
μαλns. Είναι ano Tous λ1Yous nou tous
investoia Προέρχεται και τουs κυβερ.
ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ
voovtrs nou Tours εξυπηρετεί σελ 54
Οι σπόροι δεν
αντιγράφονται
χάνει το Πάσχα
ABOKANTO pintur
Ελλειμματικοί
στο καλαμηόκι
Των Θεσσαλών
ευάλωτη γεωργια
φέτος η ντομάτα
σελ. 21-22, 43-44
ΣΑΒΒΑΤΟ Κορδάτου Kophduu. Ανασιοοίας Παυακίος
Μηνας 30C Ea6. 10η
ΗΛΙΟΣ Ανατολη 0644-dion 18:27
ΣΕΛΗΝΗ: 23 ημερών
ΚΑΙΡΟΣ ΑΟριος