Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Ιδρντής-Νυκόλαος Καραθάνος 1951-1974 Ίδιοκτήρια-Ex6όφια Σταυρίδου
L Στυλιανή ΔΡΑΜΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
Περίοδος Β, (1974)*
Ap. φύλλο 6880-1 1.585 0,50€
Δύο γυναίκες από την Δράμα
με πολύπλευρη προσφορα
στον τόπο μας βραβεύθηκαν
από την Περιφέρεια ΑΜΘ
Την Κυριακή 11Μορίου στην Ορεστιάδα
-GJ10 την J1αλιά Δράμα
φαίνονται στα δύσκολα"
για τους δύο Έλληνες στρατιώτες
Του είναι φυλακομένοιστην Τουρκία
οι φοροεισπράκτ
ληρωμή Προνοιακών!Το 10 & 2ο ΓΕΛ Δράμας στον τελικό 14013 στημονικό Ο 2018ο
Πανελλήνιου Επιχειρηματικού
Πληρωμή Προνοιακών
40 Επιστημονικό Συμπόσιο
Διαγωνισμού στην Αθήνα
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Η Δράμα Ενάντια στον
Καρκίνο», σε συνεργασία με τον Ιατρικό
σει η πληρωμή των προνοοκών επίδομόΤης Σουζάνας ee0δωρίδου
νοπαθών, δοργανώνουν από πς 13 έως
ματικού Δαγωνισμού-Young Business
Talents», προκρίθηκαν τέσσερις ομά.
δες μαθητών δυο από το 1ο ΓΕΛ και δυο
Το πρόγραμα του 4ου Συμποσίου ενα
1.833δικα Ο χους του Ναού ανέρχεται
στο 1 254.363,39 ευρώ
από το 2ο ΓΕΛ Δράμας. Ο Πανελλήνιος Δια.
γων σμός, θα διεξαχθεί στις 13 Απριλίου
Η πληρωμή γίνεται με πίστωση των
μέσω των Δοτραπεζικών Συστημάτων
15.00-1 6,00 Προσέλευση-Εγγραφές
16.00-17.30 FORUM ΣΥΛΛ0mN KAPKI.
To Young Business Talents», είναι ένας
υτή (business simulator) για μαθητές Ακείων (Γνυκών και ΕΝΑΝ 15-22 ετών, το
Προβλήματα καρκινοπαθών στην περιpépea. Αναγκοότητα και δυσκολίες πρόσβασης σε υπηρεσίες του κέντρου Τ
ονατή-Ματσούκα
Opyo ώους κορ Romer. Αποστολή,
Δομ ς,hettoup ar. Αράπης.
θούν στη λήψη όλων των
λαμβάνονται μέσα σε μια εταιρεία, την εται
δίων από ένα σύνολο ar φάσεων. Οι αποφάσες αυτές,
ε σάγονται στον προσομοιωτή, To-Young Business Talents
lentempt3στου
σε καταστ
ατα και
α συμμετέχοντες μαθητές, στο πλαίσιο του δαγωνσμού καλούνται να κάνουν ότι και ουπεύθυνοιδακησης
χρήση ενός ΕΕπου εργαλείου όπως ο προσομουτής
Το ουσιαστικό είναι η διαμόρφωση επιχε ρησιακών σχεεπτρέτα στους μαθητές να προσομοιώσουν με
ανυποψίαστους πεζούς μουτα
ουν με ΙΔ
Εγκαιρη πρόοΡαση στα νέα φάρμακα Γ
κολετου του
ογραμμα
Ολο το παΟ ίδιτων
διοδότυο, εκτός από τον Πανελληλο τελικό του διαγων-2U0ήτηση
σμού.
uxeor σεων πραγματοποιείται στο
17.30-18.00 ΔΙΑΛΕΞΗ Ι Προεδρείο: N.
Τμήματος Ασφαλείας Δράμας, δύο ημεδαποί,
σηματίσθημε πι ογραφία για
Δημόσια λογοδοσία της διοίκησης του Νοσοκομείου Δράμας
Τα οφαη της δακατής του κανίσμα
18.00-18.30 ΔΑΝΕ ΗΙΠροδρείο: X. Εμ.
TU ron a
κλοτή και ληστεία κατά περίπτωση.
Αναβάθμιση του Νοσοκομείου |Kbp8m
Δράμας και νέες προσλήψεις |Kode eloKMtio
ΕΧρη το ίδηςές οψες
και πρώιμη διάγνωση του καρκίνου Στ
18.30-20.00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1
ια την πρόΖΑΙ
ιατρικού προσωπικού
-Πλωμαρίτης: Μηχανήματα και προσλήψεις
στο Κέντρο Υγείας Δραμας (πρώην ΠΕΔΥ, πρώην ΙΚΑ)
Πρόλήνη καρκίνου του παχέος εντέρου
Ειδικότερα, το μεσημέρι της Πεμτης στην
πόλη της Δράμας, ο 62ρονος npoémoe
ΙΑΠ στα unng
ρεσε από την κατοχή τούς τις τσάντες τους.
τα μαστού
ου. τη
αρ ου του πνεμ
φος κατά τη δ αφ
ΜΕΣΗΜΕΡΙ της Παρασκευής 9
Μαρτίου 2018,στηναθουσα πολ09.30-09.50 ΔΙΑΛΕΞΗ ΙΙ Προεδρείο: Σ
Από την αστυνομική έρευνα που ακολού
θησε πρσεκυμε επίσης ότι
ο πρώτος απολογισμός της
09.50-10.10 ΔΙΑΛΕ HIV Προεδρείο: Φ.
και Ε τη μ
Ηπρόληψη και η ανημετώποη της ανα
μίας από τη χημειοθεραπεία κ. Αμαροί
νος δépPEEouda και αφαίρεσε από το εσυτερικό της διάφορα έγγραφα.
Στην κατοχή των δραστών, βρ6pav η apapada τοάντα με το πpE) μενο της, ένα
ΣΤην πρώτη λογο10.10-10.30 ΔΙΑΛΕ3H V Προεδρείο: Δ.
του κ Νκόλαου Ar
συλληφθότες θα οξηγηλουν στην κα
Εισαγγελέα Πρωτοδικών ΔράαςΈνώ την
προαάφοση ενήργησε το Τμήμα Αοφόλαας
Yya°νομικής Περφεραας ΜακΕδονίας-epaης κ. Ευστράτος Πλιομαριτης, ο αντιπρόεδρος
του ΕΚΑΒ Ελλάδος κ. Mond&KMuAdΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Μασμαν
κης, ο δήμαρχος 404ος κ.
Dr. Φίλιππος Π. Δεμιρόπουλος
διακητής Κ Ποςο εσδής
ορφος κόων νοεραδοόδης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όησθεν Ι.Κ.Α)
TnA: 25210-22112 & 25210-20806
χης κ. Χρήστος Λαρόπουλος
Αγγειοχειρουργός
Διδάκτωρ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Αναίμακτη-Αξονική Στεφανιογραφία
Δέχεται κατόπιν ραντεβού
Τηλ. 2521300628, Κιν. 6947778803
[email protected]
καθημερνά 8:30-14:00 και 1 7:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
ΣΥΡΙΖΑ κ. Χρήστος
Παράδοση
2. "Καλαμιά"
στα σάντουιτς
ΛΑΤΣΙΣΤΑΛΗΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα