Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27000 ΕΤΟΣ 89ον
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
email:dimo
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-321587
Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
υιο α μισε κατα
αξιόχρεο της
Τουρκίας σε Ba2
Τράπεζα προς την ΕΕ: Μην
αφηνετε Πισω τα
Ο οίκος Moody's υποβάθμισε περα
TEQω την πιστοληπτική αξιολόγηση της
Tou0%ίας, επιχ αλου μενος τη συνεχιζόμενη αποουναμωση των 0ϊκονομιχων χαι
αυξημένο κίνδυνο από το διευουμενο έλ
λειμμα τρεχουσών συναλλαγών
έχθεση. Οι Ευρωπαίοι με
Η πιστο
ληπτική αξιολόγηση τη
χαμηλό εισόδημα μένουν
γορα εργασιας και αυτο αυ
σόδημα τα
κίας υποβαθμίστηκε κατά μία βαθμίδα στο
Η κυβέρνηση φαίνεται ότι συνεχίζει
να είναι επικεντρωμένη στα βραχυπρόθε
δους οικονομικής μετα00ύθμισης», ανέφε
ο οίκος Moody's.
11ανω arlo 4 εκατ.
Υερμανοι
τουριστες φέτος
στην Ελλάδα
παγκό
ια μηχαν
ια ιδιαίτερα επιχριτική έχθεση
για την οιχονομιχη δομή της ΕΕ εξέδωσε
ηΠαγκόσμιαΤοάπεζα, προειδοποιώντας
ρά χράτη και περιοχές χαι δημιουργεί
«αυξανόμενες διαφο!ές» μεταξύ των
x0των-μελων, σύμφωνα με δημοσιευμα
της βρετανικής εφημερίδας Telegraph
καλείται η Telegraph
δεν εμπιστεύονται ούτε την κυβέρνηση
ετην ΕΕ
Ελλάδα είναι ο μεγάλος χε!δισμέ
ν Ενωση
ση ότι αφήνει πίσω τα φτωχότ
Η οικονομική ανισότητα «αυξάνεται
Εχθεσης
χώρα είναι ο δημοφιλέστερος TQ0OQ1-1 Ο Ποσοστο νυναικων Που κατέχουν διοικητικες
σμός των Γε!μανών μετά την Ισπανία.
εσεις
στην Ελλάδα ξεπερνά τον παγκόσμιο μέσο όρο
10.000 ειδικούς του κλάδου τις πρώτε
τρεις ημέρες και το Σαββατοκύριακο για
το ευρύ κοινό. Στη διεθνώς σημαντικότερη
συμμετέχουν γύρο
στους 10.000 εκθέτες από περισσότερες α
το 26% διαμορφώθηκε το 2017 το
σεις εμφανίζουν η Ιταλία στο δυτικό ημισφαιρο και η Ταϊλάνδη στο ανατολικό, με
Thornton, είναι 18%. Το ίδιο ποσοστό σε
ευρωπαϊκό επίπεδο ανέρχεται σε 58%,
γεγονος που κατα εικνυε
έχουμε να διανύσουμε ως χώρα, σύμφωνα
με την Grant Thornton
ποσοστο των γυναι χων που χατεχο
διοικητικές θέσεις στην Ελλάδα, έναντ
Ωστόσο, σε βάθος χρόνου τα αποτελέσματα του δείκτη που αφορά στο ποσοστό
των γυναικών σε διοικητικές θ
Ελλάδα δεν είναι τόσο ενθαρρυντικά, κα
θώς η αύξηση που έχει καταγραφεί από
το 2004 έως σήμερα, σύμφωνα με την έ.
ρευνα που έχει διενεργήσει η Gra
24% παγκοσμίως
Μάλιστα, η μεταβολή του ποσοστού
(6%) αυτού στη χώρα μας σε σχέση με το
2016 είναι υψηλότερη σε σχέση με την με
ταβολη του συγκεκριμένου μεγέθους στην
κόσμου.
ρεοτυπα που αφορούν στους Q0ΛΟυς των
δύο φύλων κατέχουν ισχυρή
Ελλήνων. Στην ερώτηση για
Ζηστε
κοντα
Γερμανία (5%) και τη Γαλλία (2%)
Τα στοιχεία αυτά παρατίθενται σε πατον μυ ο των
Για κάθε νέο εμπόδιο στην
επιχειρηματικοτητα να αφαιρειται ενα
anno οιπηασιου κοστους
«Στην Ελλάδα, το ποσοστό των γυναι
κών που κατέχουν διοικητικές θέσεις α
νέρχεται στο 26%, καταγράφοντας σημα
ι αυθεντικοί Σαολίν μοναχοί από
έναρξης των Ολυμπιαχών αγώνων του
ντική αύξηση από το 20% που σημειώθηκε
προηγούμενο έτος. Ως Grant Thornton
έχουμε ως στοχο να ενισχυσουμε και να
λάβουμε πρωτοβουλίες για την περαιτέρω
αύξηση αυτού του ποσοστού» αναφέρει ο
Βασίλης Καζάς, Διευθύνων Σύμβουλος,
ton στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με την μελέτη, τα μεγα
ρα ποσοστά γυναικών σε διοικητικές θέεκίνου, έρχονται χαι στην Αθήνα
Αμέσως μετά το Παρίσι έρχονται και
στην Αθήνα για δύο εκρηκτικές παραστά
σεις, που θα πραγματοποιηθούν το Σάββα
αναβάθμιση του ρόλου των χοινωνιχών εταίρων και η διεύοννση των πεδίων του
χοινωνιχού διαλόγου είναι μονόδρομος για τη χώ!α και τη δημοκρατίας μας, όπως υπογ@αμμίστηκε από τους ομιλητές στη 2η συνάντηση των Αθηνών για τις EuQωπαϊκές
ΜμΕ με θέμα «Μικρομεσαίες επιχειρησεις Χαι Οικονομική Δημοκ!ατία: μοχλοί ανάπτυ
σμου Επιχειρήσεων
και Βιομηχανιών, Θεόδα
Φέσσας, επισήμανε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει να προχω

Τελευταία νέα από την εφημερίδα