Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
ΠΡΩΙΝΗ
11αουσκευή
μέχρι θανάτου
ελεύθερο
Μαοτίου
Αριθ. φύλλου 5486
Τιμή φύλ: 0.15 €
SOATAIPO
Ο Δήμος Κοζάνης συμμετέχει
ως εταίρος στην υλοποίηση
Του εργου SYMBI
Industrial Symbiosis for Regional Sustainable Growth and a Resource
Efficient Circular Economy
Σελίδα 71
Λάζαρος Μαλούτας
Οι πραγματικες προκλήσεις
για το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Μακεδονίας
! Κατασχέσεις
Σελίδα 12
για την είσπραξη χρεών Προς Ταμεία
Η διαδι καοία λή4ns αναγκαστικών
μέτρων εί0npaEns θα ενεργ°noenai
ertos 70 ημερών από tnvanarea
ρύθμιση,Tnv auotnponoinon
ιων μηχανομών ε.onpotns οφειλών
αλλά και inv auton tou ooxou
onpafns tous ano οφειλέτεs
Ταμείων η φετινή χρονιά, Περιλαμβάνει
Πτολεμαΐδα
Συνεδριάζει το Διοικητικό
Συμβούλιο της εταιρείας
«Δίκτυο Ενεργειακών Δήμων»
Σαββατο 10 Μαρτίου
tionpafns Ανεξο pr.ntcov Οφειλών
(KEAO)
Σελίδα 21
Το αγωνιστικό
προγραμμα
Σελίδα 13
τρώγονται. . .
μεταξύ τους 0
του Σαββατοκύριακου συνδικαλιστές
Σελίδα 24 νια το τροφείο
ΑΠΟΨΕΙΣ
των 6 ευρώ
Μετά από
7 χρόνια Μνημονίων
δεν μάθαμε τίποτα
Στον αέρα η συλλογική σύμβαση εργασίας
καθώς ΓΕΝΟΠ και διοί.
κηση της ΔΕΗ δεν τα βρί.
σκουν για το τροφείο.
Πυρά από σωματεία σε
βάρος της συνδικαλιστι.
κής ηγεσίας και του προ2018 φοβάμαι ότι θα είναι η τελευταία "εύκολη"
χρονιά. Ή αλλιώς, χώρα που δεν παράγει πλούτο
είναι καταδικασμένη. Και ας ελπίσουμε ότι δεν θα
φτάσουμε κάποια στιγμή και Πάλι στο σημείο να
έδρου της εταιρίας
Το τροφείο των 6 ευρώ
ημερησιως στους εργα
ζομένους της ΔΕΗ ΔΕΗ
0,00%προκαλεί κόντρες
μεταξύ των συνδικάτων
και της ΓΕΝΟΠ αλλά και
με τη διοίκηση της δημο.
διακυβεύεται ακόμα και η παραμονή στο ευρώ
Οχι, δεν έχο καμία διάθεση για κινδυνολογία
Ούτε έχω καμία όρεξη για Πολιτική σπέκουλα. Δεν
Χρειάζεται αλλωστε. Το πράγμα μιλάει μόνο του
Δεν είναι θέμα κριτικής ή αντιΠΟλιτευτικής δοθεσης. Είναι απλά πράγματα, τόσο απλά όσο το
ένα και ένα κάνει δύο". Στην Ελλάδα που σύντομα
σιας εταιριας
Σελίδα 13