Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Ιδρυτής-Νικόλαος Κοφαλάνος 1951-1974 18LOKripW-Ex86τρ α Σταυρίδου
L Σηλιανή ΔΡΑΜΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
Ap φύλλο. 6880-11584
zaveprooiaTou Ponopia ούΟΑ ουκο. της
Αγαπήθηκε από το θεατρόφιλο
Ακρως ενδιαφέρουσα
και αξιόλογη η ομιλία
του καθηγητή κ. Βασιλεάδη
της Σύνχρονης Ελληνικής Ιστορίας»
12 Ιουλίου 1927:
Το άγαλμα της «Μάνας»
Πρώτος στην κατηγορία
Standard ο πρόεδρος του
Ομίλου Δράμας r. ΣΤρατήρος
Την 1η opeli ή et0η στην κατηγορία
Standard . Δρομικός σύλλογος
ποθετε
Πλατεία Ελευθερίας
Μεταξά, μιλάει στον «Npurvo nno»
Σήμερα η λογοδοσία της διοίκησης του Νοσοκομείου στο δημαρχείο Δρ μας
Εξοπλίστηκε το Οφθαλμολογικό
Ιατρείο του Νοσοκομείου Δράμας και
ξεκινούν χειρουργεία για καταρράκτη
Στον ΟΑΕΔ
Ανοιξε χθες
κατ' οίκον»
0 mq a ιχθος οι ατήσεις γιατο πρ.
το «Εξοικονομώ
γιαινούποι στήσεις
478 προσλήψεις
προσωπικού καθαριότητας
9 θέσεις στη Δράμα
γραμμα ΕΕοκονομώ κατ' οίκου Ωστόσο,
χρειά ucou a
! ΣΤΙΣ 17
πότη A
esp oplu,ο κ ώημε
τον ΟΑΕΑ ανακοίνωση για προμόλις εξαντληθούν τα κεφάλαα
-Ενεργειακή αναβάθμιση και πλήρη ανακαίνιση στην εξωτερική όψη
dikonomisi ypengr
ες και μέσω αυτής θα υποβάλλονται οι
κομείο Δράμας και φαίνετα ότι λοει σταep τα διάφορα προβλήματα nou EXEL
μέσα από χρηματοδοτικά epyaNia. Αυτό monμΟΝει μιλώντας στον«Νρωπό Τύπο», ο διοικητής
του Νοσοκομείου Δρυας κ Νικόλαος Μάτσης
στο πλαίο τηςλογοδοσίας nou θα Παρουσια.
στεί σήμερα από τοίδιο, στην αίθουσα πολλανωσε την Τετάρτη το υτουργείο Περιβάλ.
'Ex an δη aoprfei στον δυαυκό τάτο
του υπουργείου, εγχερίδιο σχετικά με
ακριας ώρα έναρξης της διαδικασίας
ατήσεων θα ανακοινωθεί την
2ης δηλύσες του προς τον
ομφωνα με την ΣΟΧ1/2018 καθορί,ετα
τάξης των 500 εκατ. ευρώ, ομπερλου-1 τκά και μόνο, στην
και το θάσαμε ως στόχο και ως δόσμευση.
εφ ρμό,οντας μια λτή και συνεργατική δ.ofmm nari 6eupuue ότ npéna να λα15:30.
Οι ατήσεις θα υποβάλλοντα ηλεκτροπροσεκοοί οι ενδιαφερόμενου καθίς το
νέο πρόγραμμα éee1 αρκετές «Βατερόακή αναβάθμιση, στον
διαφάνεια"! Μκά σύμφωνα με τα
op-πρωτ 11205/14-02-2018
Ανακο
κατοοαών πρέπει ναδράσουν όμεοο.
ναντι στην ΚΟΝΟΜατης Δράμας.
νωση καθως επίσης και στο αντίστοχο
Η μεγαλύτερη δια τερότητα e νατο ΥΕ
πλατφόρμα υποακόμα και να χαρουργεί καταρράκτη, ενώ Αησε επίσης και
γιατην σου
νισμού όΠως τα Νοσοκομεία
αω να δώοω την ευκαιρία στον
ότητα της λογο
οίος ενος&
o ve OK. Nuroko
e o Ad ης να
pi0ει το Νοσοκομείο, αλλά και να μας
Η εκτυπυμμένη atm0η υπογεγραμμένη
υποδε ξι, να κάΕΙ ηρατάσες για να βειώσουμε τη
Οοςτόνοσε αρχρια οη λογοδοσία εί α κάτι Πολύ στοιδαίο
own! είτε θα αποστέλλετα ταχυδρομιά με ουστημένη ετστολή εντός της avurto
προθεσμίας είτε θα κατατίθετο αυτομόλις ep πληθούν τα κεφάλα α που της
λεπουρμα μας. Αυτός εί αι ο στόχος
οποίες δεν καλύφθηκαν εξατίας της μη
e ao λιση των απ το μενων ο
Προσλήψεις σε Εφορείες Αρχαιοτήτων Της Αν. Μακεδονίας-Θράκης
Μια μόνο πρόσληψη λογιστού
στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Δράμας
πως ήπό λ voi ς υδοτημένο πρόσωπο στο κτιριο της
Άλιμος, Τ.Κ 17456 κατά τις εργάσ ες
OL ολέργα των τα λου0cesarpinu
Αυσησης ΚΑΕΑΕνν ής Avrepone,
Μα ολοκληρώνοηα μέσα σε εννέα μήνες
από την ημEpanvia éκδοσης της από40
Όταν moonore wouomoe, ατο
Ευοημοίνεται τη τσησυμμετοος
γρ μμ ογητκότε θα λά ους τη προ- Διαδικασία μέσω ΑΣΕΠ στο επόμενο χρονικό διάστημα δι
τα σε
atogo que0η ενίσχυση οι ιδιοκτητες! Του ονάση Πολυμένη
ΜΙΑ από τις τελευταίες συξη "Αίτηση για την
Τώρα , exehrou οι οποίοι θα λάΒουν δ+1 ρείας Αρχαοτήτων Δραμας κ. Ευκοου για τις τέσσερις αστημιάς, την At- ρόταν και στο τημα της 6λλευμης
ευση του ου ολικού ποσού ολοκληρώνο- Μάλιστα, επεσήμανε αγκοα
νεο από κάπαα από τις δάκα τράπεζες!! στράτες
πρόσωπη κατάθΕση της ατησης και τον
armoquevouv δυαολογητικων, εντός της
τα μοα σε δύο μήνες από την
ημερομηνία υτοβολής της δήλούσης mμένα ό ,οανατολικάτης Θεσσαλο
κης προς τον Ε ρο, αλλά
γενικότερα σε όλη την περιοχή της
την υποβολή της ατησης πατήστε
Εδώ http://elLoaedgrISOXAatnsaid
Οπως προβλέπετα στον Οδηγο Epap"Σε περπτωση που υπό ρχουνε οφΕμότητες νομιμοποίησης/ τα τοποίσης στο
ή καμιά Εφορεία Αρχαιοτήτων, δεν
διαθέτει συντηρητές, e&αστές, &
ουα τικό προσωπ κό όπως λογιστές
ή τεχνκών umpeadw, apdioquo
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
μελέτες για να μτορόου ναεντά
Exe μιλήσυετίσης για τα μεναλα
Dr. Φίλιππος Π. Δεμιρόπουλος
έρθουν 2 τρχαιολόγος,00
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
Αγγειοχειρουργο
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όησθεν Ι.Κ.Α)
TnA: 25210-22112 & 25210-20806
ορου της καλής Βρύση9.
Η πρώτη πρόσληψη
Διδάκτωρ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Δέχεται κατόπιν ραντεβού
Τηλ. 2521300628, Κιν. 6947778803
Τα πρώτα νέα γ' αυτό το
Αναίμακτη-Αξονική Στεφανιογραφία
νεται ότι κάτι γίνετα να τις
[email protected]
dec, ό. όμως ιδιατερα για
καθημερνά 8:30-14:00 και 1 7:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
,''Καλαμιά"
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Παραοοση
στα σαντουιτς
ΛΑΤΣΙΣΤΑΛΗΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα