Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
ΑΟΗΝΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Παρασκευή 09.03.2018
ΑΘΗΝΑ- Γλάδστωνος 5- (Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -Τιμή Περ. 1.00 E- Ετος: 220-Αρ Φύλλου: 5990
Ευρωπαϊκός Κόμβος Επενδυτικών Συμβουλών
ΕΤΕπ: Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστή0%η MuE
ινούνται οι αποδόσεις και ποια είναι τα στοιχεία που θα καθορίσουν τη συνέχεια
όγκος συναλλαγών στους ελληνικούς τίτλους. Η
κρίσιμη συγκυρία όπου καταγράφεται η εξέλιξη. Πώς
Πολλαπλασιάστηκε τις αμέσως προηγούμενες ημέρες | Η Ποόεδρό της Παγ
κόσμιας Ομοσπονδίας των ΣυμβουΑνταγωνικινουνται οι αποοοσεις και ποια ειναι τα στοιχεια που
θα καθορίσουν τη συνέχεια.
στικότητα στο ΧΑ
H ! !ρόεδρος και CEO της Ι Ιαγ
κόσμιας Ομοσπονδίας Συμβου
λίων Ανταγωνιστικότητας
(GFCC) χαι του συμβουλίου
Με ασυνήθιστα υψηλές αξίες συναλλαγών, παρά χαι τον
πρόσφατο θόρυβο από τις ιταλικές εκλογές, κινείται η
εγχώρια αγορά των κρατικών ομολόγων, γεγονός που σύμ4ωνα με πηγές της αγορα
ένα νέο κύκλο
Ανταγωνιστικότητας των ΗΠΑ,
κα Deborah Wince-Smith,
τοαγματοποίησε την έναρξη
της συνεδρίασης του ΧρηματιΗ Επιτροπή Κεφαλαιαγ00άς
«υοιουσε» πρόστιμα
148.000
ορεί να σηματοδοτείπιν αρχή σε
ρίου Αθηνών σήμερα
δοσιακο καμπανάκι στο
πλαίσιο της επίσκεψής της στη
χώρα μας με αφομή τη συμμε.
τοχή της Ομοσπονδίας στο
Οικονομικό Φ
Το μήνυμα της αγοράς ομολόγων είναι ιδιαίτερα σημαντικό
χαθώς έρχεται σε ενα χρονικο σημειο που η αγορά τον
μετοχών «παλεύει» να διατηρήσει τη στήριξη των 800 μονά
Hellenic Capilal Morket Corrrission
Όπως αναφερεται σε σχετική
ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια
της επίσκεψής της στο
Χρηματιστήριο, η κα Deborah
Υπερψηφίστηκε η τροπολογία για ΙΙ
την ανανέωση των συμΙοσεων 00-1
τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του
Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθη
101 χητικό Συμβ
ούλιο της Επιτροπής Κεφαλαια)
σμένου χρόνου στο Δημόσιο
κατά την 810η/6.3.2018 συνεδρίασή του αποφάσισε
του Ελληνο. Την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους € 42.000 για
παράβαση των διατάξεων του ν. 33402005 κατά την
x. Σίμο Αναστασόπουλο με
θεμα την αξιοποίηση του διχστο
τροπολογία που αφορά στην οποίο κυρώθηκε η Σύμβαση
ανανέωση των συμβάσεων για την λειτουΟΥία του Ελινι
ου της GFCC και του GFCC
Academy για την υποστήριξη
της νεοφυους επιχειρηματι χοτητας στην Ελλάδα.
ν στη μετοχή της εταιρίας ΚΡΕΤΑ
ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. που διενεργήθηκαν κατά το χρονικό
διάστημα από 02.09.2013 έως 31.12.2013. Συγκεκριμένα,
επιβάλλεται πρόστιμο ύψους € 30.000 στη χρηματιστη
ιακή εταιρία ALPHA FINANCE ΑΕΠΕΥ, ως πρόσωπο
που διαμεσολαβεί κατ' επάγγελμα, για παράβαση του
άρθρου 17 του ν.3340/2005, και πρόστιμο ύψους € 12.000
στον χ. Ιωάννου Κωνσταντίνο για παράβαση του άρθρου
7 του ν.3340/2005
ε κού Ινστιτούτου Παστε
συνάπτονται με φορείς του
Δημοσίου, όπως μεταδίδει το
δέχθηκε τα της Αντ.
πολίτευσης διότι-όπως ανέφΤο GFCC ΕΧει πα2ουσία σε 35
χώρες χαι μαζί, με τα μέλη του
ποουθεί την εφομογή στρατ
ry1χών ενίσχυσης της ανταγω
Υπερψήσισαν ο ΣΥΡΙΖΑ και Κανονισμού, καί δεν προσήοι ΑΝΕΛ, παρών", δήλωσαν λθε στην Βουλή να την
! Ένωση Κεν- εισηγήθείηαου
1001α υπουργός
υπου0ός
Πολάκης
η ΔΗΣΥ, η ΧΑ κου το Ποτάμι,
Υγείας,
το δρόμο στην καινοτομία, την
παραγωγικότητα και εντέλει
την αύξηση της ευημερίας.
Παύλος