Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
aggelia
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
[email protected]
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΊΔΑ
www.e-aggelia.gr
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 9466 . ΕΤΟΣ 34ο-ΤΙΜΗ 1 € . ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
Στις 812,53 μονάδες
Ανοδος 1,77%
ΘΕΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Σελ. 5
«ΟΜΠΡΕΛΑ»
ΣΤΟ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟ
Κοινά γυμνάσια
ΗΠΑ-Ισραήλ
μήνυμα προς
την Τουρκία Σ
ελ. 2 !
Σελ.4
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΓΟΥΤΑ
«ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ»
Τέλος στη δέσμευση
για αύξηση του ΟΕ
Προσλήσεις συμβασιούχων
Το δρόμο για χιλιάδες προσλήψεις
συμβασιούχων, ανοίγει η κυβέρνηση
με μια τροπολογία που ηδη η αντιπολί.
τευση χαρακτηριζει προεκηονικη
Η τροπολογία έρχεται να καταργήσει
τονς δυο περιορισμους στις ανανεωσεις των συμβάσεων που είχε βάλει το
Προεδρικό Διάταγμα ΠαυλόΠουλου
Ουσιαστικά επιταχύνει τις διαδικασίες
νια mv ανανέωση συμβάσεων ορισμέ
νου χρονου και φερνει πιο κοντα τους
Σελ. 5
Τους 900
«ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ»
οι νεκροί
διορισμούς
Σελ.8
Σύμφωνα με το ΠΔ 1642004, ana
νορεύο ται οι διαδοχικές συμβάσεις
Που καταρτίζονται και εκτελούνται με
ταξύ του ίδιου εργοδότη και του ίδιου
εργαζόμενου με την ίδια ή παρεμφερή
ειδικότητα και με τους ίδιους η Παρεμ
φερεις ορους ερνασιας, εφοσον μετα
ξύ των συμβάσεων αυτών μεσολαΒεί
χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών
KATA O,7°
Δημοκρατία
μηνων.
Αντίστοιχα, συμβάσεις που καταρτίζονται διαδοχικώς και εκτελούνται μεταξύ του ίδιου εργοδότη και του ίδιου
εργαζόμενου με την ίδια η παρεμφερή
ειδικότητα και με τους ίδιους η Παρεμφερεις ορους ερνασιας απανορενεται
να υπερβαίνουν τους 24 μήνες σε συνολικό χρόνο διάρκειας της απασχόλη
σης, είτε συνάπτονται κατ' εφαρμογην
του προηγούμενου άρθρου είτε συνά
πτονται κατ' εφαρμογήν άλλων διατά
Καινοτ ίας
Μικρή
μείωση
της ανεργίας
ΤΣΕΒΕ
Σελ. 3
ξεων της κειμένης νομοθεσίας.
Σελ. 4
Ο λογικός