Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
WebsiteRecognized text:
Eνηµέρωση

on-line!

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 17ος / Αριθµ. φύλλου 4784/ ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

∆ΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΙΣ 5.30 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ Η ΥΠΟ∆ΟΧΗ ΣΤΟΝ ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑ

Λαµπρή υποδοχή του Τιµίου
Ξύλου από τα Ιεροσόλυµα

Απίστευτο: Με...
αρσενικό κατέστρεφαν
τις γεωτρήσεις!

ΣΕΛ. 5

ΣΕΛ. 11-13

Ο Κ. ΠΕΛΕΤΙ∆ΗΣ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ
ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Οι αγώνες
είναι κοινοί
ΣΕΛ. 18

ΒΟΥΛΗ: ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΞΑΝΘΟ,
ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗ ΚΑΙ ΠΟΛΑΚΗ

Σύγκρουση
κορυφής
ΣΕΛ. 5

ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΣΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ

∆εν πάνε στις κάλπες
για συνέδρους

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΤΡΑΓΩ∆ΙΕΣ ΣΕ ΜΙΑ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

Φτάνει πια!

n ΜΟΙΡΑΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ Ι.Χ. ΠΟΥ Ο∆ΗΓΟΥΣΕ
Ο 23ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΑΛΛΑΣ ΣΤΗΝ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
n ΣΟΚ ΚΑΙ Ο∆ΥΝΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΛΑΣΤΟ
ΠΑΛΙΚΑΡΙ, ΣΗΜΕΡΑ
Η ΚΗ∆ΕΙΑ ΤΟΥ (2 µ.µ.)
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ
ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ

ΣΕΛ. 4

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Ο ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 2-1 ΤΗΝ
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΣΤΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ

ΤΙ ΣΥΖΗΤΗΣΑΝ ΟΙ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

Με «άρωµα» Πάτρας και Μεσογειακών

ΣΕΛ. 3

ΣΕ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ
ΓΙΑ ΤΙΣ «ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ»

«Μπαλοθιά»
στο 93’
Κάθειρξη
16 χρόνων
ΣΕΛ. 5

ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ
ΣΤΟ «ΚΟΚΚΙΝΟΜΑΥΡΟ»
ΣΤΡΑΤΟΠΕ∆Ο
ΣΕΛ. 19-25

Η «ΓΝΩΜΗ» ΜΑΣ
Το 4ο θύµα, σε έξι µέρες θρηνεί η Πάτρα,
σε τροχαίο δυστύχηµα. Σοκ και οδύνη,
τα συναισθήµατα που προκαλούνται και
συνοδεύονται από αµέτρητα «γιατί».
Εκτός από τον ανθρώπινο παράγοντα,
που σύµφωνα µε τους ειδικούς, έχει µεγάλη ευθύνη για την πρόκληση των τροχαίων, η γενικότερη έλλειψη κυκλοφοριακής παιδείας είναι πασιφανής.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟ ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η, ΚΑΤΣΙΦΑΡΑ ΚΑΙ ΚΟΝΤΟΕ
Στιγµιότυπο α πό τη χθεσ ινή συ νεδρίασ η. ∆ ιακρίνονται, ο πε ριφερε ιά ρχης ∆ υτ. Ελ λάδα ς, Απ.
Κατσιφάρας, δίπλα του, ο υφυπουργός Αθλητισµού, Γ. Βασιλειάδης (αριστερά του) και ο πρόεδρος
της CPMR και περιφερειάρχης των Αζορών Βάσκο Κορντέιρο (δεξιά του)
ΣΕΛ. 7

Ας συνδράµουν σ’ αυτό, οι τοπικοί φορείς και κυρίως η Ελληνική Αστυνοµία,
που πρέπει να ξεκινήσει εκστρατεία µε
στόχο τη µείωση των τροχαίων. ∆ιαφορετικά ο θρήνος, θα είναι συχνός.