Πρωτοσέλιδο Πρωινή του Κιλκίς:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΗ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
isis.gr
YEARS
ΜΟΝΑΔΙΚΗ καθημερινή εφημερίδα στο ν. Κιλκίς
K 1 Α Κ Ι Σ
Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018-έτος 19ο-αρ. φύλλου 4575-0,50 ευρώ
Ποοσφορά αγάπης των παιδιών
του "Αγίου Τούφωνα" Γουμένισσας
στα παιδιά με αναπηρία
Η ισότιμη
αντιμετώπιση
της Γυναίκας
συνεχίζει να αποτελεί ζητούμενο
της Γαρυφαλλάς
Καρβουνιάρη
Επίσκεψη αγάπης
στο δρυμα Ν. Κιλ.
κίς-Κέντρο Δημ.
ουργκής
Απασχόλησης Πα..
δων με Αναπηρία,
πραγματοποίησε το
Διοικητικό Συμβούλιο του Acoypoqe.
κού Πολιτιστικού
Συλλόγου «Αγιου,
σελίδα 11,
Κίνημα Αλλαγής στο ν. Κιλχίς.
28 υποψήφιοι για 15 θέσεις συνέδραν
σελίδα 5
σας, ολοκληρώνοτας τη δράση
κονο νικής προσφοράς παραδίδοντας
Μπροστά σε
επειγον
περιστατικό
μεσάνυχτα, στον
σελίδα 9
τί opro pop ou
Διμέτωπος κατά "στράτηγικού"
και "ιστορικού" αντιπάλων
Του Αναστάσιου
Αμανατίδη
σελίδα 3
Ενημερωτική συνάντηση την Τρίτη 6 Μαρτίου
Το Κέντρο Κοινότητας Πολυκάστρου
στην υπηρεσία των δημοτών της Παιονίας
Από το Κίνημα Αλλαγής όπως δήλωσαν τα στελέχη του Νάντια Γιαννακοπούλου, Παύλος Συλβιστό TOU.
λος, Α. Τελίδης κα. Χρόνης Μακρ(δης στον προσυνεδριακό διάλογο στο Κιλκίς
σελίδα 3
σελίδα 6
Αρθρο τεσσάρων μαθητών του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιλκίς στο πλαίσιο
των 100 χρόνων από τη λήξη του Α Π.Π. και τις μάχες Σκρα και Δοϊράνης
Κιλκίς, 1918-2018: Ο ρόλος του σιδηροδρόμου, από τους νικηφόρους πολέμους
του 1918 στην αναπτυξιακή πορεία του 2018
σελίδα 5