Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Έθνος: Οδηγός επιβίωσης για αμοιβές με τίτλους κτήσης
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΡΤΕ
ΤΟ ΕΘΝΟΣ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
Ο ΠΑΟΚ
ενωνει TOUS
βουλευΤές
Θεσσαλονίκ ns
ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ
ΓΝΩΜΗ » 2
ΠΕΜΠΤΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
ΑΥΣΤΗΡΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ
«ΓΚΡΙΖΕΣ ΖΩΝΕΣ»
ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ
ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΕΣ
ΜΕ ΤΙΤΛΟΥΣ
ΚΤΗΣΗΣ
Πώσ παρακρατούνται οι εισφορές
Τι ισχύει για Tous «μπλοκάκηδες»
«Κλειδώνει» το νέο καθεστως ασφαλο ns των τίτ
λων κτησns με την έκδοση τηs σχετικns υπουργι.
Kns απόφασns, η οποία αναμένεται μετά τιs 20
Μαρτίου. Π010US εργαζομένουs συμφέρει η απόδειξη επαγγελματικη s δαπάνns, ΠΟ10US το «μπλοκάκι» και Π0IOUS το εργόσημο.> 18, 31
ΑΝΑΝ.
TIKOI
ΠΙΝΑΚΕΣ
Απάντηση σΤ1S Προκλήσεις
Του Τουρκικού ΥΠΕΞ
έδωσε ο Προεδρ°STns
Δημοκρατίας, Προκ0nns
Παυλόπουλ°s, κατά Την
επίσκεψή του στη Νίσυρο.
Συνεχίζει η Αγκυρα τα
Παιχνίδια καθυστέρησns
με Tous δύο Ελληνες
στρατιωτικου. 4-5
Οι αγχωμένοι διάλογοι Των ναζί
μετά Την επίθεση στη «Φαβέλα
Os μέλη εγκληματικns οργάνωσns κατηγορούνται επτά από Tous έντεκα ακροδεξoUS Που συνελήφθησαν σε Αθήνα, Γιάννενα και Σέρρες, Ολη η δικογραφία >12-13
«ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ»
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΝΔΡΕΣ
ΣΠΑΝΙΟ ΕΥΡΗΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ
Σφυρίζουμε
κλέφτικα εδώ
και 8.500 χρόνια
15, 16, 33