Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Ιδρυτής-Νικόλαος Kapa λάνος 1951-1974 Ιδιοκτήρια-Eadorma Σταυρίδου L Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΠΕΜΠΤΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
Περίοδος Β, (1974)*
Ap 9όλλου 6880-11.583 0,50€
Τα προγράμματα
για ανέργους του ΟΑΕΔ
που είναι ακόμη
Τρίκαλα-Δόξα Δράμας 0-1
Με Γουνδουλάκη
στην τετράδα
ια βραδιά Υεμάτη μουσική
αφιερωμένη στην Ενωση
Αθλήτριες του ΑΟΔ
Κυριών Δρ μας Σ Α.Φ.
Στο τέλος της βραδιάς Τιμήθηκε
η Πρόεδρος κα. Αλίκη Τσιαμούρα
οι Μαυραετοί
στη Θεσσαλονίκη
«ανοιχτά» για αιτήσεις
«Εμπάργκο» επ' αόριστον
Αύριο Παρασκευή 9 M
Εκτός ρύθμισης 100
δόσεων 74.000 οφειλέτες Ακυρώνουν Τις εκδρομές προς
λογοδοσία της διοίκησης
Του Νοσοκομείου Δράμας
στη συνοεια, 74.000 opaléγια αούφσηρα άσκά πετ100 vuo Την Τουρκια Τα Ταξιδιωτικα ΠΡΩΤΗ α στο λογο οκομου
πρακτορεία της Δράμας
Ο κ. Παύλος Εφραιμίδης μιλάει στον Πρωινό Τύπο
Συμφω με έγγραφο της ΔΕΑ σης τα ο τουπο οτ καιτ4 pu για
Διακυβέρνησης της
τη ης Αρχής Δημο ίον Εσόδων που adΤης Σου όνος θεοδωρίδου
σαν τη ρύθμιση των 100 δόσεων για διάφορους λόγους και όχ μόνο λόγιο αδυναμα
ραατης Δρυος, μεαφορμήηςπρόσφατες εξελίξεις με τους δυο Έλληνες στρα ωτικούς, ο
ους eva γνωστό, πλήθος Δραμι ών πραγμα| σημεία του aurownTou
με ακρ exP, ωστόσο en ημαί τα on,
di μφωνα με τα στοχεία του ολοκληρωμεου συστήματος Tads πος αυτά εΜ Epiοντα από ης Δημόσες Ουο ομιες
πολιήΕμςεκδρομο, με pop μό την Αδριαvodnon, την ΚοναταΤΙουπολη την Σμύρνη κ.α
Σομφυνα με αναρτήσας της πλειοψηφίας των
δραμνών τουριστικών πρακιορείον στα μόσα
ΚΟΝΟΜής δικτύωσης, σχετικά με την Οαβολή
μιση των 100 δόσεων λόγιο εκπρόθεσμων
ρουν Πως πρόκεται για μια ένδε, αμπαράσταHeκά και μόνο epene να κάνουμε κάτι. Δενσταατουε μόνο
κτρονικής Δο upep ησηςτης ΑνΕάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων σημαίνετα ότι η
Με αφορμήηςπαραΠάνω ava on οσεκ, η εφημερίδα μας enκανώνησε τηλεΡυνικάμετονκ. Παύλο Εφραυίδηαπότοτα
δυτικό πρακτορείο «Makarios Tours» στη Δράκ.
Τα δρομολόνα προς Αδριο ounon, γειάταατον προορισμό
της Toup ίας έως ότου λύθΕί ε4ηνκά το θέμα
Μάλιστα, η κίνησή μας αυτή, Πως διαπ
Σνελ σαν το μεσημέρι της Τρίτης
6 Μαρίου στο νομό Δ μας από αστυ
τουπο Α ματος moda τα ιδ ικό γρ peoau que
or οι δηλ τε ο é η και σ αση μ με την Του Kia Kpiνουμε ότι δεν voi σωστό να & ουμε τα λεφτά μας ae και να
κάνουμε ότι δεν α pavatinora. Ακυρώο με όλες τις ηρ0YPquhμα σ ένες εκδρομές με προορισμό την ατο ο ύρα μέχρι
και τον Αύγουστο.
A ανα σμια με τι σχεδόν άθ «Η μ δαααχωρ
σαν λεωφοραα με Δραμνούς με ορισμό διαφορες πόλας
και πep«Χές της Τουρκίας, ΑΡαλί, Σμάρνη, Τσανάκκαλε, Κου
οάνταα. Kar παδοκία, κο στα τιούπ
και ΠΟλυπ Ερεςεκ p εςενώόπας ετα γνωστό α Εριν
ολοένα και περισσότερα τα ιδιωτικά προ τ0pea a uivou τις
εκδροές τους προς την γεπ0w ή χώρα από την Περιφερεια
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Να υστέρηση 30 ημερών μετά τη λήξη της
ομκούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωηκών του Τμή ματος Ασφάλειας Δρό
ολη κα, για ημερήσιες ή
Δεν κατάφερα να κα όλου εφάτας
ve8ς οφειλές προς το Δημόαο έστω και με
καθυστέ ση 15 ημpών μετά τη λήξη προδύο ημεδαποί ηλι ος 35 και 26 ετών σε
Ε Χαμε ήδη κλασμένες δουλεές μ χρ. Τον Αύγουστο, αλλά με
αυτή τηνιατάσταση προπρήσαμε να τα ακυρώ ουμε όλα.
qurpo0εσμα νέες οφειλές προς το Δημόαο
που προέκυψαν από την 1/1/201 8 μέχρι τις
Τραγικός θάνατος ηλικιωμένου
ΤΕλολαμ σηντοστογραφ γιας ΔΗΕΔ δεν απο πυρκανια στον-ηροποταμΟ α κητο κα σου δαπ αστυνο μ κού
στην ΕΟήΟΒό Δράμας
okia o
τους ας και σε 1
νουν σε LX.E
ουλου, βρέθημαν επιμελώς κρυμμένες
Ya άλλες ατίες, δηλαδή στους 74.102 δεν
συσκευασίες με αατέργαστη κάνναβή, συνολκού βάρους 119,3 Υρομμο
την é66ο από την ακία του
Ημφωνα με την
επίσημη ενημ6σεις κατά τη διάρ
του πρώτου omqnκατά τις ίδες πληροφορίες, ο ηλιάστευσαν τρία(3)
αγροτικός εργασίας
μόνοςτου,
κατασ (60rpow οι παροηνω
Δενκατφαλον 3ουΛαχομενες μηνιας δ
σεις μετά την πάροδο του οκταμήνου της
ρύΑυσης Επίσης λόγο προφανούς οκονοΤρίτης 6 Μαρτίου,
μετά από mpand
στο omm mou Katoδοοφόρα οχήματα χορό καισυχνάπρο6fave σε εθελονμε evvea () άν- τκές Εργασίες καθαρισμού του δρόδρες και με την μου απότα χόρτα και άλλα.
πληροφορία ότι Πατααυατηςπιρκανός δεvepYel- την προανάκριση ενήργησε το Τμήμα
umpoe, εντός της τα προανάκροη από το α ακροτικό Ασφάλεας Δράμας.
ευταων δόσεων της ρουσης για
το ari- έδωσε στη δημοσίηλί-1 κοίνωση η Πυροσβεώρα 11 25, Πρκαγιά
κατακ α εντός καταΔεν υπ βαλαν τις προβλεπόμενες δ
φόρου προστιθέμεης οδος κατά το διάστημα της ρύθμης Ε τός τρών ηνών το
αργότερο απποτην Παραευση της κανοΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ
ο ovi pond ομο, ό ovao ple και της έρευpe νστη ρύ μα η με εσφαλμένες
η σορός απον ο ακόρ
της μονοκατοπρας Από την
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑφοΣ 64 ΤΟΜΩΝ
Dr. Φίλιππος Π. Δεμιρόπουλ0C
Διδάκτωρ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Δέχεται κατόπιν ραντεβού
Αγγειοχειρουρ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν LK.A)
Τηλ:25210-22112 & 25210-20806
ρευσε καθώς επίσης και όλα
ορόφου, όπος και τον ίδιο
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
"Καλαμιά',
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Παραοοση
στα σαντουιτς
ΛΑΤΣΕΤΑΛΗΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα