Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Προσλήψεις 24 ατόμων
για επτά μήνες στην Εφορεία
Αρχαιοτ τωνΛακωνίας > σελ 7
Ό,τι ψάχνεις είναι εδώ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Κορυφαία στελέχη
στη Συνδιάσκεψη της ΝΔ
στο Παλαιολόγιο Μυστρά > σελ. 8
Α' Κατηγορία Λακωνίας
Μόνη στην κορυφή
η ΑΕ Πελλάνας Καστορείου» σελ.15
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ηεμητη 8 Μαρτίου 2018 | Έτος 22° | Αρυθμός 5355 | Τμή φύλλου 0,50€
Τηλ. 2731 081253 Fax:2731 081250 * [email protected]« www.lakonikos.gr
Αν. υπουργός Περιβάλλοντος Σωκρ. Φάμελλος για την Πελοπόννησο:
εκινουν αμεσα
οι διεργασίες
για το νέο Ειδικό
Σχολείο Σπάρτης
«Μαύρο Πρόβατο
στη διαχείριση αποβλήτων» movem nunc oon
ηραγματοΠοιεί την Παρασκευή 9 Μαρτίου η Entponn
τας οικοηέδου, Προκειμένου
α αναγερθεί το διδακτήρι
του νέου Ειδικού Σχολείου
Σηάρτης. το οποίο και θα καλύπτει όλες τις βαθμίδες εκ
δημοτικό-γυμνάσιο-λύκειο).
Στο πλαίσιο της συνάντησης
αυτής, η κ. aawa Κοντούλη.
Πρόεδρος των κτιριακών
τής ΣΥΡΙΖΑ Λακωνίας κ.
Σταύρος Αραχωβίτης θα συναντηθούν με τον δήμαρχο
ΣΠάρτης κ. Ευάγγελο Βολιώτη, στο γραφείο του (Ευαγ
γελιστρίας 85-87, στις
10.30n.μ, και από κοινού θα
ηροΒούν σε δηλώσεις.
Υπενθυμίζεται ότι το έργο
είχε εξαγγείλει από το Βήμα
του 10ου Περιφερειακού Συνεδρίου στην Τρίηολη, ο
npu°θυπουργός Αλέξης Τσί.
npac, on°καλύπτοντας ότι το
Ειδικό Σχολείο Σπαρτης θα
Τι είπε για ΣΔΙΤ, δασικούς χάρτες και Προστατευόμενες Περιοχές
«Η Περιφέρεια Πελ°nowroou Ποννήσου.
Εξακολουθεί να είναι το "μαύρο
ηρόΒατο της xu)ρας σε ότι
αφορά τη διαχείριση anoBA
των ανέφερε μεταξύ άλλων, ο
αναπληρωτής υπουργός ΠεριΒάλλαντος Σωκράτης Φάμελ
λος, μιλώντας στο πρόσφατο 10ο
Περιφερειακό Συνέδριο Πελοθέλουμε και ηοιες κατευθύνσεις οουμε την Ποιότητα ζωής και την 1 στεγαστεί σε νέο χώρο και
Ξεκινώντας την ομιλία του, ο Κ. Πρέπει να πάρουμε Μια τομή καθημερινότητα των πολιτών μάλιστα εντός του αστικού
άμελλος τόνισε Autinn. nou Πρέπει να αφορά και στον χωρις τη του κον να τους ιστού τηςΠόλης. «Το Σχολείο
κρατική τομή του διαλόγου με τις σχεδιασμό αλλά και στον έλεγχο φορείς και τους ΠΟ τες δενμπο στο ζεται σε ένααολύτως
τοπικές κοινωνίες Πρέπει να της υ ono ησης του σχεδιασμού ρεί να Προχωρήσει τίηοτα, ούτε ακατάλληλο κτίρι έξω από
γίνει μόνιμη και κυρίαρχο στοι. Η συζήτηση δείχνει σε όλους αλλάζει η συνολική μας Προ- Ι τον αστικό ιστό της πόλης.
χείο της ελληνικής ηρα ματικό μας κυβέρνηση αυτο uoi non οτική ως κοινότητα ως τόπος Είναι επιτακτική ανάγκη ενός
κτιρίου μελετημένου για ει
συνέχεια σελ.9 | δικό σχολείο μέσα στην Πόλη.
Η διαδικασία για την εξεύρεση του χώρου έχει ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί τις
επόμενες ημέρες σε συνερκαι φορείς Ποες Προτεραιότητες
Πρέπει να έχουμε για να Βελιώκαι τελικά ως χώρα»
τητας του τρόηου με τον onoio
συνδιαλεγόμαστε για του μέλλον
Καθιέρωση της γενικής ονομασίας «Μονεμβασιά» αιτούνται οι Οικολόγοι Πράσινοι
«"κάστρο" και "Γέφυρα" Πλήττουν
τη Μονεμβασιά»
μετις και κές ο ομο
μές ΑΕ και τον Δήμο
Σηάρτης» είχε ηει ο κ. ΤσίΠρος συμπληρώνοντας: «Το
νέο σχολικό συγκρότημα για
τα παιδιά με οναηηρίες και
εδικές δεξιότητες θα σχεδιοχρήση της γενικής ονομασίας στεί για να καλύψει όλες τις
«ΜονεμΒασιά», για τις τοηοθε- | Βαθμίδες εκπαίδευσης vnnoσίες τοσο της καστροπολιτείας | γωνείο, δημοτικό-Υυμνάσιο,
όσο και της Γέφυρας. «Με την 1 λύκειο, ώστε να έχουν ίσες
an°κατάσταση του ονόματοςτης ευκαιρίες μόρφωσης όλα τα
Διαπιστώνουν γεωγραφική σύγχυση σε τουριστικές αγορές του εξωτερικού
01 Προσδιορισμοί «Γέφυρα>>
ώνουν το τουριστικό Προϊόν nou
καλώντας σύγχυση στις αγορές
της Κίνας και άλλων χωρών
υποστηρίζουν οι Οικολόγοι Πρ η Μονεμβασιά, και την επαναφορά της ιστορικής αληθειας το
Παιδιά από όλη τη Λακωνία .
Εκκλησιαστή
a' μέρος
ΥΡάφει ο Αθανάσιος Στρίκος
Για το λόγο αυτό ζητούν από τα
Υηουργεία Εσωτερικών και Πολιτισμού την επαναφορά και
νεμΒασιάς θα λάμψει διεθνώς»
αναφέρουν μεταξύ άλλον ο: Oκολόγο. Πράσινο. ouvtcεια σελ. 7

Τελευταία νέα από την εφημερίδα