Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Με «διαγωνισμό» η κάλννη θέσεων στα ΔΣ των τραπεζών
S> TE
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Email:[email protected]
ή Email: [email protected]
ΑΘΗΝΑ. Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 220-Τιμή Περ. :1.00E A.Φ. 5179 Πέμπτη 08.03.2018
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ . Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας (Γλάδστωνος 5) : Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Διακρίσεις για
τη Louis Hotels |
στα Greek
Hospitality
Awards
Με τρία βραβεία-ένα χρυσό
Σταϊκούρας
Ευελπιστώ να μην επιστρέψουν
οι συνήθειες του παρελθόντος
Η κυβέρνηση στραγγαλίζει την
πραγματική οικονομία
ενα ασημένιο κι ένα χάλκινοκλήρωσε την παρουσία
italit
Awards 2018
no!νωση.
Amada Colossos Resort,
απέσπασε την πρώτη θέση
στην κατηγορία Best Greek
New Resort, μ
το ντέρμπι για τα ΕΛΠΕ
απέσπασε ασημένιο
tel Restaurant για τις
υπηρεσιες που
eze by Elliniko στο Louis
Zante Beach, ενώ αχόμή μια
εί ότι μέσα στα πλαισια πολιτικής της Louis Hotels για
προώθηση της τοπικής κου1 Νέεςχατεύθυντήριές γραμμές
LVdXC χαι των τοπι,χων
προϊόντων
ταοομοια
ια λειτουογούν ειοη
στις ελληνικές τράπεζες
και σε αλλα ξενοδοχεία της
αλυσίδας Συγκεκ
χα .xuvo po
ηγορια Best Family Resort
TXE δημοσίευσε σήμερά τις
αναθευρημένες κατευθυντήριες
γραμμές για την επιλογή και τον
διορισμό μελών του Διοιχητιχού
Συμβουλίου (ΔΣ) των ελληνικών
συστημικών τραπεζών (Alpha
Bank ΑΛΦΑ 0,00%, Eurobank,
Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα
διαδικασία επιλοής και διορισμού των μελών του ΔΣ είναι
απαραίτητη, προκειμένου οι
ελληνικές συστημικές τοάπεζες
να ανακτήσουν την εμπιστοσύνη
όλον των ενδιαφερόμενον μερών
και των μετόχων. Επιπλέον, η
βελτίαση της κατανόησης και της
αποτελεσματικοτητας της διαδιχασιας στην πραξη είναι απαρ.
αίτητη για τη βελτι οι της αποτε
ειο στην χατ
κατέληξε στο Family Life |
Kerkyra
Η τελετή απονομής τοΎμα
τοποιήθηκε την
Παρασκευή |
23 Φεβρουαρίου 2018, στο
Πειραιώς).
Την εοομενη εβδομάδα το αποτέλεσμα για την πώληση του
66% του Διαχειριστη Συστηματος φυσικου Αεριου. Στο προσεχες διμηνο η ιδιωτικοποίηση τον ΕΛΠΕ. Σε στρατηγικο
επενδυτή τ) 51 %. Πωλούν και δημόσιο και όμιλος Λάτση
Divani Apollon Palace &
Thalasso. Ο θεσμός των
Greek Hospitality Awards,
Σύμα ωνα με τον
ρόλο, το Ταμείο έχειως σχοτόνα
συμβάλει στη διατήρηση της
σταθερότητας του ελληνικού τουτου
λεσματικοτητας του Δ.Σ
αιγίδα του
Στο πλαίσιο αυτό, το ΤΧΣ αναnovo)σε
Υπουργειου Τουρισμου και
υ συστήματος, προς χάριν
στις συστημικές τράπε
την αριστεία στο χώρο των
του δημόσιου συμφέροντος. ζες τον Φεβρουάριο του 2016
11ος το τελος του βαίνει ο
εΜηνιχων ξενοδοχείων. Ο Επιπέον, ορος του Ταμε ου οχετικές κατευθυντήριες γραμμές διάγωνιουος για την πωληση Συμφωνα με π ηροοοριες,
θεσμός διοργανωνεται τα συνιστο ται στο να α ολο ει τα που αντιχοτοπτοι ουν τις ασίες του 66% του ΔΕΣΦΑ not my έΟομενη εβδομαδα το
παραμέτρους που θα πρέπει
θεμελιοδάς να ενσωματώνονται
στην εν λονω διαδικασ a lloay
έρα τελευταία χρόνια
Διοικητικά Συμβούλια τον τοαπεζών και τις Επιτροπές τους,
καθως χαι το πλαίσιο εταιριχης
διακυβέρνησης τον πιστ τιχων ματι, οι ελ λ ηνικες συστημικές το Δημοσιο και τον ομυο 5αρτητες αποτιμήσεις, την
ιδουμάτη με τα οποια το Ταμείο τράπεζες βελτιωσαν τη διαδι- Λατση να παραχωρουν αθρ- αξιολογηση τών δεσμευέχει υπογράψει Συμφωνίες κασία επιλογής και διορισμού οιστικά πλε
, σειρ
παιρνουν τζ
από την εταιρεία «ETHOS
AWARDS» και το περιοδικό
«ΧΡΗΜΑ
Πετρέλαια ΕΛΠΕ 0,00% με ληρώσει, με βάση τις ανε
ιδιαίτερα δυναμικά
ιουτΙφικό ποσο- τικών ποοσφορών των δύο
Πλαισίου Συνεργασίας.
Louis Hotels, αφού αυτή
τον νέων μέΝον του Δ.Σ., επιτ.
ur/χάνοντας την προσέλκυση
στο 51% και το μανατ μεντ.
σχηματα)ν για τον ΔΕΣΦΑ.
ατα σει
οπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, είναι σαφές ότι μια
τυπική, δομημένη και διαφανής
νεων ε ειδικευμενων και εμπειρων μελών του ΔΣ
με α η μας βράβευση μεσα
σε λιγότερο από δύο μήνε