Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Eνηµέρωση

on-line!

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΟΛ.ΠΑ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΙΜΟ ΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ

«∆εν µένουµε
µε σταυρωµένα χέρια»
ΛΙΜΕΝΙΚΟΙ ΓΙΑ Ε∆Ε: ΚΑΘΑΡΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ ΑΣΤΡΑΠΕΣ ∆ΕΝ ΦΟΒΑΤΑΙ

ΣΕΛ. 2

Μ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ: ΕΙΜΑΣΤΕ
ΠΡΩΤΟΙ ΣΤΟΝ ΕΘΙΣΜΟ

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

ΣΕΛ. 3

Χρόνος 17ος / Αριθµ. φύλλου 4783/ ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

Κ. ΣΠΑΡΤΙΝΟΣ: ΘΑ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πιθανή στήριξη
ΣΥΡΙΖΑ σε Κατσιφάρα
ΠΟΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
ΣΕΛ. 7

ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ, ΑΛΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΟΚΑΡΟΥΝ

ΕΞΩ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ

Μείωση
των «κόκκινων
δανείων»
κατά 40%

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΠΕΜΠΤΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Πάτρα: 15-20

θύµατα βίας το µήνα
n ΤΙ ∆ΕΙΧΝΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ n Η ΕΝ∆ΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ
ΕΙΝΑΙ Η ΠΙΟ ΣΥΧΝΗ ΜΟΡΦΗ, ΤΟΝΙΖΕΙ ΣΤΗΝ «Γ»
Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ, ΣΙΣΣΥ ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ (φωτό δεξιά)
ΣΕΛ. 8-9

∆ιαδίκτυο
χωρίς... ασφάλεια
ΣΕΛ. 5

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Η Ε’ ΤΑΞΗ ΤΟΥ 4ου ∆.Σ. (ΡΟΥΦΕΙΟ) ΞΕΝΑΓΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ «Γ»

Η ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ (5 µ.µ.) ΜΕ
ΕΡΓΟΤΕΛΗ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

Η κυβέρνηση φέρεται να πιέζει τη
δηµοτική αρχή της Πάτρας, προκειµένου να αποδεχθεί τη βελτιωµένη,
όπως διατείνεται, σύµβαση για την
απόδοση του θαλασσίου µετώπου.

ΚΙΝΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ

Με συνέπεια
και συνέχεια…
ΣΕΛ. 4

ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥ∆ΩΡΟΥ,
ΓΝΩΣΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ

Στα ουράνια
ο Κώστας
Φούντας
ΣΕΛ. 37

Κύκλοι του ΥΠ.ΟΙΚ. διαρρέουν ότι
εφόσον δεν γίνουν αποδεκτοί οι όροι
που θέτει η κυβέρνηση, έχοντας αποδεχτεί και ορισµένες επισηµάνσεις
της δηµοτικής αρχής, τότε θα αλλάξει η γραµµή πλεύσης και την ανάπλαση θ’ αναλάβει άλλος φορέας.

Με την ίδια
συνταγή
ΝΕΑ ΓΚΕΛΑ Ο ΑΡΗΣ, 3-0
Ο ΟΦΗ ΕΚΤΟΣ ΤΟΝ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟ
n Προµηθέας:

Αλλάζει Αµερικανό
ΣΕΛ. 19-25

Η «ΓΝΩΜΗ» ΜΑΣ

Ένα µάθηµα διαφορετικό
ΣΕΛ. 4

Σε κάθε περίπτωση το µείζον ζήτηµα, που αφορά την πόλη και τους
πολίτες, πρέπει άµεσα να ξεκαθαριστεί, καθώς «άγεται και φέρεται» επί
δεκαετίες, χωρίς καµία από τις υποσχέσεις των εκάστοτε κυβερνήσεων,
να έχουν υλοποιηθεί.