Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 8.00 π.μ.

11oC, 12.00

15oC, 8.00 μ.μ.

11oC - Υγρασία 60%-91% - Άνεμοι: ΒΔ 5-2 μπ. Ανατολή ηλίου: 6:46 - Δύση ηλίου: 18:25

€0.80

Óôï ðáñÜ 5' ìåãÜëçò ïéêïëïãéêÞò êñßóçò
Οι προβλεπόμενοι τρεις ΧΥΤΑ στον πρώτο ΠΕΣΔΑ, ήταν σχέδιο που υπηρετούσε με όρους λειτουργικούς την αρχή της εγγύτητας στην
αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων. Η απαλλαγή της Βόρειας Κέρκυρας απ’ αυτήν την υποχρέωση, όταν το ΣτΕ απέρριψε
την πρώτη χωροθέτηση εκεί ΧΥΤΑ, υπήρξε η αρχή του κακού για το Τεμπλόνι. Στην κακοποίηση συνέτεινε και η διαρκώς εκτός προδιαγραφών λειτουργία της εγκατάστασης εκεί. Η αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ με την πρόβλεψη να είναι η Λευκίμμη, έκκεντρη εγκατάσταση, εκείνη που θα συγκεντρώνει το υπόλειμμα (τις οίδε ποιας επεξεργασίας) όλης της Κέρκυρας, είναι μια παγίδα. Απόφαση που εμφορείται
από τη γραφειοκρατική αδράνεια και σημαδεύτηκε από τα πολιτικά μπρος - πίσω των παραγόντων της Διοίκησης. 3 >>

Πέμπτη 8 Μαρτίου 2018
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4603

ΠΡΩΤΑ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ

Ìç âãÜëïõìå ôá ìÜôéá ìáò
ìå ôá ßäéá ìáò ôá ÷Ýñéá!
Στο ιστορικό Δημαρχείο στις 11:00 η σύσκεψη όλων για τη διαχείριση των σκουπιδιών 9 >>

Με αποκλεισμένο τον ΧΥΤΑ Τεμπλονίου, (η φωτογραφία είναι του περασμένου Σαββάτου) κατέβασαν στους υπογειοποιημένους κάδους και το παλιό ψυγείο και την συσκευασία του καινούργιου! Να τα πάρει ποιος; Να τα πάει που; Στο Τεμπλόνι ή τη Λευκίμμη;

ÊáôáðëÝåé
óôçí ÊÝñêõñá
ÍÁÔÏúêÞ
ìïßñá
íáñêïèçñéêþí
óêáöþí 3 >>

ÅêñçêôéêÞ ç
áôìüóöáéñá ÷èåò
óôï Åñãáôéêü
ÊÝíôñï óôçí fast
track óõíÝëåõóç 4 >>

È’ áðïêôÞóåé
êáé óõíôñéâÜíé
ï êüìâïò
ôïõ ÏËÊÅ 4 >>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα