Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΑΛΗΘΕΙΑ Ο
5 MAPTIOY 2018
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΧΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
DYAO 5684
ΑΘΛΗΤΙΚ8 ΣΕΛΙΔΕΣ
ΑθΑΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ
N.0. ΧΙΟΥ/ASTRA AIRLINES: rp1σε και
ndhew :::| | 0δού από την Καλουτά προς το ΙΚΑ
Πάλι στο ροζ φύλλο αγώνα!
ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ στα ETTITUKnXiou/Astra
Airlines.
Κησε με 10-7 το Παλαιο
Φάληρο καΌτας ένα on^
ειδή το ελληνικό Δημόστο δεν είναι πρώτη ούτε
η τελευταία φορά, που τρελαίνει i φρεναρει μονιμως εργα, να ενημερώσουμε οτι η παρουσια του
ημάρχου Χίου Μανώλη Βουρνου και υπηρεσιακών παρα
τη Μυτιλήνη, στη συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων, είχε ως αποτέλεσμα να ξεκολλήσει το
εργο μπαι πας, που θα συνοεσει την 000 kahaUTa με το
οδο στα πλέ Dip του
πρωταθλήματος της Α1
aστημα της αναμέτρησης, με £αρεση το τρίτο οκτάλεπτο και δ1πόλο Ανδρ η. Η κ
τικη ομ δατ
καλύτερη στο με
λύτερο
γόνων
περασμένη Τετάρτη (28/2) προς τους παίκτες του Ν.Ο. Χου/Astra
UEDE μαζί TOLK0Ar0πρόεδροςτου 0pΠαπτής, λιοντας τους πατρικ , υς είπε να
dipnoour mou τον απο κλασμό από το φ ιναλ φορ του Κυπέλλου Ελ
λάδος και με καθαρό μυαλό να ΕΤΙκεντρωθούνστινεπ τευξη του
Αο μπαι πας πουθα συνοεσει την obo Kao
τα με το
στο ΠαππηςΜΑμαας του ο Αντ προεδροςτου ενα
λου, Πα renna της a οκλασμο από τομάιναλ φορτου κυίτευξη του
λου, Παν
tu anou
Σημειώνεται ότι το έργο αυτό, προϋπολογισμού 1,5
εκατομμυρίου ευρω, τα οποία υπάρχουν μάλιστα δε
σμευμένα, σχεδιάζεται από ιο 2006, με στόχο να ανα
κουφίσει τον κυκλοφοριακό φόρτο από την οδό Καλουτά
(ο δρόμος, που οδηγεί στο Νοσοκομείο) και να τον διοχετεύσει στο δρόμο και προς τη Αέτσαινα . Εκτοτε πέρασαν 12χρονα ε ναν ολες οι μελετες παρθηκαν ολες
BAOA: Στο ίδιο έργο μακριά από τη Χίο!
ΤΗΝ ΗΤΤΑγνώρισε με 69-64 από τπν ΑΕΕ Πονογίτοος στη Χαλκί 1 BADAy
λεπτομέρεια. Στο κάτω-κάτω ο δρόμος ας μη γίνει ποτέ,
όπως και τόσα άλλα. Ευτυχώς το «απαγορευτικό» της Αρ
χαιολογικης Υπηρεσιας εξετ στηκε στη υτιληνη απο το
Τα σε λητη
ΕΕ της
εκ μπαταν
οι απίθανες εγκρίσεις, που ζητούνται από τις mo amτου ελληνικου Δημοσίου αλλά
στο παρά 5 η τοπική Εφορια Αρχαιοτητων απεφάνθη ότι
πρέπει να πραγματοποιήσει ανασκαφες για τις οποίες
Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων, παρουσία του Δημάρχου και
ευτυχώς ήρθη το εμπόδιο αυτό με θετική ως προς το
έργο απόφαση του Συμβουλιου, κάτι που σημαινει οτι
αν βει ε πτέλους το πράσνο φως αενα ακόμα έργο που
κοντεύει να
θέλει
Διαβάστε ακόμη
μπορεί να μην υπάρχουν κονδύλια, αλλά αυτό αποτελεί
Βρικολακιάσει
, έρει και του Β ζει παντα δύσκολα. Η θύαλα Χαλκειούς απέσπασε
ισοπαλία 1-1 ow Nat1τα από τον πρωτοπόρο της Α' Katr ropiac
11ηδια των δύο ομάδων στη
..ο με ώ κο άρ a a HE mano δου και ακο ΕΜες!
«Ααυρακι» φοροδιαφυγής 2.500.000 ευρώ από την
Εφορία Χίου, με θύματα εκατοντάδες συμπολίτες μας
παικτριες της Αυμά
δος στο πόλο zor Νέων Γυναικων.
Καθαρίστηκε η
σούδα του «tEVIO)
μολόγια και δεν έκαναν καμιά
πλών προστίμων
εκατονώδες συμπολίτες μας.
Πρωτογανιστης της πλεκτάνης
οιου είδους μολόγια
προτε νε αε γνωστους του κοι
ακομα και αν έκαναν εργασίες
οπα DETE5να του πληρωναν τον
και Π Ε
πλά φορτωνόταν
που βρίσκε σε Εκατοντάδες emλογική που KYEml το υπουργείο
ΥΣΤΕΡΑ οπο επώνυμη καταγγελία περιο
Αυτο γν οταν για αρκετο
οπώς αλε ουτε οι ουλειές κ
του Ε λογώ κ το
Ευαστη το κα
φορο 10φυγή που Εντοπ οτηΚΕ
τον περιβάλλοντα χώρο και τον κήπ mu πάλαι ποτέ ξενοδοχείου
E οδο αυ,
από τα β BAD TA LE O E O E τη
Ελεγκο στον κατασκευαστή
EV πληρώσουν το σναΛογουν προ- αποδέκτες την
τιμολογιών
υ ηταν γεμάτος σκουπίδα και τρωκτικά
ΕΤημεριστεί στην
του και πιστοποιουσε οτι πραγματοπ01nd
ώρ10 του αλλά δεν βρήκε και
u Em σταλη em σημαίν Ε σην
Προεδρο και ΔΕυθ uvovw Σύμβουλο της Εταιρείας Ακινήτών An-ευκοταφρόνητο Ε ναι
Βεβαίως ΕΤΕιδητο Δημόσιο
νει, προχώ E
μένουν
th' ά
σ®ράτους.
πρόβλημα
-Zo ge 24
το ευερ εοκά τ μολύ 0 E άδων
υποστ υν και ποινικές 01dEEK .
σπανι
MUDr θΕΟΔΟΣΙΟΣ I. ΑΡΤΥΡΟΥΔΗΣ
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ
ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
Καλύτερη,
βροχομετρικά,
η φετινη
περίοδος
lhiersità Ranarts, Park,
Σηφάοκανα . Τηλ: 227 10 81 981