Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ Φ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΗΝΕΊΡΟΥ
ιδιοκτησία: l. & E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ O. E. Έτος 61ο-Αρ. φύλλου 17.221 Turn 0,60 € . Πέμπτη 8 Μαρτίου 2018
Γραφεία Φ. Τ αβέλλα 1 1-1ΩΑΝΝΙΝΑ 453 33 . Τηλ. KE po 265 10 25.677, 33.791-Fac 26510 30 350 http://www.pro noslogos.gr . email [email protected] gr
Η υπερφορολόγηση νοικοκυριών και επιχειρήσεων δεν σώζει την οικονομία
ΟΠολ κατώτου σ χου οιρυθμοιτηςπου απειλουν ενεαμετρα
e 4 v
xau avna άντα ο λά i Soru αετός, το όνο oa on ng
ΟΛώματα και φυτοφάρμακα αφανκουν
κάθε ίχνος άγριας ζινήςστηνΉπειρο!
uuele t τοτηταπουθαεδινε ανάσες στην αγορά Δ
«q ελπίδα έρχεται», σην πράξη
δεν έφτοΕΤοτέ αυτή όχι
SOS εξέπεμψαν η Ορνιθολογική Εταιρεία και το Υπ. Περιβάλλοντος
σε συνάντηση φορέων που διοργάνωσαν στα Γιάννενα . Με
καταδίκη απ' το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κινδυνεύει η Ελλάδα
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ρασης μπορεί πλέον να α ένας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
κανονιές συναίκες-θα μπορούτου εεωτερικού και τους
πι Ειρίνος να καλλιεργήσει θε- : yuTarogqo οι ροτέρης αφού
σε να δυχο ώθηση την οικονογικές θέσεις εργασίας.
όλο και περοσσότερους νέουςσε
SOE aTorvoon, που δεν μπορούν να
τικό κλίμα γύρω από Την ΤΟρεία , mmumuonaca au ά αρ Τακτικά
Της ελληνικής οικονομίας, παΜ- ; Του άπου κάΤΟΤΕαποτελούσαν
ypRei για αοδο από τα μνμέ : συχνό θίαμα στον ουρανό μας
Χτική πολιτικήτης
ngpol "Eneag Kl αυτός θύμα των δολωμάτυν κοι
tuveito
: προκαλούν κο σΤηνπερο npp
: πό τημα ηΗΕΤαμένη χρήση δο
p twnou
τα οποια κ εί ουν ση«ΤΡύπες-και κρατούν
μακ ός και ο ο Οιδης. Μάλιστα
αγοΕ Τις συστάσεις-11ησεΑ.
στην Combat 18
ο Γιαννιώτης συλληφθείς
:παοισμο» συν καναρ Ευομετικο
Την Κυριακή
εκλεγουνΤΟΠΙΚ
Και 68
Αγνοεί τις συστάσεις:
στο Συνέδριο του «Κνηματος Αλαγής»
στο Νομό Ιωαννίνων
δεν ά υπερβολή να το nin our wing me."
Μετάτη. Περιφέρεια και ΤΟ Δήμο Ziroos_
«Οχι» και από το Επιμελητήριο
σε μονάδες βιοαερίου στη ΒΙΠΕ
στηνΕΕ Ska Kelert
«Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα
για την πραγματικη ισότητα » : nuroa κ oppt οικο ου
Σε Ρυθμούς εκλογών κινού.
νέου πολιϊκού,apco mkkmpo.
«ΗΕυρώιτη για Πς γυναίκες
για την Ευρώπη». Είναι το μήνυμα
ματοποιηθεί από ης 16 έως ης 18
Μετά το Δήμο Ζησας, την
αρκετά χρόνια Τώρα, σε μια προΚι αυτό γιατί αυτη την Κυρι n,
νΤ πρόσωποι από Την Ηπε
ο που
: ρφέρεια Ηπείρου και το Επιμελητστο συνέδρο (31 , pao luavvivuv,τόσσετα
από το Νομό Ιωαννίνον, 13 από TO : Τουτόχρονης ΕΥκατάστασης πέντε
Νομό Αρτας 12 απότο Νομό Πρε. μονάδων βιοαερίου μέσα στη Βοβέξης και 12 από το Νο-_1tqool : μηχανική Περιοχή Τυν
ποίες αφού, όπως δείχνουν οι κυτά καιρούς οχτικές δημοσκοπή
ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ
Υγρές Βιοψίες θα γινονται στο
Πανεπιστημιακο νοσοκομειο!
σεις. ΤΟ Ε
διαφέρονων γυναικών : 1
. Σ. έναν 15χρονο εππέ0q-i :
ποι με κα οι
γιαΕ υνη ορυ σκάο KY ipams: np35 ludnwov, αρερεςαςι:
Τα ευρωπαϊκά θέματα, όπως :
κον Τρεις άγνωστοι δράστες στο
. Tu lou loGoionou Δοκητικού
Τοθεμα από συζητήθηςε στην TEανθρωποι με
την Ευνημέρυσή ivus ripu me
Πέραμα ευαν! Το θλιβερό ναό.
την ΕυρωΤαίκή Ενωση είναι mz:
Του 35 ευρώ! Το θλιβερό από .
: BIE, που επίσης έχο ExppaOE την
oupei μεγάλη ανησυχαστην Το-ι
ερευητικό και επιστημονικό
: συγκοριμένων μονάδων. Ο ΠρόΕστον ΧΡΗΣΤΟ ΤΣΕΤΣΗ
κόμη και η επαρχία ΤΕΝει να μΕΊ
ταραπεί σε ζούγκλα! Μάλιστα, i : Νοσοκομείο Ιωαννίνων, το onoio
ξίδι μας σην Αθήνα, που παρά τις
ααφοροποιημενες εκει ορασεις και
+ίχαρακτηροστικό Του θράσους Tun
Τις απόψεις της για την σημεεν'I'Y11ΩΣ
: εφαρμόσει μία κανοτόμο τεχνική
για την ανιχνευση κορινικων μενή ropr της Γ/νακας εκφρά ΕΙ η : ' τρών δραστών Εία όη η επί Eιση στον νεαρό έγινε υποτο φυςΙ : ταλλάξευν σε Υοίδια μέου της
με να παίρνουμε ης πληροφορίες
Ευρ παϊκό Κοινοβούαο κυρία Ska : ίτης ημέρας!
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ << Π.Λ.»
Γενική είσοδος 10 ευρώ αποφάσισε η ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάννινα
Στην τελική ευθεία η προετοιμασία
Μια προκήρυξη για την είσοδο
ITH EAIAA 3
των xoQ1τσιών στο Πανεπιστήμιο!
ΑΠΟΨΕΙΣ
για το παιχνίδι με τον Απόλλωνα
νΣτονΑο συν pmnje
Ήθος και πολιτικοί
Γράφει οΑΘΑΝΑΣΙΟΣΔΕΜΟΣ
Κάποιοι δεν θέλουν να παραδοθούν ότι η
Op86δοξη χριστιανική διδασκαλία Είναι Εκείνη που
έδωσε aGa στην
καλύτερο yKDA Της 24ης ayuv«Αιδώς Αργείοι», θα έλεγα με τα όσα μαθα
Την αρχή έκανε ο ίδιος ο Χριστός στο διάλογο
που ΕίχΕ σε ένα πηγάδι κοντά στην Τόλη Σαμάρα
μεμια Σαμαρείτισσα, όταν ήρθε να αντλήσει νΕρο.
Ο διάλογος αυτός Είναι ένα από τα πολλά παραδαγματα 4χρωσης
της γυναίκας μέσα στο χριστιανικό κόσμο.
νουμε όΤαχουν λάβει χώρα και Ψηφισθεί στην Βουλή για Την ΤΡονομιακή μεταχείριση των aTmpoΓιάννινα στην Κέρκυρα
Οπως ήταν φυσιολογικό στη
χτηκαν για να μας προστατεύσουν από
ταίρω φυχοποίησή μας. Αντί να ψηφίζουν νόμους
urrip Των φτωχών και οδυνάΤυν, Ψηφίζουν νόμους για
Την περΕΣχόνδρα δεν Ειχε onmak και τα
Η Τιμή που αποδίδει μέχρι σήμερα ο χρισΤανικός κόσμος στις
γυναίκες είναι από μόνη της ένα συνΕΧές κήρυγμα και:

Τελευταία νέα από την εφημερίδα