Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26998 ΕΤΟΣ 89ον
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
ηλ. 210-3215692-688 FAX 210-321587
0,60 ΕΥΡΩ
11αραταση στις
αιτησεις να την
ενισχυση
τουριστικών ΜμΕ
Λίγες εΑΠ10ες Υια το χρέος
δίνει ο Σεντένο
Η πρώτη του συνέντευξη σε ελληνικό μέσο
εουσσοτερο χρονο για τη χQηματο
ιρηματι
το τέλος του π00γράμματος «η Ελλάδα
παράταση υποβολής αιτ
ση «Ενίσχυση της ίδυσης χαι λειτου
θα επανακτήσει τον έλεγχο των
κών της και, εν κατακλείδι, βλέπει «τερά
ϊκών μιχ0)μεσαίων
στια προοπτική για την Ελλάδα»
πιχειρήσεων», που δόθη
Απριλίου, όπως είπε στον Qαδιοφωνικό
Αναλυτικά, στο ερώτημα για την κυ
ταρρυθμίσεων απαντά ως
εξής: «Η Ελλάδα μπήκε στον όγδοο χρόνο
προσαρμογής. Τόσο μακρά περίοδος οικο
κούρα
ματέας Δημόσιων Επενδύσεων ΕΣΠΑ,
Kogxo
Κορκο
μία. Ήταν μια πολύ δύσκολη διαδικασία
χνοίως για τον ελληνικό λαό. Αλλά η Ελ
λάδα είναι μια διαφορετική χώρα σήμερα.
ηηεκτρονικης
τηρησης βιβλίων
βελτιώσεις που θα βοηθήσουν στο μέλλον
ταρρυθμίστηκε, εκσυγχρονίσθηκε και έγι
γισμού μειώθηκε από 15% το 2009, σε
οιοικητης της
ΑΑΔΕ, Γιώργος
Πιτσιλής
πλεόνασμα τώρα. Αυτά είναι επι
τα-ορόσημα που πολλές χώρες θα θαύμα
ζαν. Αλλά οχτώ χρόνια είναι μεγάλο διά
πιστώσεων, όπως ότι «η Ελλάδα παίρνε
οικονομίας μεταουθμίστηκε, εκσυγχρομας μα επιτυγχάνει επιτεύγματα-ορόση
Ελλάδα είναι μια διαφορετική
στημα για αυτή τη διαδικασία. Εάν η Ελ
πέQ της ηλεχτ!ονικής τή!ησης βιβλίων τάχθηκε ο διοικητής της Ανεξάρ.
τητης Άρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώρ
γος ΙΙιτσιλής, στην ομιλία που έκανε στο
χώρα σήμερα»: αυτό υπογραμμίζει ο πρόεδρος του Eurogroup, Μά010 Σεντ
αποκλειστική συνέντευξη που πα!αχώ.
Qησε στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πράλάδα είχε πιο ισχυρή κυριότητα αυτής της
διαδικασίας προσαρμογής, θα είχε φέρει
πο^υ νωριτερα καποια απο τα χαΛα απο
Αε πουμε σήμερα. Η κυ
αυτη επαιξε σημαντικο ρο
μα, που «πολλές χώρες θα θαύμαζαν»
εσματα που βλέπο
σιλάκη, με τον Πορτογάλο υπουΟγο να
προχω!εί συγχρόνως σε σειρά άλλων δια
χαι στην ποτη του συνέντευξη σε ελλη
λο στην επανάκτηση της εμπι
01x ονομιχ
ικό μέσο ενημερώσης ο Μ. Σε
Πρέπει να σκεφτούμε ακόμα και ένα
ου λέγεται εξυπηρέτηση του π
ΕΛΠΕ, Total, ExxonMobil και Repsol 01
ενοιαφερομενοι Υια ιονιο και κρητη
και αυτό βοηθάει τη συμμόρφω
ση. Πολλές φορές η συμμόρ
σημαντι
έλτιστες
τες διεθνείς πρακτικές και
τουρκικές
ενεργειες
πλέον προηγμένες τεχνολογικές μεθόδους
προτάσεις π0u υπεβλήθησαν
σιες περιοχές της χώ!ας αποτελεί ψήφο
εμπιστοσυνης στις προοπτικες της ελλη
ΕΛΠΕ για την περιοχή δυτικά και νοτιοB. Κοινοπραξία Repsol-ΕΛΠΕ για το
αι να αξιοποιήσουμε
νϊκής 0ϊκονομίας χαι
το ρόλο της χώρας
και τις προοπτικές για τον Όμιλο Ελληνι
δυτικά Κρήτης και
ως πα!άγοντα σταθε°τητας στην πε
τρελα ια, θα στηριξει ουσιαστιχο
οικαιωματα
Τη δήλωση αυτή έκανε ο υπουργός Πε
θάκης, μετά την ανακοίνωση από την Ελ
ος, ισχυρότερος από ποτέ, 2-AA
ναν οάΔιαχειριστική Εταιρεί ηλοηγο
Βραβείο 15.000 ευρώ σε διαγωνισμό
Ελλάδας στην Κύπρο, ιδίως αυτό τον
οαιρό, απέναντι στα προβλήματα και τις
διαφέροντος για τις έρευνες στις περιο
via νεοφυεις επιχειρησεις
κλήσει
προκλ
Ονιχών σχέσεων που έχουν οι δυο χώρες,
αλλά γιατί η Κύπρος είναι εταίρος στην
EuQωπαϊκή Ενωση, επανέλαβε ο Πρόεδρος της Δημοχράτίας, Προκόπης Παυ
λοπουΑ.Ος, Χατα τη συναντηση του με τον
νέο υπουργό Εξωτε!ικών της Κυτραχής
της Κρήτης
Το ΥΠΕΝ επισημαίνει ότι οι διαγωνι
σμοί ολοκληρώθηκαν με απόλυτη επιτυχί
τις 8 Μαρτίου έ!χεται ο 12ος διαγωνισμός για νεοφυείς επιχειρήσεις (startups)
του Orange Grove, του διεθνούς startup incubator της Αθήνας που ξεκί
νησε ως π!ωτοβουλία της Ολλανδιχής Πρεσβείας στην Ελλάδα. Το π!ώτο «The
Squeeze» του 2018 θα πραγματοποιηθεί την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, αφορμή
ι αξιολόγηση των προσφο
ρών από την Ελληνική Διαχωριστική Ε
ταιρεία Υδρογονανθράκων, στη βάση της
για να επιβ!αβεύσουμε την Γυναικεία Επιχειρηματικότητα.
Μπροστά σε ένα ευρύ κοινό που θα αποτελείται από επενδυτές, επιχει
ρηματίες, δημοσιογράφους και ανθρώπους των νέων τεχνολογιών, καθώς ΣΤΑ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα