Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Rδρυτής-Ν κόλας Καραθάνος 1951-1974 180 Krip α-Εκδότια Σταυρίδου L Στυλιανή
MA, ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
Περίοδος Β, (1974)"
Ap 9ύλλου 6880-1 1.582 0,50€
Ανοιχτή επιστολή του βουλευτή Δράμας
Ιεράρχηση δράσεωνδιαμαρτυρίες και ψήφισμα
για την έξοδο Της Δράμας
Στο Final . 4 των Κορασίδων
Ο Γαία Δράμας
και ο ΓΣ Δράμας
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ε/Ν
Σε υψηλό επίπεδο
η Μαρία Τσακίρη
Οικονομκό-Τουριστικό-Πο mom!ω
GJ10 την J1αλιά Δράμα".
μποϊκοτάζ στην Τουρκία;
Ερήμωσε
η Αδριανούπολη
λόγω μποϊκοτάζ
των Εβριτών! !!
Επετειακή συναυλία για
Ο Ερυθρός Σταύρος | Στη Ρουμανία ανάμεσα σε 83 διαγωνιζόμενους από την Ν.Α. Ευρώπη
Δράμας στο Στρατόπεδο
Φιλαρμονικής
Δυο Δραμινοί φοιτητές Του Α.Π.Ο. Τα 70χρ Δήμος Δράμας
ρα α ΩΣΤΗΡΙΔΗ
επέστρεψαν με μετάλλια από
τον Διαγωνισμό «Seemous 2018»
Χρυσό ο Γεώργιος Καμπάνης και χάλκινο ο Δημήτριος ΤσινΤσιλίδας
ε ένα χρυσό και έξ. Χάλκινα μετά
το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ΘΕΟΕρυθρού ΣταυΙάσο της Ρ
φοιτητής του. Τμήματος Φυσιής, κ. Γιώρ
λογία 37/40 ισοΒάθμησε στην δεύτερη θέση
με έναν φο τητή
πραγματοοτηθεί την ερχόμενη Κυριακή 11
Δράμας, για τους ο οπούς του ΣΑλόγου
λατών Δσών Μυελού των Οστών, payΤην εκδήλωση, διοργανώ ουν ο ΠολαΤΟΤκός Οργανισμός-φεστράλ Τανιών Μικρού
Μήμους Δραμας, ο Δήμος Δρφας, και η Φαπό Αθήνα ανο εσα σε 83
4ΟΣΤΗΡΙΔΗ»,
Ευπλέον, ένας ακόμη Δραμινός φοτη ής,
Κατά την διάρκεια της δράσης ολλέχ
θηκαν πολλές νέες ατήσεις εθελοντών
δοτών μυελού των οστών, από το στροκτησε το χάλκνο μετάλλια
afyEpa από τον ΕΛΓΑ
ισερά of KK RogniwS N. Kapag mer i ης, "ΑΤΟ ΤΊδος
Πληρωμή Αποζημιώσεων
ύψους 28 εκατ. ευρώ
Παράλληλα, ewe ενημέρωση από την
Εά δεύτ ατην απλή ική ΟΕΕΣ
Στο 1ο Παγκόσμιο Συνέδριο Ελληνικής Γαστρονομίας
σε 15.944 δικαιούχους
Δράμας, για την απλή διοδυασία που
Μόνο 13.633,07 ευρώ στο Νομό
Δράμας για αποζημιώσεις!
!Ο Δραμινός Στέλιος Ιωσννίδης
ΣΗΜΕΡΑ Τετάρτη 7 Μαρτίου, ηροεπαι να
καταβάλα ο ΕΝΤΑ το Ποσό των 28.063.171,08
ευρώ, σε 15.944 δκοιχους αγρότες και κτΤ
p aiserma
«Εφιάλτες και Ήρωες
της Σίγχρονης
Ελληνικής ιστορίας»
Δρόμος και η ΑΗΕΡΑ Δρόμος
του 2018. O. anon!ώσας
ΣΤ. Ιωαννίδης: «Στόχος μας πρέπει να είναι η προώθηση
των ποιοτικών προϊόντων της κάθε περιοχής μας»
Ε ΜΕΓΑΛΗ erurude πραγ. φόντο την ελληη φορα ο τ w ή
Με τη πληρωμή ατή καταβάλλετα το 70%
που αντιστοιχεί στο κάθε Παραγωγό, για ζημιά
του ουνολικού Ποσού της anod ίωσης
στο φυτικό του
Ιστο-| Μουοκής Αανών, το 1ο Παγκό προϊόν και τον
ρίας»,διοργανύνουν ο Ροταρανός Ομσμο Συνέδριο Ελληλος raopo
γαστρονομικό
κα η ΑΗΕΡΑ Δράμας, νομίας-Greek
θα κατφληθουν σήμερα το υηλότερο ποσό
Ομέρα, Τετάρτη 7 Μαρτίου, στις 7 τα
ατόγευμα, στην αθουσα του Επιμελητηborders. Το Συνέδριο τελούσε υπό
την αγίδα του Υπουργείου Τουρ.
Ο Στέλιος
Ιωαννίδης
onou κατφάλλο ται συνολικά 6505230,03
ευρώ, ενο aoouad ο Νομός Λαρίσης με
Kev ρικός ομιλητής της εκδήλωσης, θα
ανα οδοσηγόρος και ετίουρος καθηγητής της Νεύτερης και Σύγχρονης ιστορίας του Πα emomiou Μακεδονίας, κ.
μας και Ανάτυξης
Ησυμμετο ήτώνουνέδουν ήτον
κάτι παραπάνω από το ονομεν6μενο, πράυα που δοο η Ε.
του 1ου Παγκ6quo Συεδρίου
Ελληνικής ΓαΑναλυτικότερα, η Δράμα napva 1363307
των Σερρών λαβοουν τα παρακάτω ποσά
Εβρος 1.070.370,82 . Kopia 57.978,18-2de
530.501 ,17 . Ροδό 717.800,98-2appeq 373.400,48.
Γαστρονομία έουμέλλον. στρουΒογραφκά Στοιχεία
θρωποι εμπνευσμένοι από την ελτην
αντιλαμβάνονταιως ένα μεγάλο κ8κα από Bopea-trepo) και μητέρα é-| φάλαο της πολπιστικής μας κλη.
ουσατην καταγωγή art, oooyévea Bas ρονομιάς Αποτελεί το πρώτο
παγκόσμιο forum & expo για τα proraw mium brands του Emepeiv με
Στέλιος
Ιωαννίδης, ο οποίος αναδείχθηκε
Che,της χρο ας
κουφα
Γενήθηκε στη Φλάρνα το 1969, από
Μοκοδόναψε καταγωγή
πατέρα Ymev
Ο Στέλιος Ιωαννίδης, κατάγεται
από το Κολομπόκι Αρυος Ενα ο
άνθρωπος, που με το yoopovoμικό του ταλέντο, τοποθέτησε την
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
ουν από το rpuso Μοναστήρι
παγκόσμιο τη δημιουρ
raucou tiamisu με κουμ.
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όησθεν Ι.Κ.Α)
TnA: 25210-22112 & 25210-20806
Dr. Φίλιππος Π. Δεμιρόπουλος
Αγγειοχειρουργός
Διδάκτωρ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Πτολεμαίων 10, Δράμα
Δέχεται κατόπιν ραντεβού
Τηλ. 2521300628, Κιν. 6947778803
[email protected]
πνευσης είναι και παρατους λάτρας τηςΕ
καθημερνά 8:30-14:00 και 1 7:30-20:30, εκτός αηόγευμα Τετάρτης
Παράδοση
,"Καλαμιά
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΑΤΣΙΣΤΑΛΗΣ
στα σαντουιτς

Τελευταία νέα από την εφημερίδα