Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
Δύο υποψήφια σχήματα για τις έρευνες σε Κρήτη και Ιόνιο
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
ugote net gr Βορείου Ελλάδος ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Terdpm 07 ΟΛ20
Email:[email protected]
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896 -Τιμή Περ.: 1.00 E- Ετος: 260-Αρ Φύλλου:
Startup Europe Week Chania
χρονια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Τα αΠοτελέσματα του Πανευρωπαϊκού συνεδρίου
ΑξιοσημείωΤο και ελπιδοφόρο ήΤαν Το προφίλ Του κοινού
Μίχαλος.
γενναίες και απο φασ'σΤΙ κές παρεμβάσεις
Η χώρα χρειάζεται
ένα βιώσιμο φορολογικό περιβάλλον
Στα €3,13δα
μειώθηκαν τα «φέσια»
Αν θέλουμε να ξεκολλήσει και να πάει μπροστά η
ελληνική οικονομία, το πρόβλημα του ιδιωτικού
χρέους πρέπει να λυθεί. Κι αυτό απαιτεί γενναίες και
αποφασιστικές παρεμβάσεις, τονισε ο Κ. Μίχαλος.
Τουδημοσιουστους
«Ένα από τα μεγαλύτερα
και πιο δυσεπίλυτα προβλήματα που δημιούργησε
Συνεχιςεται η ερευνα
η οικονομικη κριση, ειναι η
εκτίναξη. Του ιδιωτικού Ι «νταμπινγκ» στην αγορα σωληνων
χρέους, τόνισε ο κ. Μίχα.
λος σε χαιρετισμο Που
απηυθυνε σε εκοηλωση για
τον ε ωδικαστικο μηχαν Η. ΕΠΙΤο Διεθνούς Εμποριου των ΗΠΑ πόσον εταιρείες κατασκευής σωλήνων για
ανακοίνωσε ότι Ψήφισε υπέρ της συνέχισης
αγωγούς στην Ελλάδα, στον Καναδά, στην
Κίνα, στην Ινδία, στην Κορέα και στην
των ερευνών για ντάμπινγκ Τιμών στις εισατην Νότια Κορέα και την Τουρκία
την περασμένη εβδομάδα το υπουργείο
ακολουθούν πρακτική
γογές σαλήνων μεγάλο διαμετήματος από
την Ελλάδα, τον Καναδά, την Κίνα, Την Ινδία
Πρόβλεψη
Nielsen
(σ.σ. Πώληση κάτω από Τιμές της αγοράς) σε
εξαγωγές σωλήνων μεγάλου διαμετρήματος
στην αμερικάνικη αγορά ή δέχονται αθέμιτη
επιδότηση από τις κυβερνήσεις τους.
Εμπορίου Των ΗΠΑ ανέφερε ότι εξετάζει κατά
ια αυ
στο λιανεμποριο
«Η ΝΔ αφού υιοθέησε την Πρακτική ληλη ασκηση καθη- κεται για μια Πρακτ- αλισης.
της στοχοΠοίησης
υπαλλήλων με κριτήριο Το όνομα και
τη συγγενεια Που εσιακη
φέρουν, διαπράττει ευθύνης. Ο ΤρόΠος δημόσιοι υπαλληλο, κής αμοιβής
νέο ατόπημα»,
δήλωσε ο Τάσος.
Πετρόπουλος.
Σύμφω
γου Κοινωνικής Ασφ- ναασκεί Πλήρως και
Πραγματικα τα καθήΗ ΝΔ "ανακάλυψε" κοντά της ως npoiκαι χαρακτηρίζει ως σταμένη σε Τμήμα
"επιλήψιμη" Την ελέγχου Των Περιφεκαταβολή υπερωρια- ρειακών Ελεγκτικών
κέντρων Ασφάλισης
δικαιούνται, με βάση για Τηνεισφοροδιατη νομοθεσία, φυγή. Αλλωστε,
αυτή είναι η αληθής
εργασία εκτός ωρα- έννοια της νομικής
πρόβλεψης για την
Η συγκεκριμένη Παράλληλη ασκηση
λήψιμη" Την Παραλ.
Τελικές θέσεις. ΠροΗΝΑκαταφεύγει
στον λαικισμο
κόντων Τωνστελεχών του Δημοσίου
Που κατέχουνυπηρ.
κή nou επανειλημμένα έχει ακολουθηθεί
χωρίς να γίνεται
"θόρυβος"κιαλλοι
Της Παράλληλης κατά καιρούς, είχαν
ασκησης καθηκόν- απότο 2005 και μετα
των στελεχών Του
Δημοσίου, Προβλε4Οι Τέσσερις στόχοι της
ΔΕΠΑ εντός και εκτός
συνορων
ράλληλ
υπάλληλοι
αηασχόληση σε
Πολιτικά γραφεία
συμπεριλαμβανομένου και του γρα4τον
Ο θηκε σε Π.Δ. του
ανακάλυψε" και
χαρακτηρίζει ως "επι2005 Προκειμένου να
είναι ε4ΗΤή η αξοποίησή Τους σε επ
υπάλληλος
του καθηκόντων
του Υφυπουρ. ΕΦΚΑ εξακολουθε