Next

Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
ΑΟΗΝΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Τετάρτη 07.03.2018
ΑΘΗΝΑ- Γλάδστωνος 5- (Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -Τιμή Περ. 1.00 E- Ετος: 220-Αρ Φύλλου: 5988
Δύο ε πλήξεις έ ουβαν τα αποτελέσματα των δύο διεθνών διαγωνισμών
ΥδοογονάνθQα ες. Γιατί δεν ήλθε η ιταλική Eni
Διαβάζει» την απόφαση του ΣτΕ η ΑνεξάQτητη Άρχή Δημοσίων Εσόδων
«Διαβάζει» την απόφαση του ΣτΕ η Ανεξάρτητη Αρχή | Κόλλιας. Η οικο
Δημοσίων Εσόδων. Η αίτηση στην Εφορία για το νομία έχει ανάγκη
κόψιμο στα δυο του εκκαθαριστικού. Τι ισχύει έως ένα σταθερό φοροτώρα για τους έγγαμους φορολογούμενους. Η εξαίρε- λογικό σύστημα
ση για όσους υπέγράψαν σύμφωνο συμβίωσης.
Στην προσκληση του αντιπ
ρέδ00u της κυβέρνησης και
υπ0UQγού Οικονομίας Γιάννη
Άρα ασάκη, e)στε ηχο νωνία να
Για τις φετινές φορολογικές δηλωσεις θεωρείται
δυσχο ο να υπαρξει «συμμορφωση» προς την
απόφαση του Συμβουλίου της Επικράτειας αν
001χά με τη δυνατότητα χωριστής υποβολής
οηΛωσης φοροΛΟγιας εισοοη ματος απο συζυγους.
Παρ' όλα αυτά, όσοι θέλουν άμεσα να χωρίσουν
φορους και επιστοοφες, μπορουν να το κανουν με
την υποβΟΛη αιτησης στην εφορια τους, οπως
διευκρινίζουν φοροτεχνικοί
καταστεί συμμέτοχο στην ανα
χώρας, ανταπου)ίθηκε άμεσα (
πρόεδρός του Οικονομιχού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΟΕΕ),
Όνσταντίνος Κόλλιας
διαδιχασία τ
στα εργασια α αναςητα
η Εφη Αχτσιόγλου
Μιλώντας στο 30 Delphi
Economic Forum, 0 x. Κόλλιας
τόνισε ότι το οικονομικό Επιμελητήου) Ελλάδος δηλώνει
1 συμβάλλει ουσιαστιχά χαι απολύτως ενεQγά στη
ΕΧΟιμένη κατεύθυνση,
συμφονα με ανακοινωση του
Συνεργασία Google
Πέριφέρειας Κοητης για τον
πως χαρά τήρ
Χανενα νοημα να
θεμοούμε ως δεδομένες και μη
Διερευνητικές συναντήσεις με τους εκπροσώπους των
κοινωνικων εται ων σε ανα
της δύσκολης τεταΟτης διαποαγμάτευσης, ξεκίνησε η
υπουργός Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου
Εχθές, συναντήθηκε με το προεδρείο της ΙΣΕΕ
λίοσει
ελληνική οικονομία, εμποδίζον.
τας τις υφιστάμενες προσπαθ
ένδυσης, αλλά χαι αποΑνακοινώθηκε η συνερ- εκδήλωση στο Επιμελητήριο
γασία της Google με την Ηρακλείου, από τον Περιφε
Περιφέρεια Κρήτης για την ρειάρχη Κρήτης, κ. Σταύρο
αναπτυξη του του
νησί όλο τον χρόνο, μέσω της υθύντρια Marketing της
ενίσχυσης των ψηφιακών Google στην Ελλάδα κα
δεξιοτήτων για τις τοπικές Μαρία Φουντά, ενώ την
επιχειρήσεις και της ψηφια- εκδήλωση χαιρέτισε η Υποκής ανάδειξης του πολιτι- υργός Διοικητικής Ανα
κού διαλόγου για μια
τ!έποντας τα όποια επενδυτικά
σχέδια βρίσκονται στα σχαουί
για τη χώ01 μας.Αντίθετα,
0φει^ουμε να κατσουμε 0h01
μαζί, κόμματα και εκπρόσωποι
σειρά κρίσιμων ζητημάτων της αγοράς εργασίας, όπιος
ε στα προαπαιτούμενα για τη
διαδικασίας εξόδου της χώρας από το
ναουτάκη και τη Διε
Μνημόνιο.Σύμ4ωνα με το υπουργείο Εργασίας, τα θεμα
τοι που τε
νωνι χους
τέθηχα
ν στο επι χεντοο του οι
ων επιστημόνων, τον επα
ειναι η επεκτασιι
Αύγουστο του 2018, η λειτουργία του θεσμού της Διαιτ
ησίας και η αλλαγή της αρχιτεκτονικής του ποοτίμου για
υμβάσεω
τυόν, ώστε να βQ0ύμε άμεσα
υσει σε 0ηα αυτα και να
δημιου!γήσουμε
γα Γε
ινωση ποαγματοπουν, αλλά θα προσε
λκύουν
επενδύ