Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 8.00 π.μ.

13oC, 12.00

16oC, 8.00 μ.μ.

13oC - Υγρασία 78%-92% - Άνεμοι: ΝΔ 4 - Ν 3 μπ. Ανατολή ηλίου: 6:47 - Δύση ηλίου: 18:24

€0.80

Ôï ìÞëïí ôçò Ýñéäïò

Η Άγκυρα χρησιμοποιεί την υπόθεση των δυο Ελλήνων στρατιωτικών, διευρύνοντας με την υπαγωγή (και) της Αθήνας το υπό ρύθμιση γεωπολιτικό περιβάλλον.
Ζητάει έτσι κάτι παραπάνω απ’ όσα είχε, αξιοποιώντας την αναθεωρητική στρατηγική των μεγάλων δυνάμεων, πρώτα των Αγγλοσαξόνων, όπως αυτή ξεδιπλώθηκε από τις αρχές της δεκαετίας του ‘90. Υπ’ αυτήν την έννοια, Λιμενικοί καραβοκυραίοι και μεθοριακοί Διοικητές οφείλουν να είναι προσεκτικότεροι. 3 >>

Τετάρτη 7 Μαρτίου 2018
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4602

ΣΕ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΛΕΙ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΠΟΨΕ•ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΛΕΕΙ ΤΟ ΠΑΜΕ

Ïîýíåôáé ç êüíôñá
óôï Åñãáôéêü ÊÝíôñï
ΚΕΡΚΥΡΑ. Νέο επεισόδιο στη μετωπική της
Διοίκησης του Εργατικού Κέντρου με το ΠΑΜΕ αναμένεται με αφορμή την πρόσκληση
για την αποψινή, γενική
συνέλευση των αντιπροσώπων του Κέντρου. Οι
παροικούντες την Ιερουσαλήμ θυμούνται ότι η
νέα όξυνση στις σχέσεις
πλειοψηφίας - μειοψηφίας στην διοίκηση ξεκίνησε αμέσως μετά το τελευταίο συνέδριο όταν οι
αντιπρόσωποι του ΠΑΜΕ προσέφυγαν αμφισβητώντας την εγκυρότητα της εκλογής Χαλικιόπουλου. Οι ανακοινώσεις που αναταλλάχθηκαν ήταν σε πολύ
ψηλούς τόνους και με
σκληρή,
απαξιωτική
γλώσσα εκατέρωθεν. Το
επόμενο επεισόδιο είχε
να κάνει με τους αντιπροσώπους των σωματείων της δύναμης του
ΠΑΜΕ στη γενική συνέλευση. Οι Σύνδεσμοι ξενοδοχοϋπαλλήλων και ιδιωτικών υπαλλήλων κατήγγειλαν πρόσπάθεια
της διοίκησης του Ε.Κ.

να τους εξαιρέσει του
σώματος. Η διοίκηση
Χαλικιόπουλου αντέτεινε είτε ότι δεν εξελέγησαν και πάντως δεν κοινοποιήθηκαν οι αντιπρόσωποι των δυο Συνδέσμων σ’ αυτήν. Κι αυτή
ήταν μια ακόμα αφορμή
για ένταση. Το αποκορύφωμα προβλέπεται με
την γενική συνέλευση
που καλείται το απόγευμα ενώ ο πρόεδρος των
ξενοδοχοϋπαλλήλων
πρόσφατα κατήγγειλε ότι ουδέποτε υπήρξε τέτοια απόφαση της διοίκησης και ως εκ τούτου
δεν έγινε πρόσκληση, όπως προβλέπεται. Η άλλη πλευρά διατείνεται ότι το ΠΑΜΕ κάνει καθυστέρηση ώστε να προλάβουν να ενσωματωθούν
οι αντιπρόσωποι του
Συνδέσμου ιδιωτικών υπαλλήλων στο σώμα. Ο
Στ. Πελάης επιμένει ότι
δεν υπάρχει πρόκληση
για συνέλευση σήμερα
και εφόσον η διοίκηση
Χαλικιόπουλου αποπειραθεί κάτι τέτοιο τότε
θα προσβάλει τις διαδικασίες ως αυθαίρετες.

200 παιδικές φωνές κατά της βίας

ΚΕΡΚΥΡΑ. Δευτέρα βράδυ, παραμονή της Ημέρας κατά της βίας στο σχολείο, ο Πολιτιστικός
Σύλλογος Άφρας παρουσίασε στο Δημοτικό Θέατρο μία μοναδική μουσική παιδική παράσταση με συμμετοχή σχολικών παιδικών χορωδιών της Άφρας και του Μαντουκιού καθώς και της
διεθνώς βραβευμένης παιδικής χορωδίας του Σπύρου Λάμπρου και της παιδικης χορωδίας του
9ου Δημοτικού Γλυφάδας. 13 >>

Äéáâïõëåýóåéò ãéá ôïí ïäéêü ÷Üñôç ãéá ôá óêïõðßäéá

Ôçí ÐáñáóêåõÞ ôï óõëëáëçôÞñéï

Ìðåßôå óôï Facebook ôïõ enimerosi.com, ãñÜøôå “¢ëêçóôéò
ÐñùôïøÜëôç” óôá ó÷üëéá ôçò áíÜñôçóçò êáé êåñäßóôå ðñïóêëÞóåéò
ãéá ôéò óõíáõëßåò (9-10/3) ôçò ÖéëáñìïíéêÞò Ãáóôïõñßïõ
ìå ôçí ¢ëêçóôç ÐñùôïøÜëôç



Τελευταία νέα από την εφημερίδα