Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
ΤΡΙΤΗ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26997 ΕΤΟΣ 89ον
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
92-688 FAX 210-321587
ή 0,60 ΕΥΡΩ
K'anno
«ana».
Προηηπτικη γραμμή σημαίνει νέο
ζητα η κομισιον
δεν είναι αν η Ελλάδα θα
ΟΔΟΚΑηρωσεί το ΠροΥραμμα,
αλλά αν θα πετύχει διατηρησι
μη ανακαμψη
και σκηηρο μνημονιο
Συνέντευξη «φωτιά» του τραπεζίτη M. Σάλλα που θα συζητηθεί: Η χώρα μπορεί να
βγει από τα μνημόνια και χωρίς Προληπτικη Πιστωτικη Υραμμη
ην πεποίθηση της Ευ!ωπαϊκής Ε
τουμενο
πιτροπής ότι θα χρειαστούν πρόσθετα
μέτρα για να διευθετηθεί χαι να κατα
την ECB
με βάση πρόσφατα στοιχεία σε περί
βιώσιμο το χρέος της Ελλάδας
τέφε!ε στο 3ο Οικονομικό Φορουμ των
Δελφών ο εκπρόσωπος της Κομισιόν
στην «τροιχα»
τον Αυγουστο η προστασια της προλη
ς πιστωτικης γραμμη
ε REPOS στη διατρα
ESM, Κλάους Ρέγκλινγκ, που λίγο νωρί
ε!α είχε μεν αφήσει ανοιχτό το ενδεχό
μενο μιας ελάφοννσης, επισημαίνοντας
πεζική αγορά. Σε ότι αφορά τον ELA
των REPOS στο 0,75%. Δηλαδή το συ
χου συστήματος θα επιβαρυνθεί στην
Περαιτέρω αύξηση
πηραν τα επιτοκια
δανεισμού
ετησίως και στην ευνοϊκότερη
ρώ. Αυτό είναι ενο
νως και το κύριο κόστος από τ
προληπτική πιστωτική γ!αμμή
Ως βασικό επιχείρημα αναφέρεται
της προληπτικής πιστωτικής γραμμής. Εί
με αφορμή την λήξη του προγ!άμματος
τον Αύγουστο, απασχολεί πολλούς και έ
χει δημιου,Qγήσει σοβαQή αντίθεση μετα
ξύ της κυβέρνησης και της Τράπεζας της
Ελλάδος. Γιατί όμως Οισμένοι υπ στη
ΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Μιχάλης Σάλλας και συνε
στηρίξουμε σθεναρά την έξοδο από
μνημόνιο για 75 εκατ. ευρώ στη χειρότερη
ίων καταθέσεων-χορηγήσεων
νουάριο στο 4,74%, από 462% που
για αναχρηματοδότηση στην Ευρωπαϊκή
και αυτα να γι
της χώρας», σημειώνει
Κεντρική Τράπεζα (ECB) αι
τα αγκ
ταν στο τέλος
νται αποδεκτά από την ECB μ
κό επιτόκιο χωρίς να διαθέτουν το απ
η αυτη, συμφωνα με την le
πεζα της Ελλάδος, αντανακλά την αύξηση
τοιων χορηγήσεων ενω των Χατα
προληπτική πιστωτιχή γράμμή;
θέσεων παρέμει
Πτώση 2,29% στο Γενικό Δείκτη Τιμών
3,68% στα 3.400 ευρώ), του ΟΤΕ (-3,54%
στα 10,900 ευού) και της Motor Oil (
3,48% στα 18,300 ευρώ)
οι τιμές των μετοχών στη σημερινη (σ.σ.
ποίησης άνοδο κατέγρα αν μόνο οι μετοου, με την αγορά να επηρεάζεται αQνητι
χά από την αναχοίνωση χαμηλότερων
χές της Coca Cola HBC (+1,12% στα
27,00 ευρώ) και της Σαράντης (+0,35 %
στα 14,300 ευρώ)
πρόσθετη ελάφρυνση
του χρεο us δεν είνα 1
το σημαντικοτερο
Πρα μα Που χρειάζεται
να συμΒεί»
ν Τροφίμων
των εκτιμήσεων στοιχειων για την ανα
πτυξη της ελληνικής οικονομίας το 2017,
Την ίδια ώρα τα μεγαλύτε Qα ευΟωπαϊκά
ματιστήρια Χινούνται με θετικό ποσημο έχοντας εξισ0QQ πήσει την αΟχι ή
χατασταση που προχα εσε το αποτ εΑ.Ε
γαλύτερες απώλειες σημείωσαν οι δεί
κτες της Τεχνολογίας (-4,81%), των Κα
τασκευών 3,57% των Τηλεπιχονω
μείωσαν οι μετοχές της Lamda Development (-5,34% στα 6,380 ευρώ), της Τιτάν
3,92% στα 20,850 ευρώ), της Εθνικης
3,73% στα 0,279 ευρώ της Eurobank (
μεγαλύ
Χονα ησελάσενδεσης του για
στα χαμηλότερα είπεδα από τη συνε δας
Ανοιςε ο ορομος Υια την υπο6onn
ξεχωριστων
φορολογικων
δηλωσεων
ελλοντι
αλής το
αση της 21 ης
(ESM), Κλάους Ρέγκλινγκ, επισημαίνο
ντας ωστόσο ότι, παρότι όλοι συμφω
νουν πως το χQég πρέπει να γίνει διαχει
Q1σιμο, αυτο που προεχει για να πετυχου
010 είναι η ανάπτυξη και η
2,29%
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα
ευρώ, ενώ διακινήθηκαν
ις νομιχές προϋποθέσεις για την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ξε
χωριστά από τους συζύγους δημιουργεί η απόφαση 3302018 του Συμβουλίου της Επι
40.765.379
Μένει η εξέταση του θέματος και από τη φορολογική διοίκηση για την όποια αλλα
νέχιση των μεταQQυθμίσεων
κεφαλα
σημείωσε πτώση σε ποσοστό 1,99%, ενώ ο
ίκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υΑναλυτικότερα, μιλώντας από το βήμα
Με την απόφαση του ΣτΕ δικαιώθηκε φορολογούμενος ο οποίος είχε ζητήσει από
για το χρονικό διάστημα από το φορολογικό έτος 2016 χαι στο εξής
Δ.Ο.Υ
να μπορεί να υποβάλλει χωριστή ηλεκτρονική δήλωση φόρου του εισοδήμα-2-ILA 2
εγκλι
γνκ τόνι

Τελευταία νέα από την εφημερίδα