Πρωτοσέλιδο Ευρωοικονομία:Recognized text:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Στα επιτευηματα της οικονομίας,
αναφέρθηκε ο δοκητής της TrEr.
Στουρνάρας επισημαίνοντας τη μεγάλη πρόοδο που έχει συντελεστεί,
δίνοντος ιδιαΤερη έμφαση στη μεί.
ωση του κόστους εργασίας.
ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ
Την εκτίμηση ότι Ελλάδα έχει
οχυροποιήσει Το θεσμικό Της
ρόλο στα παγκόσμια κέντρα
αποφάσεων για τον τουρισμό.
επισήμανε η υπουργός Τουρσμού Έλενα Κουντουρα. Σελ. 7
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Για ΤΟ ΤΟΤές σχέδιο για τη δημα
σια διοικηση που εκπονεί η κυβ4νηση την περίοδο 2015-2018, ανοφέρθηκε η υπ. Δοικητικής Ανοσυγκρότησης και Ηλεκπρονικής Δακυβέρνησης Ολγα ΓεροβασίΑ, Σελ.4
"Σελ 2
Τρίτη 6 Μαρτίου 2018 . Αριθμός φύλλου 889 . 0,50 ευρώ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
rk'M&ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΕ ΕΚΑΝΔΑΛΟΛΟΠΑ ΚΑΙ ΠΟΛΩΣΗ
Γιατί δεν φαίνεται να
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
ΙΣΟΛΗΜΑΤΙΑΣ
Την βεβαιότητα ότι ο Αγιος Νκό
λαος μεταμορφώνεται στο μεγαλύτερο ενεργειακό κεντρο, εξεφρασε
Ο πρΟδρος του Ομίλου Ευάγγελος
Μυτιληναίος επισημαίνοντας Πως
στόχος είναι η δημιουργία μιας νέας καθαρής μονάδας. Της καλύτε
ρης στην Ευρώπη.
nponupyo ασφάλειας και την mo στοθερή χώρα στην ευρύτερη
περιο
ς Μεσογείου
η Ελλάδα, υποστήριξε ο διευθύνων
σύμβουλος της Ελληνικά Πετρέλαια
Γρηγόρης Στεργιούλης , erwor μανοντας πως συντελούΤΟ σημαντικές ye.
«χασούρα» για τέταρτη
διαδοχική συνεδρίαση
87 ΟΛΟΚΑΗΡΑ ΧΡΟΝΙΑ
ΩΘΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
«Μετά από 87 ολόκληρα χρόνια Yuρίζουμε σελίδα, εγκαταλείποντας
για πρώτη φορά στην ιστορία μας
την παραγαγή Τσιγάρων» ανέφερε ο
πρόεδρος και διευθύνων σύμβου.
λος της Παπαστράτος Χρήστος
Χαρπαντίδης.
Την πεπουθηση ότι η ελληνκή οικονομία βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμ, εξεφρασε ο διευθύνων σύμ
βουλος της Eurobank Φωκίων Kaραβίας.
θεσιμότητα κεφαλαίων θα δώσει
ώθηση στο να γίνουν περισσοτερες
επενδύσεις στη χώρα. 9
πως η δια.
.Σελ, 10
Τώρα μπορείτε να μας διαβάζετε καθημερινά
στον 'στότοπο www.vradini.gr