Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Ουδέν νεο)τερον
από την Πυθία
Kdvaavoc ωααμ. κανυνο.aaprupo ; tou nnnaupoi,
pole o n con tanta unda noon Baumoimuru nomapopywotwo.me
Συνταγματικο
ποαξικόπημα!
ΕΣΤΙΑ wEmmeis
|EMEpooroonana punapaiTaou.qpurtatortrom f
ye éazi νάδη.ianti
aunpn, Ouevtop
rou,Erians.dvpn-pnts p
Ηγεσια με αναστημα
ζητούν οί Έλληνες
Συμπεοάσματα
μέ ovirrrrgul no.kiemsomumrjEPZETI" nt émirm anaoviu pi
oaxiresc, oric veapt:1kaite Epcurvu rtcu ki|
ao.sq cwveo; etn« e noi ii
dostu 4λικίυ; 25.54 édw.xi 10Τής ημέρας
Ηταν οί Έλληνες
Σήμερα
ΑΟΖ τού . Ιονίου»