Πρωτοσέλιδο Πριν:Recognized text:
Συνέντευξη
Ομάδα Satori
People, μία ταινία
«Ούτε στη Φαβέλα
ούτε πουθενά»,
η τρομοκρατία
δεν περνά
; Αυυάλωτοι
του ελληνοτουρκικού
: ανταγωνισμού
συλλογική
>σελ.11
σελ.15
Εφημερίδα της αντικαπιταλιστικής κομμουνιστικής Αριστεράς
ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 1.368
www.prin.gr
Η οργή των εκπαιδευτικών
κατεΛαμε Το υπουργειο
κλείνουν
οι μπάρες
Συνταγμα
σε εφαρμογή το κλείσιμο
ακύρωσης ειστηρίων στον
Πέμπτη ο ΟΑΣΑ tEmycan
ολοκληρωηκό κλείσιμο TV
πυλών σε 21 σταθμούς Too
έως τις 15 Μαρτίου. Μετά