Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&11ΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΣΑΒΒΑΤΟ 3 -ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
AP. ΦΥΛΛΟΥ 26996 ΕΤΟΣ 890v
www.dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
Δευτυπαναδιάργαλεία
για την αναδιάρθρωση
του en niv δηλωσε στο
Στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του
Στο έντερο εκαπενθημερο του
Μαρτίου η υποδόση των 5,7 δισ
ο οικονομικο
όρουμ Δελφών
T. Βίζερ
ράμμα
Η πλήρης εφαρμογή των προα
δέσμευση της ελληνικής κυβέρνη
σης στο προγQαμμα και στη συν
Τη λύπη του για το γεγονός ότι εν έτει
2010 δεν έγινε απομείωση του χρέους της
Ελλάδας, εξέφQασε από το βήμα του 3ου
Οιχονομιχού Φόρουμ των Δελφών ο πQ6ην πρόεδρος του Euroworking Group
εταρρ
ίευση
Τόμας
του προγQάμματος του ESM, μετά
τό την α
11ανω το
οικονομικο Αιμα,
κατω n
καταναηωτικη
εμπιστοσυνη το
φεΒρουάριο
ελληνικού προγράμ
ματος του ESM. Η τεταρτη και
τελευταία αξιολόγηση βρίσκεται
σε εξέλιξη, καθώς και οι τεχν
ο «πQασινο φως» για την εχταμιευ
για πιθανά νέα μέτρα ελάφρυνσης
Eurogroup αναφερε
ση της δόσης των 5,7 δισ. ευρώ άναψε
σήμε!α το Euroworking Group, σύμφω
Ιληροφορήθηκα ότι σήμερα το EWG
διαπίστωσε πως όλες οι προαπαιτού μεν
δράσεις της τρίτης αξιολό
οέδ00v
Eurogroup, Μάρο Σεντ
νηση εργ
ελτιωση του οικονομιχου x^ιματος
uxon επιδείνωση καταναλωτική
Ν. Καραμούζης: «Τραπεζική ένωση, ρευστότητα και NPL
eμπιστοσύνης, εντοπίζει το Ιδουμα Οικοομιχών χαι Βιομηχανικών Εοευνών (ΙΟ
BE) στην "Ερευνα Οιχονομιχής Συγχυ
ρίας", που δημοσιοποίησε, σήμεQα, για
01 Προκηη σεις στο ευρωπαικο τραπεζικο τομεα»
«Βελτιωμένη η εικόνα των ελληνικών τραπεζών»
τον μήνα ΦεβρουάQ10, 2018
έρευνα,
γεθος που έχει μειώθει σήμερα
θα διαχυθεί σε διάστημα 5ετίας
τραπεζικό σύστημα στην Ευρώπη, αλλά
και την προδο που έχουν πετύχει οι ελληνικές τράπεζες ως προς τη σταδιακή
μείωση της εξάQτησής τους από τον μηχανισμό παροχής έκτακτης ενίσχυσης
(ELA), υπογράμμισε από το βήμα του
Κλίματος κινείται σε uym^ότερα επίπεδα
τον Φεβρουάριο σε σχέση με
σε 16 δισ. ευρώ
τα στο τραπεζικό σύστη
πρέπει ν' αντιμετωπίζονται συστημ
τράπεζες διατηρούν αξιοσημείωτα κέρδη
προ προβλέψεων, περίπου 4 δισ. ευρώ
διαθέτοντας, σε τριετή βάση επιπλέον
«μαξιλάρι ρευστότητας» 12 δισ.ευρώ
ι και σταθεροποιητικό ρο
συνεισφορά της στην υποστηριξη του τρα
Σημαντικα εσ00a
στο ΤΑΙΠΕΔ απο
την Πωηηση και
μίσθωση ακινήτων
Συνολικά έσοδα ύψους 8.821.700 ευρώ
οικονομικού φρουμ των Δελφών ο πρόε
δρος της Eurobank χαι της Ενωσης Ελληνικών TQαπεζών, Νικόλαος ΚαQαμού.
,Όπως είπε
για το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα ε
ναι η ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης,
η ύπαρξη ισχυρών τραπεζών με Qευστότη
Καραμούζηςεπισήμανε ακόμη
εφαρμογή του IFRS 9 αναμένεται να έχει
αντίκτυπο ύψους 55,5 δισ. ευρώ, τ
σε ο συνεργάτη
Σχε0ον στα περσινα επιπεοα τα
αποχομίζει το ΤΑΙΠΕΔ από την πώληση
τα και η αντιμετωπιση των μη ε5υπηρε
Στα 47,563 δισ ευοώ διαμορφώθηκαν το 2017 τα συνολιχα φορολογικά έσοδα του
που έχουν ενταχθεί σε διαγωνιστική δια
δικασια με δικα ωμα αντιπροσφοΟ ν με
νων δανείων (NLP
μέσος όρος στην Ευρωπη δεν ξεπερνά το
5,5% επί του συνόλου των χορηγήσεων
δημοσιου παρουσιά οντας ουαχή αύξηση χατά 0,09% ouYRQttna με το 2016. Το ύψος
των εσόδων από άμεσους φόρους μειώθηκε κατά 5,57% στα 20,62 δισ. ευQώ έναντι 21,84
ιστότοπου
www.eΟ ίδιος πρόσθεσε ότι, σε σχέση με το
δισ. ευρώ το 2016. Τα έσοδα από έμμεσους φόρους εμφάνισαν αύξηση 4,92% και δια
τα οποία αναδείχθηκαν πλειοδότες
uoQφώθηκαν στα 26,94 δισ. ευρώ έναντι 25,68 δισ. ευρώ το 2016.
Αυτό προκύπτει από την εκθεση για την διακύμανση και εξέλιξη των φορολογικών εσό
δων του 2017 που συνέταξε και έδωσε στη δημοσιότητα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εκεφαλαιακή θέση των τραπεζών και η
ώληση
δου στην Α' ΒΙΠΕ Βόλου, η
εταιρεία με την
ορίου παροχής έκτακτης ενίσχυσης (ELA)
ανερχόταν τον Ιούνιο του 2015 σε 86 δισ
Μεταξύ άλλων από την έκθεση προκύπτουν τα ακόλουθα για το 2017
Μειώθηκαν κατά 3,04% τα έσοδα από τους φόρους στο εισόδημα και ΝΑΤΑ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα