Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Ιδρντής-Νυκόλαος Καραθάνος 1951-1974 Ίδιοκτήρια-Ευβότροα Σταορίδου. Στυλια
ή ΔΡΑΜΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
lep6οδος Β'(1974)*
Ap.9ύλλοο 6880-11.580 0.50 €
Συμφώνησε και η Αποκεντρωμένη
Παράταση στο αίτημα
εκκαθάρισης της κοινωφελούς
επιχείρησης του Φεστιβ λ
Ταινιών Μικρού Δράμας
Πορεία δ μαρτυρί το έν po της Πόλης
Διαμαρτυρία αναπληρωτών
εκπαιδευτικών
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλεί το
ar1ο την παλιά Δράμα
10 ζητημα
Ξεκινάει
Χθες στη Δράμα
και ο Δουβαλίδης | |
του Βουλγαρου Ρόικεφ
για προσλήψεις ens..ATI
Αναγκαία η ενημέρωση των πολιτών για τα ογκώδη αντικείμενα! !
Εγκριση λειτουργίας
Συστήματος Δικτύου
Σχολικών Βιβλιοθηκών!
Τμήμα από το Τίμιο
Η μη συνειδητοποίηση
Των πολιτών για τον τρόπο
| Μητρόπολη Δράμας
τ MM aNaoTuon oro όκου
me σεφΕΚ
ero όφαση που δημο
TESci για Ερό προοκύ ημα, στον 1
Σύμφωνα με ανακοίνωση της lep
τροπόλεως Δραμας, το Τίμιο Ξύλο που
ep vno lloria
κες των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβά9του Παρανεστίου, θα τεθεί για προκύνημα στη Δραμα από τις 10δις και 14
Γιατί οι υπάλληλοι Καθαριότητας δεν ειδοποιούν για
τα ογκώδη αντικείμενα που είναι δίπλα σε κάδους; |Tom
κας 180 E o ό,μου
Την Γ. Κυριακή των Νηστειών 11 MapΖΗΤΗΜΑ του να βλέπουμε σκουπίδια
άτως κλαδω δέντρων, ογκώδη αντικείμενα
κου άλλα mu δεν μπαίνουν στους κοινούς
κάδους σκουπιδιών, είνα πλέον ένα neobo
τυή ecia ΛΕπουργία και ΤΕλετή Σταυρο0
με, αλλά πολύ σοβαρό πρόβλημα.
alrm! Από τη μια rhap6, έχουμε τους πολίτες exef
νους, που ό,τι και να τους πα κανείς, δεν εννοούν
μπορούν και δεν έχουν το δικαίωμα να πετάνε
όπου βρουν τα σκουπίδια τους, όπου τους βολεύα. Μιλάμε για μια
Την Περαχή Τυν οδών Θουκυδίδη και/ounavoi στηνπεραχή
|07.30πμ. : Opp0ς και παράκληση Τιμίου
τα οπότ0mea οι Σχολκές Μονάδες
Βούλους, σταθμίζουν τις ε το δ τιές
Καθαρισμός αρχαιολογικών χώρων από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δράμας
πλά ο όνα δι μέες προϋπο ός
λουντ την εο εία ΔΕΟ Κοκλο πράλ της Πλατανιάς και της Αδριανής
. Αθ. Καραμπίνη
Καθαριστηκαν οι Ακροπόλεις
στητροφήτου κπαν Kaouann
που τίθενται από το ΥΠΠΕΘ και eEede
θμιας Εκπαίδευσης, αίτημα ένταξης στο
ού τημα Δ Σ
Επίκεπαι καθαρισμός το επόμενο διάστημα της Ακρόπολης της Αγοράς
ικώ BR
Ta a τήματα διαβάζοντο από ης A-1 Του Θανόση Πολυμένη
sue νσεις ΠρωτοΒάθμιας Εκπαίδευσης
στις οκίες nepopepeaa κές ΔΕυθύνσεις
TON KAAA ΣΜΟ αρχαιολογι.
μιρό κονδύλιο που exe
αυτή τη
στο Υπουργείο Παιδείας,
'Epeuv ας και Θρησκευμάτων (ΥΤΕΟ),
δράση, από το 2017 οόμα
Σύμφωνα με ό0a space
-npowdTino
οδευυτής της
γος Παιδείας, κ. Κώστας Γαρόγλου exe
Υκή απόφαση ένταξης Σχολικών Μο 0για ένα πρόγραμμα μέσω του ombu
ολοκληρώθηκε το έργο καθαρ αμού
enet προσφυγή κατά του Υπουργού στο
Σκοπός της δημουργίας Συστήματος | είχε να κοαριστα δύο χρό
καθώς
Η εκδωαση της κύριας υπόθεσης
ΣΕ, της αίτησης δηλαδί ακύρωσης artΠρωτοβά υα Βοταίδευση ενα η θομοθέτηση ενιαίας ανάπτυξης, οργάνωσης
και της Ακροολης της Αδριανής που
δεν είχε καθαρστα ποτέ μέχρι σ
μέρα. Το πό ΕΝο διάστημα το épyo
θαπροχυρήσε και προς την Apo,
καθώς και ο β λτιστος ουντονομός τους
-Τ.» οκ. Παπαδόπουλος,
ένα κονδύλιο για τον κοαρισμό ap«e (με
καθααστα καλά, κα την Aponh
της Αδριανής με το εκκληαα του Α
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
από το χορό κι από άλλες ΤΕραχής.
HA por ολη της Αδασής δεν
είχε ποτέ ανά καθαριστεί και
Top°σμένους χώρους. Αυτα είναι
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όησθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 2 521 0-22 1 1 2 & 2521 0-20806
Dr. Φίλιππος Π. Δεμιρόπουλος
Onως τόνισε ο κ. ΠαπαδόΑγγειοχειρουργός
στορική Enon. την ΕΠΟκή
Διδάκτωρ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Δέχεται κατόπιν ραντεβού
Τηλ. 2521300628, Κιν. 6947778803
Στην Πλατοη, ατως είνα
Αναίμακτη . Αξονική Στεφανιογραφία
κάνα ανασκαφές αρκετά χρό[email protected]
καθημεριν
8:30-14:00 και 1 7:30-20:30, εκτός andyEupa Τετάρτης
48 χρόνια
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Παράδοση
στα σαντουιτς
ΛΑΤΣΕΤΑΛΗΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα