Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο,τι ψάχνεις είναι εδώ!
στη ΣΠάρτη
Η αθλητική κίνηση
ρεύματος την Τρίτη
| σε Αμύκλες και Ανώνειο» σελ.7/
«Το Ευρωπαϊκό φαινόμενο»
στις σελίδες 12 & 13
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Με αιχμή του δόρατος τον Πολιτισμό-τουρισμό ενισχύονται οι δεσμοί των δύο πλευρών
| Εκτονώθηκε
«Κατακτά» τη βόρεια Ιταλία non
η Πελοπόννησος
η ένταση για τον νέο
Αμοιβαίες εξηγήσεις
και Δήμου Αν. Μάνης
Σε "ήρεμα νερά» φαίνεται ότι
Μονη, ύστερα από την επειΗ Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας τιμήθηκε στο Μιλάνο με πρωτοβουλία της Μ. Μπελεγρή
τελεί τη κυρια οδική και θαλάσ. Ελληνικής Φιλολογίας και Βυφορα θέματα για την Ιερά Μη| tpin λ Μάνης. Κατά τη
| Ευστάθιος ηροσέφερε στο νέο
τελευταία διετία στη Βόρειο Ιταλοποννήσου, κ.Μάντο Μπελεμος ηρος την-καρδιά της ΕυΠοΒίας
ρική ράΒδο, μία καθημερινή
Μηολάνιο,
Μιλάνου.
κάθε χρόνο λαμΒανει χώρα η
μεγαλύτερη μεσογειακή δεΙταλούς και με δεδομένο ότι η
Ιταλία είναι η Πλησιέστερη ΠοΠρωτοβουλία της κ. Μπελεγρή
αξιοοίησε την ισχυρή ταλική
μεεπίτιμο Πρόξενο τον Λάκωνα.
κ. Νικόλα Σάκκαρη.
Βουλευτής Λακωνίας κ. θα.
νάσης Δαβάκης και ο δήμαρχος Δήμου Αν, Μάνης κ.
συνέχεια σε. 9
Πολεμικό Μουσείο Αεροπόρων
M. Κεφαλογιάννης στον "AT:
Εθνικός στόχος
α φυγει η πιο
Επιστολή του Συνδέσμου εν Αττική Γεωργιτσιάνων στον δήμαρχο Σπάρτης
τοίου συνδέεται άρρηκτα με την
ρίας και η ίδρυση ενός πολεμιΣπάρτης, κ. Βαγγέλη Βαλιώτη, 0
ανάπτυξη του!Ένοπλη Παιδεία
συνέχεια σελ.9 1 του ηώργου Ανωγεάτη
Oncos αναφέρει ο ηρόεδρος
στική
κλης η περιοχή του Γεωργ-

Τελευταία νέα από την εφημερίδα