Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
AP. ΦΥΛΛΟΥ 26995 ΕΤΟΣ 89ον
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
www.dimoprasion.gr
έες μιζες στο φως
Ευρώπης: Να
συνεχισει η Enna0α τις
προσπα ειες κατα της
Στοιχεία Υια "μίζες, σε κρατικούς αξιωματούχους και "κυρίαρχα
ΠΟΛΙτικα κομματα τη Περ1000 5-20 /
και οικαστων
χέρί μέσα σε βαλίτσες αλλά και καταβο
λες βάση κόστους έργου στα "κυρία!χα
δα πρέπει να ενισχυσει τις
προσπάθειες για την πρόληψη της δια
φθοράς και τη διασφάλιση της ακεQGL0
σαγγελία Ποωτοδικών οι γεουανικές α
εν των και των οιχα
κών, καθώς και να βελτιώσει τη διαφά
εια στη χρηματοδότηση των
σύμφωνα με δύο εκθέσεις συμμόαφωσης
της Ομάδας κατά της ΔιαφθοΟάς του
Μετρό την περίοδο 2003-2007
ματούχων χαι "χορηγίες, σε κόμματα που
ημοσιότη
«1110 αποφασιστικ
μανιχή δικαιοσύνη στην Εισαγγελία
πει να πραγματοποιηθούν για να επιτ
αρμόνισης με τις συστά
ρεσιών από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ στην
Κοινοπραξία Συμβούλων Μετρό Ελλάδος
Επιτυχημένος ο
πρωτος κυκηος
συζητησεων yia
την τέταρτη
καν στην Ελλάδα, στα οποία περιλαμβά
νονται καταθέσεις στην Γερμανική Δι
χαιοσύνη , έγγραφα χαι ηλεκτρονικά αρ
χεία, προκύπτουν παράνομες πληρωμές
Δικαιοσύνης, οι καταβολές των χρημάτων
φέρονται
onoo ομιχων έργων του μετρό
μα της επίμαχης περιόδου, 2003-2007, ε
χε αναλάβει τρία έργα, μεταξύ
ίνοντανο/ TO m
απο τη γερμανικη
εΟιανική εταιρεία κατά το διάστη
Χρατιχή εταιρία Σιδηροδρόμων Deutsche
υν το ποσο των
κοινοπραBahn η οποία συμμετείχε στην
ξία Συμβούλων Μετρό Ελλάδος με τι
των οποί
370.000 ευρώ σε κρατικ
τα παρ
όμως προκύπτουν χ
Σύμφωνα με τα στοιχεία που απέστειλαν
οι Γερμανοί, οι παράν
Ελλάδα γίνονταν μέσω συγκε XQ1μέν
προσώπου που αναφέρεται
με χωδική ονομασία σε χαΧογραφία για τον εχσυγχρονισμό φρέγαλοκλήρώθηκε ο πρώτος κύκλος των
επαφών των εκπροσώπων της κυβέρνη
η κοινοπραξία τιμολογούσε ποσοστό 5 έως
υπουργίας Γιάννου Παπαντων
Lahmever και ΟΜΕΚ. Η χουν οπραξία
πολιτικά κόμματα "που επικρατούσαν
γησης και όπως δήλωσε χορυφαίος πα
ράγοντας του υπουογείου Οικονομικών
«ήταν μια επιτυχημένη αποστολή»
ΣΕΒ: Υπερ της καταργησης των εισφορων
κοινωνικής ασφάλισης των εργαζομένων
ΣΕΒ, υποστηρίζοντας ότι με τα μέτQa
χρονοTEQ της χαταQγησης των εισφορων
κοινωνικής ασφάλισης τωνέργαζομένων
για την xuQ1α σύνταξη (6,67% επί του
κτου μισθου) σε συνδυασμό με μείωση
πρόσφατη μελέτη της διαΝΕΟσις, μαζί με
ορκιστηκαν τα
νέα μέλη της
κυβέρνησης
αυτά αφενός διατηρείται ανέπαφο
αφορολόγητου ορίου τάσσεται ο
απροσμενες
διαθέσιμο εισόδημα των μισθωτών και αφετέρου, διευρινεται η φορολογική βάση,
Η πρόταση αυτή περιλαμβάνεται σε
στήματος στις επιχουρικές συντάξεις χαι
την επιδίω5η συμβιβασμού
στές, προκειμένου να μεταφερθούν πόροι
από την εξυπηρέτηση του χρέους σε παρα
γ γικές επενδ
ώπιον του 1100έδρου της Δημ0qu
Προσπα
Παπαδημητρίου:
«Φεύνω
τίας 1100χόπη Παυλόπουλου και παρου
ΕΠ μέχρι το 2030 και 1 π.μ. του ΑΕΠ από
Περιστασεις
σία του π!ωθυπου07ου Αλέξη Τσίπ!α έσάκης, αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
ΔημήτQης Βίτσας, ως υπου!γός Μετα
λης, ως αναπληρωτης υπου!γός Εθνικης
να Βοηθησω στην διαμορφωση μιας
νεας νοοτροπιας»
Οι βάσεις για την ανάπτυξη έχουν τεθεί, τόνισε χατά την τελετη πα!αλαβης παQuκυβέQvησης Γιάννης Δραγασάκης. πως είπε ο κ. Αραγασάκης, όλα π!έπει τα τ!έξουν
καθιστούν το χρε
ως υπ0UQ76ς Οικονομίας
«Ο ΣΕΒ διαχρονικά στηρίζει την ανά
στεύει ότι η μείωση τον συντελεστών φο
Άμυνας, Μερόπη Τζούφη, ως υφυπουρρολογιας χαι εισφορων χουνω
λισης, που μειώνουν το μη μισθολογι
δοσης του υπο
υογείου Οικονομίας ο νέος υπ0UQγός Οικονομίας κιαι αντιπρόεδρος της
φυπουργός Εογασίας, και Κώστας ΣτQα
πιο γ!ήγ0Qα, σημειώνοντας χα!ακτηQ1στικά πως ότι μπορεί να τ
έξοδος από την χρίση και την χατάσταση χρεο
υάλωτη σε εξωγενή απρόοοπτα γεγονότα, είπε ο νέος υπουργός Οιχονο
ας χαι αντιπρόεδρος της χυβέρνησης. Ο κ. Δραγασάκης, δεν παρέλειψε να-AM
νέα μέλη της κυβέρνησης
εων χαι
προστίθετ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Στο μικροσκόπιο των Αμερικανών επενδυτών η Β. Ελλάδα
  Τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης των αμερικανικών επενδύσεων στη Θεσσαλονίκη, ιδιαίτερα στους τομείς της τεχνολογίας και της καινοτομίας, επισήμανε η επιτετραμμένη στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Μαρία Όλσον, μιλώντας στη δεξίωση που παρέθεσε χθες το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο για τη νέα χρονιά, σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης. «Είμαστε πεπεισμένοι ότι η Θεσσαλονίκη, με τη στήριξη του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου, της πρεσβείας και του προξενείου μας, θα αναπτυχθεί ως επενδυτικός προορισμός για τις αμερικανικές εταιρείες, ιδιαί
 • Απολογισμός της πρότασης δυσπιστίας από τον Γ. Οικονόμου
  Για την πρόταση δυσπιστίας, που συζητήθηκε επί τριημέρου στη Βουλή προτού απορριφθεί με 156 «όχι», τόνισε πως αποτελεί «μια κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία, μία συνολική αποτίμηση και σύγκριση, όχι μόνο της πρωθυπουργικής θητείας 2015-2019 και της δικής μας πρώτης τετραετίας, αλλά και της πρότασης, της φιλοσοφίας, της αντίληψης που υπάρχει για την επόμενη μέρα της χώρας, αφού έτσι κι αλλιώς βρισκόμαστε λίγους μήνες πριν τις εκλογές. Εχει κι αυτό την αξία και τη σημασία του». Την αξία της συζήτησης που διεξήχθη επί τριημέρου στη Βουλή και με αιχμή τις καταγγελ
 • Γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ για πάνω από 5.000 θέσεις
  Την ημερομηνία διεξαγωγής του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού ανακοίνωσε το ΑΣΕΠ. Σύμφωνα με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Διαγωνισμού (ΚΕΔ) της πρόσκλησης-προκήρυξης 2Γ/2022, ο γραπτός διαγωνισμός που αφορά στην διαδικασία κατάταξης υποψηφίων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε πίνακα βαθμολογίας θα διεξαχθεί το Σάββατο, 4 Μαρτίου 2023. Ο ι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν σε 43 Περιφερειακές Ενότητες της χώρας, οι οποίες περιλαμβάνονται σε πίνακα που επισυνάπτεται. Τα εξεταστικά κέντρα, στα οποία θα διαγωνιστούν οι συνολικά 108.229 υποψήφιοι (τελι
 • «Φουσκώνουν» οι καταθέσεις των νοικοκυριών
  Σημαντική αύξηση κατά 3,2 δισ. ευρώ στα 141,3 δισ. ευρώ εμφάνισαν οι καταθέσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων τον Δεκέμβριο του 2022, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, έναντι μείωσης κατά 409 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος στο 4,4% από 4,2% τον προηγούμενο μήνα. Συνολικά, οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα κατέγραψαν αύξηση κατά 5 δισ. ευρώ έναντι μείωσης κατά 591 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε σε 4,8% από 4,5% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, οι καταθέσεις τω
 • Εξαρτώμενη από τη Ρωσία η πυρηνική ενέργεια της Ουγγαρίας
  Η Ουγγαρία θα ασκήσει βέτο σε οποιεσδήποτε κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας που θα αφορούν την πυρηνική ενέργεια, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπαν μιλώντας στον κρατικό ραδιοσταθμό. Η Ουκρανία έχει ζητήσει από την ΕΕ να περιλάβει τη ρωσική κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας Rosatom στις κυρώσεις, όμως η Ουγγαρία, η οποία διαθέτει ένα ρωσικής κατασκευής πυρηνικό σταθμό τον οποίο σχεδιάζει με τη Rosatom να επεκτείνει, έχει μπλοκάρει την κίνηση αυτή. Ο Ορμπαν επανέλαβε στη συνέντευξη πως «προφανώς πρέπει να ασκηθεί βέτο» σε οποιεσδήποτε κυρώσεις στην πυρη