Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Ιδρνης-Νυκόλαος Καραθάνος 1951-1974 Ίδιοκτήρια-Εκδότρια Σταορίδου LZroua
ή ΔΡΑΜΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
lep6οδος Β' (1974)"
Ap. φύλλου 6880-11.579 0.50 €
49 εκατ. ευρώ
για το οικιακό
φυσικό αέριο στην ΑΜΘ |
και άλλες Περιφέρειες
Θέλει να συνδυάσει
Την νίκη με θέαμα
τον Τρίτεκνον Οικογενειών
Τα επεισόδια εις
τον Δήμον Δράμας
"έλουμε
κόσμο δίπλαμας.
από το 25ο Σχολικό
Εντατικοί έλεΥχοι από τη Δημοτική Αστυνομία Δράμας
Aripop
ΣΤΟ 44% οδεύει
της ntpi0χής μας για το Πόοχα!
η ανεργία στουςνέους Στο αυτόφωρο δύο καταστηματάρχες |
Αρνητικό
κλίμα
κάτω των 25 ετών
της Δράμας μετά από έλεγχο
| των αμνοεριφίων
για τον αντικαπνιστικό νόμο!
200 έλεΥχοι και 25 παραβάσεις σε διάστημα ενός έτους στη πόλη της Δρ μας!
Όανάση
γία σε νέους κάτώ των 25 ετών στην Β.
λάδα, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.
Ευγκε
ένα για το
σε 43 %
από 42% τον
ΠΡΩΤΗ φορ απ' ότι φαίνετα στη
Δραμο, ένας ανηομένος έλεΥΧος
ανεργία παρεμεινε στο 20,9% ενω τον
Noeuplo του 2016ήταν 23,3% καταγρόφοντας τη δεύτερη μεγαλύτερη μείωση
στην ΕΕ μέσα σε ένα χρόνο.
την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νομου
στην πόλ εμελλε να φτάσει στο αυτόφωρο.
Ηυπόθεση αυτή έρχετα την ώρα που από
την αυγή του 2018, φορεις και πολίτες της
ΜΠ ΚΑΜΕ στη Μεγολη Σαραοστή και
αυτό σημαίει αίστροφη μέτρηση μέχρι
αλλά κυρίως για την περιοχή
Θράκης. Αντίστροφη μέτρηση για τις
του 2018 Bev
ρέμενε σταθερό στο 8,6% σε σe0η με
τον προηγούμενο μήνα, καταγράφοντας
τοχαμηλότερο επίπεδο από το Δεκέμ
στα καταστήματα ψυχαγυνίας κα εστίασης,
χορίς κανέναν περιορισμό.
Για το θέμα μάλιστα, éprooe στο σημείο,
KOL ο Οδοντιατρικός ΣύλλογοςΔρόμος ναεκδώσουν σ
μέρα από το πρωί φαίνεται
ας, eru0ημανυόη umpEqv πολλές καταγγελίες
στο 7,3% τον la
Πάσχα για να πουλου quoep pua και σε
τιμες που ίσως θα μπορούσε να κερδου
και κάτι παραπάνω Ομως τα τελευταία
χρόνια, η κατάσταση παραμέ ειτραγκ
ατ ου η καταστρατ Υηρή
ου, Παρά το γε ονός ότι υτήρ αν σοβαρές καταγγε
από τον Οκτώ ριο του 2008. Ένα όνο
πριν, τον Ιανου ριο του 2017 η α εργα
στην ευ ρω ώνη και στην-ΕΕ των 28»
ήταν 9,6% κου 8,1 % αντιστοιχος
τικο πΜστ κού νόμου και να στ
του ατό όσους ενα υποχρ ωμένοι να τον τηρούν ης
ounδα πολπών με επστολή και με παράσταση προς το Δ,
ματ κό Συμβούλιο, ήτησε την όμεση εφαρμογή του αντι
κανοτκού, ετσημανο τας ότι η κατάσταση έ0e1 φτάσε
λίες από ου πολίτες μας αχετ ά με τα ανωτέρω
Yoo όμενο, ο ατρκός Σύλλο ος αν και elva ο ετ οημος
σύμβουλος της πολΠΕίας για θεματα ΥΥΕ ας στα όρια του
νομού Δράμας, δεν antδρασε, σεβόμενος τον
eo μότης Ο e ρούπολης σην πόλη μας.
ένα και Yional χαρότερο
Οπους eva γνωστό, το μεγαλύτερο m.
ζάρι qvoep0φίων λαμβάνο χώρα στη
στην ΕΕ και
Δράμα Εβδομαδα Πέρ της να τη
Νέα ερώτηση στη Βουλή από τον βουλευτή Δράμας Δ. Κυριαζίδη
Πάγιο αίτημα της Δραμινής
Κοινωνίας η σύσταση Ογκολογικού
Τμήματος στο Νοσοκομείο
«SOS εκπέμπουν οι καρκινοπαθείς Νομού Δράμας»
29 Μαρτίου. Ήδη οι κτηνοτρόφοι της ng.
ριοχής, κυρίως αυτοί που παράγουν πρό
Beto γάλα, μιώνουν σε μεγάλο βαα
Τα υηλότερα ertins δα ανΕργίας στην
ριο ποσοστά ovi (16 %
τί α φτο έςτιμές eivou oro
ώθηκαν στην Τσεχία (2,4%), στη Μάλτα
φέτος έχουν πέσει ήδη στα 0,75 λεπτά
πέσει στα 0,82 λεπτά. Η πτώση ενα ο
ήμονωμένο σε συνε
θηκε στο
99 00 Το ποσοστό ανο
Ano amua της δραμνής κονοΑλεξανδρούπολη
17,1 % και στις γυναίας στο 25,8%. Το
ποσοστό ανεργίας των νέων (κάτω των
25 ετών) στην Ελλάδα αυξήθηκε το Νο
έμβριο στο 43,7%, ένοντι 42% τον Οκτ.
κού Τμήματος Βραχείας Νοσηλείας στο
Νοοοκομείο. Μέχρι oruepa όμως, παρά
οχέοεις του Υουργείου Υγείας, δεν έχα
νέων στην ΕΕ καταγράφοντα στην Ε- . Για το λόγο αυτό, ο βουλευτής Δράμας
λάδα (43,7%), σ ην Ισπανία (36%) και! κα αν. γενκός γραμματέας της ΚΕ. Της
στην tolia(31,5%). Τα χαμηλότερα πο- ΝΕας Δημοκροπίας.en0έρχετα στο eeua
Σε παλαιότερα
ερώτηση του βουΒουλή, στις 4 Σεπτεμβρίου 2017,
ποσοστά ανεργίας των
γίνει τίποτα
blITM
σε απάντηση nou
δόΟΚε από τον
avun0upyo Yva
(5,8%), στην Eoeovia te,5%) και στη repσοβαρότητα
προΒλήματος και ananogavoue0ς
θετικά στο σχετικό amua, wwro.
ron σε ότι έως τέλος του 2017, στο
rldao τηςτρΟΠΟΠΟίησηςταν opve
νισμών των Νοσοκομείων, θα ήταν
δυνατή η οασύσταση της Β' Πα60.
σχετκή
ΟΠως Τσημαίνει
w0ή του ο κ. ΚυριΟίδης, κατά το 2017,
3200 συμπολί
τες μας καρ nonae1ς
νέων στην
Ευρωζώνη δαμορρώακε στο 18,2% και
ToNo4ιβριο η ανΕργία των
σηλεύτηκαν στο Ογκολογικό Τήμα του
ΓΝΚού Νοσοκομείου Καβάλας. Είσης,
ένας μεγάλοςαρθμός οδηγή ηκε για Ποpieau σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα στην
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
λογικής Κηκής στο Νοσο
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
TnA: 25210-22112 & 25210-20806
Dr. Φίλιππος Π. Δεμιρόπουλος
θεος προ ér ντας χετικώς
Αγγειοχειρουργός
Ene ή ήδη δΚΛύουμε το
2018, θα πρέπει να ενη.epoΔιδάκτωρ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Δέχεται κατόπιν ραντεβού
Τηλ. 2521300628, Κιν. 6947778803
Αξονικές Αγγειογραφίες
Βραχείας Νοσηλείας KopKNoκαθημερνά 8:30-14:00 και 1 7:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Παράδοση
στα σαντουιτς
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΑΤΣΙΣΤΑΛΗΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα