Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Το πρώτο βιβλίο από
τον Σπαρτιάτη Πρωταθλητή
Δρ. Κωνσταντίνο ΜΠάρδη > σελ. 11
To «MasterChef»
Ό,τι ψάχνεις είναι εδώ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
ΕΠιτυχημένοι οι αγώνες
C ) |
| επίδειξης Taekwon-Do
| στο Καστόρι > σελ 10
τους «Τριακόσιους» > σελ.15
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Παρασκευή 2 Μαρτίου 2018 |Έτος 22°1 Αριθμός 5351 | Τιμή φύλλου 0,50€
Τηλ. 2731 081253 Fax:2731 081 250 * [email protected]« www.lakonikos.gr
Εγκρίθηκε
η μουσειολογική
προμελέτη του νέου
μουσείου Σπαρτης
Την ικανοποίηση
εκφράζει
η Αδ. Τζανετέα
Ήρθε η έγκριση από το ΚΑΣ
Στο «φως» το ψηφιδωτό ,U
της «Αρπαγής της Ευρώπης» nApp onto ης
Εγκρίθηκε αηό το Συμβούλιο
Μουσείων η μουσειολογική
ηρομελέτη και η επικαιρο°iηση του κτιριολογικού Προγράμματος του νέου
αρχαιολογικού μουσείου
Σηάρτης.
Με την ευκαιρία αυτή η αντιηεριφερειάρχης Λακωνίας .
Αδαμαντία Τζανετέα θέλει δημόσια να ευχαριστήσει τις
υπηρεσίες του Υηουργείου
Πολιτισμού στην Λακωνία για
την συνεχή συνεργασία nou
έχει φέρει ήδη τα npc το ε
τικά an°τελέσματα
Απέδωσαν οι επίμονες προσπάθειες του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη
«Πράσινο φως» άναψε το
Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμ
βούλιο για την αν δειξη του
μοναδικού και Παγκοσμίου
φήμης Ψηφιδωτού nou απεικον ει την «Αρηαγή της Ευρω
Πης», το onoio ανακαλύφτηκε
στη Σπάρτη τον 19ο αιώνα. Το
ψηφιδωτό, ένα από τα σπουδαιότερα στο χεια της η λιτιστι
κής κληρονομιάς που έχει να
επιδείξει η Σπάρτη, Παραμένει
για δεκαετίες σε αποθήκη του
Αρχαιολογικού Μουσείου
Σηάρτης nou Βρίσκεται στη
συμβολή τον οδών Κ. Παλαιολόγου και Διοσκούρων.
χωρ ς να ε ναι επισκέψιμο για
το ευρύ κοινό.
Μετά από χρόνια αιτήματα φορέων και συλλογικοτήτων,
αλλά κυρίως χάρη στις εη μο
νες Προσπάθειες του Λάκωνα
πρώην υπουργού κ. Ιωάννη
Βαρβιτσιώτη, ανοίγει ο δρόμος
ώστε το πανέμορφο μνημειο να
Βρεθεί στο-φως» και να καταστεί επισκέψιμο για εκατομμύρια επισκέπτες ως σημείο
αιχμής του Παγκόσμιου αρχαι
ολογικού ενδιαφέροντος.
συνέχεια σελ.9
Από το 2019 στην Πελοπόννησο
η επέκταση του φυσικού αερίου
«Η Περιφέρεια Πελ°nownσου θα συνεχίσει να εργάζεται
απρόσκοπτα προκειμένου να
δημοπρατηθεί ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός και η μελέτη
του νέου αρχαιολογικού μουσείου Σηάρτης» σημειώνει η
Τζανετέα.
Βασίλης Σπανάκης στον-AT
θα καταγραφει
n Λακωνία θα είναι και ηάλι
στην Πολιτική αλλαγή» > σελ.5
Μανιάτης: «Με 2 εκ. ευρώ ο αγωγός στη Λακωνία»
«Συμφωνία των Παρισίων» και
την Ευρωηαϊκή ΕπιτροΠή [EE).
Τους Βασικούς άΕονες της
ενεργειακής στρατηγικής της
χώρας και το πλαίσιο συμφωνίας για την an°επένδυση του
40% των λιγνιτικών μονάδων
της ΔΕΗ σε αυτήν, Παρουσίασε
ο Υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης.
μιλωντας στο 100 Περιφερειακό
Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠελοΠοννήσου Που πραγματ°notήθηκε στην Τρίπολη.
Η αντιμετ°nion της κλιματικής
αλλαγής και οι περιβαλλοντικοί
1 «Η Νέα Δημοκρατία
1 ιστορικά ποσοστά
10 θύμιος
οδηγούνσε γενναίες an°φάσεις
για την αλλαγή ενεργειακού
μεί μα ολαάν του ενεργειακού
|ιστορικά ποσοστά,
μείγματος Πάνω σε τρεις βασικούς άξονες σημείωσε ο
ΥΠΟυργός: τη σταδιακή anoe- | anμαιοφόρος
ηένδυση από τον λιγνίτη. την ταχύρυθμη αύξηση της
εκμετάλλευσης Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας ΑΠΕ. τηδιασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας στη μετο&τική φάση. με
ο τσαγκάρης
και η ΑΕΚ
τη χρήση του φυσικού αερίου.
συνέχεια σελ 9
| γράφει ο Βαγγέλης Μητράκος

Τελευταία νέα από την εφημερίδα