Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
ÁËËÁÃÇ
ÃõáëéÜ - êáñöéÜ ôñåéò ðüëåéò
Óá÷ôïýñç 10 ÐÜôñá
Ôçë. & fax 2610 333.387
e-mail: [email protected]

ÁëëáãÞ - êáèçìåñéíÞ
ðïëéôéêÞ åöçìåñßäá

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ÐÅÌÐÔÇ 1 ÌÁÑÔÉÏÕ 2018 - ÅÔÏÓ 43ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.490 - ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

ÌðáñÜæ åðéèÝóåùí ìå ðÝôñåò êáé ìïëüôïö Ýêáíáí ïìÜäåò áíáñ÷éêþí óå ÁèÞíá, ÐÜôñá êáé Èåóóáëïíßêç,
ùò Ýíäåéîç óõìðáñÜóôáóçò óôïí Íôßíï Ãéáãôæüãëïõ, ðïõ Ýóôåéëå ôï ôñïìïäÝìá óôïí Ë. ÐáðáäÞìï
Μία οµάδα 10-15 ατόµων πραγµατοποίησε καταδροµική επίθεση στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Ερµού,
και έσπασε τις τζαµαρίες 11 καταστηµάτων, σε ένδειξη
συµπαράστασης στον Κ. Γιαγτζόγλου, που έστειλε το
τροµοδέµα στον πρώην υπουργό Λουκά Παπαδήµο.
Μια κάµερα ασφαλείας από κατάστηµα στην οδό Ερµού κατέγραψε την έφοδο περίπου 20 κουκουλοφό-

ρων οι οποίοι έφτασαν στο σηµείο και ανενόχλητοι
πήγαιναν δεξιά και αριστερά και προκαλούσαν ζηµιές.
Μάλιστα, λέγεται πως οι αστυνοµικοί δεν αντελήφθησαν την έφοδο στην Ερµού επειδή έβρεχε πολύ. Αλλες
οµάδες αναρχικών στην Πάτρα προχώρησαν σε αντίστοιχες ενέργειες τα ξηµερώµατα της Τετάρτης. Πυρπόλησαν ένα ΑΤΜ, άφησαν εµπρηστικό µηχανισµό

στο ΙΧ αστυνοµικού, έσπασαν τζαµαρίες και έβαλαν
φωτιά σε κατάστηµα ΑΒ Βασιλόπουλος, ενώ έριξαν
10 µολότοφ σε παράρτηµα του υπ. Γεωργίας. Ακολούθησε, δε, χθες το απόγευµα, πορεία αντιεξουσιαστών
στο κέντρο της Πάτρας. Ιδιο σκηνικό και στη Θεσσαλονίκη, όπου οµάδες αναρχικών, χθες, έστησαν «πύρινα οδοφράγµατα» στην Εγνατία.

Áðåßëçóáí ôï Ðáôñéíü
äéêçãüñï Ö. Ëåðßäá

Ìéêñüò áíáó÷çìáôéóìüò ìåãÜëç Ýêðëçîç ìå ÊïõâÝëç
Σε ανασχηµατισµό µε περιορισµένες
αλλαγές στο κυβερνητικό σχήµα προχώρησε, χθες το απόγευµα, ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας.
Τις αλλαγές του κυβερνητικού σχήµατος ανακοίνωσε ο υπουργός Επικρατείας και κυβερνητικός εκπρόσωπος Δηµήτρης Τζανακόπουλος. Νέος
Υπουργός Οικονοµίας & Ανάπτυξης
αναλαµβάνει ο Γιάννης Δραγασάκης,
ο οποίος παραµένει και Αντιπρόεδρος

της Κυβέρνησης. Υπουργός Μεταναστευτικής πολιτικής στη θέση του
Γιάννη Μουζάλα, ο Δηµήτρης Βίτσας.
Τη θέση του αναπληρωτή Υπουργού
Εθνικής Άµυνας αναλαµβάνει ο Φώτης
Κουβέλης.
Επίσης, Υφυπουργός Παιδείας Έρευνας και Θρησκευµάτων ορίζεται η
βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Μερόπη Τζούφη Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύ-

ης ο µέχρι σήµερα ειδικός γραµµατέας
του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας,
Αθανάσιος Ηλιόπουλος. Υφυπουργός
Πολιτισµού και Αθλητισµού ο κος Κωνσταντίνος Στρατής.
Όπως είπε ο κ. Τζανακόπουλος, «οι
αρµοδιότητες των νέων αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών θα
καθοριστούν τις επόµενες ηµέρες ενώ
καµία άλλη αλλαγή δεν επέρχεται στο
Κυβερνητικό σχήµα».

Αναβλήθηκε για τις 9 Μαρτίου η εκδίκαση
της έφεσης Αρτέµη Σώρρα. Yποστηρικτές του,
είχαν συγκεντρωθεί έξω από τα δικαστήρια,
µε αποτέλεσµα να κλείσει ο δρόµος. Μήνυση
κατά των ατόµων που εισέβαλαν το πρωί της
Τετάρτης στο σπίτι του και απείλησαν, όπως
υποστηρίζει ο ίδιος, να τον “καθαρίσουν”, αν
δεν καθαρίσει η υπόθεση µε τον Αρτέµη Σώρρα, κατέθεσε ο γνωστός πατρινός δικηγόρος
Φώτης Λεπίδας.

Êáé ÷èåò Ýîù áðü ôï
Åéñçíïäéêåßï ôçò ÐÜôñáò…
Το Κίνηµα κατά των
κατασχέσεων έδωσε
και χθες το παρών έξω
από το Ειρηνοδικείο
της Πάτρας. Από το
Δηµοτικό Συµβούλιο
ήσαν οι Βίβιαν Σαµούρη και Χρήστος Πατούχας. Ξύλο και χηµικά από τα ΜΑΤ, χθες,
έξω από συµβολαιογραφείο στην Αθήνα.